Vyčistit

Pokud příkaz Subversion nemůže být úspěšně dokončen, třeba kvůli problémům serveru, může Vaše pracovní kopie zůstat v rozporuplném stavu. V takovém případě je třeba použít na adresář TortoiseSVNVyčistit. Je dobrý nápad toto provádět na nejvyšší úrovni v pracovní kopii.

Obrázek 4.36. Dialogové okno Vyčištění

Dialogové okno Vyčištění


V dialogovém okně vyčištění existují i další užitečné možnosti, abyste pracovní kopii dostali do vyčištěného stavu.

Vyčistit stav pracovní kopie

Jak je uvedeno výše, tato možnost se snaží dostat pracovní kopii v rozporu do práceschopného a použitelného stavu. Toto nemá žádný vliv na data, která máte, ale pouze na vnitřní stavy databáze pracovní kopie. Toto je ve skutečnosti příkaz Vyčistit, který znáte ze starších klientů TortoiseSVN nebo jiných klientů SVN.

Rozbít zámky zápisu

Při zaškrtnutí jsou všechny zámky pro zápis odstraněny z databáze pracovní kopie. Ve většině situací je toto nutné pro správně fungování vyčištění.

Tuto možnost odškrtněte pouze pokud ve stejnou dobu tuto pracovní kopii využívají ostatní uživatelé/klienti. Ale pokud vyčištění selže, musíte tuto volbu zaškrtnout.

Spravit časová razítka

Nastaví všechny časy souborů na čas posledního odevzdání.

Vyčistit původní kopie

Odstraní nepoužité původní kopie a zkomprimuje všechny zbývající původní kopie souborů pracovní kopie.

Obnovit překryvy rozhraní

Někdy překryvy rozhraní, zejména na stromovém zobrazení vlevo v průzkumníkovy, neukazuje aktuální stav, nebo úschova stavu nerozeznala změny. V této situaci můžete použít tento příkaz, abyste vynutili aktualizaci.

Zahrnout externí

Pokud je toto zaškrtnuto, pak jsou všechny činnosti také provedeny pro všechny soubory a adresáře zahrnuté ve vlastnosti svn:externals.

Smazat soubory a adresáře bez verze, Smazat ignorované soubory a adresáře

Jedná se o rychlý a snadný způsob, jak odstranit všechny vytvořené soubory ve Vaší pracovní kopii. Všechny soubory a adresáře, které nemají verzi jsou přesunuty do koše.

Poznámka: to samé můžete také udělat z dialogového okna TortoiseSVNVrátit. Tam také můžete získat seznam všech souborů a adresářů bez verze, abyste je mohli vybrat k odstranění.

Vrátit všechny změny rekurzivně

Tento příkaz vrátí všechny Vaše místní změny, které jste ještě neodevzdali.

Poznámka: je lepší místo toho použít příkaz TortoiseSVNVrátit, protože tam můžete nejprve vidět a vybrat soubory, které chcete vrátit.