Integrace s Internetovými Prohlížeči úložiště

Existuje několik on-line prohlížečů úložišť k dispozici pro použití se Subversion jako například ViewVC a WebSVN. TortoiseSVN poskytuje prostředky pro spojení s těmito prohlížeči.

Můžete integrovat prohlížeč úložiště dle vlastního výběru v TortoiseSVN. Pro toto musíte nastavit některé vlastnosti, které určují vazby. Musí být nastaveny na adresáře: („Nastavení projektu“)

webviewer:revision

Nastavte tuto vlastnost na URL Vašeho prohlížeče úložiště pro zobrazení všech změn v určité revizi. Musí být řádně zakódováno URI a musí obsahovat %REVISION%. %REVISION% se nahrazuje příslušným číslem revize. To umožňuje TortoiseSVN zobrazit položku kontextové nabídky v dialogovém okně záznamu Kontextové menuZobrazit revize v internetovém prohlížeči.

webviewer:pathrevision

Nastavte tuto vlastnost na URL Vašeho prohlížeče úložiště pro zobrazení změn v konkrétním soubor v konkrétní revizi. Musí být řádně zakódována URI a musí obsahovat %REVISION% a %PATH%. %PATH% se nahrazuje cestou relativní ke kořenu úložiště. To umožňuje TortoiseSVN zobrazit položku kontextového menu v dialogovém okně záznamu Kontextové menuZobrazit revizi pro cestu v internetovém prohlížeči Například, pokud kliknete pravým tlačítkem v dolním panelu dialogového okna záznamu na záznam souboru /kmen/zdr/soubor pak %PATH% v URL bude nahrazen /kmen/zdr/soubor.

Můžete také použít relativní URL místo absolutní. To je užitečné v případě, že Váš internetový prohlížeč je na stejné doméně/serveru jako zdrojové úložiště. V případě, že se jméno domény změní, nemusíte upravovat vlastnosti webviewer:revision a webviewer:pathrevision. Formát je stejný jako u vlastnosti bugtraq:url. Viz „Integrace se Systémy pro Sledování Chyb/Problémů“.

Nastavení Vlastností Adresáře

Tyto vlastnosti musí být nastaveny na adresáře, aby systém fungoval. Když odevzdáte soubor nebo adresář vlastnosti jsou čteny z tohoto adresáře. Pokud zde vlastnosti nejsou nalezeny, bude TortoiseSVN hledat výše přes adresářový strom dokud nenajde buď adresář bez verze, nebo kořen stromu (např. C:\). Pokud si jste jisti, že každý uživatel získává pouze např. z kmen/ a ne z nějakého podadresáře, pak stačí, pokud nastavíte vlastnosti v kmen/. Pokud si být jisti nemůžete, měli byste nastavit vlastnosti rekurzivně na každý podadresář. Nastavení vlastnosti hlouběji v hierarchii projektu přepíše nastavení na vyšší úrovni (blíže k kmen/).

Pouze na vlastnosti projektu tj. tsvn:, bugtraq: a webviewer: můžete použít políčko Rekurzivní při nastavení vlastnost pro všechny podadresáře v hierarchii, aniž by byly nastaveny na všechny soubory.

Když přidáte nový podadresář do pracovní kopie pomocí TortoiseSVN, budou veškeré vlastnosti projektu, obsažené v nadřazeném adresáři, také automaticky přidány do nového podřazeného adresáře.

Omezení při Používání Průzkumníka úložiště

Vzhledem k tomu, že integrace internetového prohlížeče závisí na přístupu k vlastnostem Subversion, výsledky uvidíte pouze při použit získané pracovní kopie. Získávání vlastností na dálku je pomalá operace, takže tuto funkci neuvidíte v činnosti v průzkumníku úložiště, ledaže byste spustili průzkumníka úložiště z vaší pracovní kopie. Pokud jste spustili průzkumníka úložiště zadáním adresy URL úložiště tuto funkci neuvidíte.

Ze stejného důvodu se vlastnosti projektu nebudou automaticky šířit, když je podřazený adresář přidán pomocí průzkumníka úložiště.