Terminologie použitá v tomto dokumentu

Pro snazší čtení těchto dokumentů, všechny jména obrazovek a menu z TortoiseSVN jsou označeny jiným písmem. Například Dialogové Okno Záznamů.

Výběr z menu je označen šipkou. TortoiseSVNZobrazit záznam znamená: vybrat Zobrazit záznam z kontextového menu TortoiseSVN.

Tam, kde se objevuje místní kontextové menu v jednom z dialogových oken TortoiseSVN, je zobrazeno takto: Kontextové menuUložit jako ...

Tlačítka uživatelského rozhraní jsou označena takto: Stiskněte OK pro pokračování.

Činnosti uživatelů jsou vyznačeny tučným písmem. Alt+A: Stiskněte klávesu Alt na Vaší klávesnici a při držení zároveň stiskněte klávesu A. Táhnutí pravým tlačítkem: Stiskněte pravé tlačítko myši a při držení táhněte položky do nového umístění.

Systémový výstup a vstup z klávesnice je také indikován jiným písmem.

Důležité

Důležité poznámky jsou označeny ikonou.

Tip

Tipy, které vám usnadní život.

Výstraha

Místa, kde musíte být opatrní, co děláte.

Varování

Tam, kde je vyžadováno extrémní opatrnosti. Pokud jsou tato varování ignorována, může dojít k poškození dat či jiným ošklivým věcem.