Průvodce Čtením

Tato kniha je napsána pro znalce počítačů, kteří chtějí využívat Subversion pro správu svých dat, ale chtěji používat GUI klienta raději, než příkazový řádek. TortoiseSVN je rozšíření rozhraní Windows a předpokládá se, že uživatel je obeznámen s Průzkumníkem Windows a ví, jak ho používat.

Tato Předmluva vysvětluje, co je TortoiseSVN, něco málo o projektu TortoiseSVN a komunitě lidí, kteří na něm pracují a licenční podmínky pro jeho použití a distribuci.

1 – „Začínáme vysvětluje, jak nainstalovat TortoiseSVN na vašem PC a jak ho začít ihned používat.

V 2 – „Základní koncepty Kontroly Verzí dáváme krátký úvod do Subversion systému pro správu revizí, z něhož vychází TortoiseSVN. Toto je převzato z dokumentace pro projekt Subversion a vysvětluje různé přístupy k řízení verzí, a jak funguje Subversion.

V kapitole o 3 – „Úložiště je vysvětleno, jak nastavit místní úložiště, které je užitečné pro testování Subversion a TortoiseSVN pomocí jediného PC. Také vysvětluje něco o správě úložiště, která je rovněž relevantní pro úložiště umístěné na serveru.

4 – „Příručka Každodenního Použití je nejdůležitější část, protože vysvětluje všechny hlavní rysy TortoiseSVN a jak je používat. Má podobu výuky, začíná se získáním pracovní kopie, její změnou, odevzdáním Vašich změn, atd. Pak přikročí k pokročilejším tématům.

6 – „Program SubWCRev je samostatný program, který je součástí TortoiseSVN. Extrahuje informace z vaší pracovní kopie a zapíše je do souboru. To je užitečné pro připojení informací o sestavení ve Vašich projektech.

B – „Jak... tato část odpovídá na některé běžné otázky o plnění úkolů, které nejsou výslovně uvedeny jinde.

Část o D – „Automatizace TortoiseSVN ukazuje, jak můžou dialogová okna TortoiseSVN GUI být volány z příkazového řádku. To je užitečné pro skriptování, kde ještě potřebujete interakci s uživatelem.

E – „Odkazy Rozhraní Příkazové Řádky zprostředkuje vztah mezi příkazy TortoiseSVN a jejich ekvivalenty v příkazovém řádku klienta Subversion svn.exe .