Manuals

Siivoaminen

Mikäli jotain Subversion-komentoa ei saada päätettyä onnistuneesti vaikkapa palvelinongelmien vuoksi, työkopiosi voi jäädä epäyhtenäiseen tilaan. Tällöin sinun on käytettävä komentoa TortoiseSVNSiivoa. On suositeltavaa tehdä tämä koko työkopiolle antamalla komento työkopion juurikansiosta.

Kuva 4.36. Siivousikkuna

Siivousikkuna


Siivousikkunassa on myös muita hyödyllisiä valitsimia työkopion puhdistamiseksi.

Siivoa työkopio

Kuten yllä kuvattiin, tämä valinta koettaa korjata vikaantuneen työkopion käytettävään kuntoon. Korjaukset eivät kohdistu tiedostoihin vaan työkopiotietokannan sisäiseen tilaan. Kyseessä on aiemmista TortoiseSVN-versioista ja muista SVN-asiakkaista tuttu Siivoa -komento.

Riko kirjoituslukot

Tämän asetuksen ollessa päällä kaikki kirjoituslukot poistetaan työkopion tietokannasta. Useimmissa tapauksissa tämä on tarpeen, jotta siivous toimisi!

Poista tämä asetus vain, mikäli työkopiolla on muita käyttäjiä. Mikäli siivous myöhemmin epäonnistuu, asetus on laitettava päälle, jotta siivous onnistuisi.

Korjaa aikaleimat

Säätää kaikkien tiedostojen talletettuja aikaleimoja, mikä nopeuttaa tulevia tilatarkistuksia. Tämä nopeuttaa sellaisia ikkunoita, jotka luettelevat työkopion tiedostoja, esimerkiksi toimitusikkuna.

Siivoa alkuperäiskopiot

Poistaa käyttämättömät alkuperäiskopiot ja pakkaa jäljelle jääneet työkopiotiedostojen alkuperäiskopiot.

Päivitä kuvakepäällykset

Joskus Resurssienhallinnan kuvakepäällykset (erityisesti vasemman paneelin puunäkymässä) eivät näytä oikeaa tilaa. Voi myös käydä niin, ettei TortoiseSVN havaitse muutoksia. Näissä tapauksissa voit käyttää tätä komentoa pakottaaksesi päivityksen.

Sisällytä ulkoiset viitteet

Kun tämä valinta on aktiivinen, toimenpiteet suoritetaan myös kaikille tiedostoille ja kansioille, jotka kuuluvat työkopioon svn:externals-ominaisuuden kautta.

Poista versioimattomat tiedostot ja kansiot, Poista ohitetut tiedostot ja kansiot

Tämä on nopea ja yksinkertainen tapa poistaa kaikki väliaikaiset tiedostot ja kansiot työkopiostasi. Poistettavat tiedostot ja kansiot siirretään Roskakoriin.

Huomaa: Voit tehdä saman TortoiseSVNPalauta-ikkunassa. Ikkuna antaa myös mahdollisuuden luetella ja valita poistettavat tiedostot ja kansiot.

Palauta kaikki muutokset palautuvasti

Tämä komento peruuttaa kaikki paikallisest muutokset, joita ei ole vielä toimitettu arkistoon.

Huomaa: On parempi käyttää komentoa TortoiseSVNPalauta, koska siten voit ensin nähdä ja valita palautettavat tiedostot.

TortoiseSVN homepage