Manuals

Wijzigingen ongedaan maken

Als je de wijzigingen die je sinds de laatste update in een bestand hebt gemaakt, ga je als volgt te werk. Selecteer het bestand, klik er met de rechter muisknop op zodat het contextmenu openspringt, en klik vervolgens op het commando TortoiseSVNOngedaan maken

If you also want to clear all the changelists that are set, check the box at the bottom of the dialog.

If you want to undo a deletion or a rename, you need to use Revert on the parent folder as the deleted item does not exist for you to right click on.

Als je het toevoegen van een bestand of map ongedaan wilt maken, dien je de volgende actie in het contextmenu uit te voeren: TortoiseSVNToevoegen opheffen.... Deze actie verschilt niet van de andere acties waarmee je handelingen ongedaan kunt maken, maar heeft een andere naam gekregen om het doel ervan te verhelderen.

Je kunt de kolommen in dit dialoogscherm configureren op dezelfde manier als die van het dialoogscherm Kijk of er updates zijn. Ga naar de paragraaf met de naam “Lokale en Server Status” voor meer informatie.

Omdat terugzetten soms wordt gebruikt om een werkkopie op te schonen is er een extra knop welke de mogelijkheid biedt om ook niet-geversioneerde items te verwijderen. Als u op deze knop klikt wordt er een andere dialoog getoond welke alle niet-geversioneerde items in een lijst toont, welke u dan voor verwijdering kunt selecteren.

Reeds vastgelegde wijzigingen ongedaan maken

Ongedaan maken maakt alleen lokale wijzigingen ongedaan. Wijzigingen die al zijn vastgelegd, worden niet ongedaan gemaakt. Als je wijzigingen die in een bepaalde revisie zijn vastgelegd, ongedaan wilt maken, lees dan de paragraaf met de naam “Logboekboodschappen Venster”.

Herstellen is langzaam

Als je wijzigingen ongedaan maakt, kan het gebeuren dat dit veel langer duurt dan verwacht. De reden hiervoor is dat de gewijzigde versie van het bestand wordt weggegooid en in de prullenbak terechtkomt, zodat je je wijzigingen weer terug kunt halen als je TortoiseSVN per ongeluk instrueerde om die ongedaan te maken. Het kan echter voorkomen dat de prullenbak vol zit; in dat geval heeft Windows veel tijd nodig om een plaats voor het weggegooide bestand te vinden. Je kunt de lange wachttijd dus terugbrengen door de prullenbak te legen, of door de eigenschap Gebruik prullenbak bij herstellen in de instellingen van TortoiseSVN te deactiveren.

TortoiseSVN homepage