Manuals

Hoofdstuk 4. Dagelijkse gebruikersgids

Inhoudsopgave

Algemene Features
Overlappende Pictogrammen
Contekstmenus
Slepen en Plaatsen
Algemene snelkoppelingen
Authenticatie
Maximaliseren van Windows
Data Importeren In Een Archief
Importeren
Invoeren op zijn Plaats
Speciale Bestanden
Een lokale werkkopie (WC) ophalen
Ophaaldiepte
Je Wijzigingen Vastleggen In Het Archief
De Commit Dialoog
Werksets
Alleen delen van bestanden inchecken
Objecten van de vastleggingslijst uitsluiten
Vastleg Log Meldingen
Vastlegging voortgang
Je Werkkopie Bijwerken Met De Wijzigingen Van Anderen
Conflicten oplossen
Bestandsconflicten
Conflicten in eigenschappen
Mapstructuur conflicten
Statusinformatie ophalen
Overlappende Pictogrammen
Gedetailleerde status
Lokale en Server Status
Diffs bekijken
Werksets
Shelving
Logboekboodschappen Venster
Het Logboek Boodschappen Venster Opstarten
Revisie Logboek Acties
Extra Informatie Opvragen
Ophalen van uitgebreide logboek boodschappen
Huidige Werkkopie Revisie
Samenvoeg Traceer Functies
Logboekboodschap en Auteur Wijzigen
Filter op Logmeldingen
Statistische informatie
Offline Modus
De weergave verversen
Tonen van Verschillen
Bestandsverschillen
Opties voor regeleinden, spaties en witregels
Vergelijken van mappen
Vergelijk afbeeldingen met TortoiseIDiff
Diffing Office Documents
Externe Verschil/Samenvoeg gereedschappen
Nieuwe Bestanden En Mappen Toevoegen
Kopiëren/Verplaatsen/Hernoemen Bestanden en Mappen
Negeren bestanden en mappen
Patroonherkenning in negeerlijsten
Verwijderen, Verplaatsen en Hernoemen
Verwijderen van bestanden en mappen
Verplaatsen van bestanden en mappen
Omgaan met conflicten in hoofdlettergebruik in bestandsnamen
Herstellen van Bestandhernoemingen
Verwijderen van Bestanden Zonder Versiebeheer
Wijzigingen ongedaan maken
Schonen
Project Instellingen
Subversion Eigenschappen
TortoiseSVN Project Eigenschappen
Eigenschappen bewerken
Externe Objecten
Externe Mappen
Externe Bestanden
Creating externals via drag and drop
Vertakken / labelen
Aanmaken van Tak of Label
Andere maniere om een tak of label aan te maken
Ophalen of Wisselen...
Samenvoegen
Een Revisie-Bereik Samenvoegen
Twee Verschillende Takken Samenvoegen
Samenvoegopties
De Resultaten van het Samenvoegen Bekijken
Samenvoegen traceren
Handling Conflicts after Merge
Onderhoud aan een Tak met Nieuwe Functies
Blokkeren
Hoe Het Blokkeren Werkt In Subversion
Blokkade verkrijgen
Een Blokkade Vrijgeven
Blokkadestatus Controleren
Niet-geblokkeerde bestanden als Alleen-lezen instellen
Hook Scripts Voor Blokkeringen
Een Patch Maken en Toepassen
Maken van een Patchbestand
Een Patchbestand Toepassen
Wie Heeft Welke Regel Gewijzigd?
Verklaar Bestanden
Verklaar Verschillen
De Archief-verkenner
Revisie schema's
Revisie Schema Knooppunten
Wijzigen van de Weergave
Gebruik van de grafiek
De weergave verversen
Boomstructuren inkorten
Exporteren van een Subversion Werkkopie
Versiebeheer van een werkkopie verwijderen
Verhuizen van een werkkopie
Integratie met Bug Tracking Systemen / Issue Trackers
Issue-nummers aan Logberichten toevoegen
Informatie Verkrijgen vanuit de Issue Tracker
Integratie met Web-gebaseerde Archief Viewers
TortoiseSVN Instellingen
Algemene instellingen
Revisie Grafiek Instellingen
Overlappende Pictogram Instellingen
Netwerk Instellingen
Externe Programma Instellingen
Bewaarde Gegevens Instellingen
Log Caching
Hook Scripts op de Client
TortoiseBlame Instellingen
TortoiseUDiff Settings
Exporting TSVN Settings
Geavanceerde Instellingen
Laatste stap

Dit document beschrijft het dagelijkse gebruik van de TortoiseSVN client. Het is geen introductie tot versiebeheersystemen en geen introductie tot Subversion (SVN). Het is meer een document wat je opent als je ongeveer weet wat je wilt doen, maar niet meer weet hoe je het moet doen.

Als je een introductie tot versiebeheer met Subversion zoekt, dan bevelen we het fantastische boek Version Control with Subversion aan.

Dit document wordt continue verbeterd, net zoals TortoiseSVN en Subversion. Als je een fout vindt, meld deze dan aan via de maillijst, zodat we de documentatie kunnen bijwerken. Enkele screenshots in dit document geven mogelijk niet de actuele status van de software weer. Vergeef ons alsjeblieft. We werken aan TortoiseSVN in onze vrije tijd.

Om het meeste effect te bereiken met de Daily User Guide, moet je:

  • TortoiseSVN al geïnstalleerd hebben.

  • bekend zijn met versiebeheersystemen.

  • de basis van Subversion kennen.

  • een server geïnstalleerd hebben en/of toegang hebben tot een Subversion archief.

Algemene Features

This section describes some of the features of TortoiseSVN which apply to just about everything in the manual. Note that many of these features will only show up within a Subversion working copy.

Overlappende Pictogrammen

Afbeelding 4.1. Overlappende pictogrammen weergegeven in de verkenner

Overlappende pictogrammen weergegeven in de verkenner


Eén van de meest zichtbare functies van TortoiseSVN zijn de overlappende pictogrammen (ook wel icon overlays genoemd), welke weergegeven worden op bestanden in je werkkopie. Deze laten in één oogopslag zien welke bestanden gewijzigd zijn. Lees de paragraaf met de naam “Overlappende Pictogrammen” om te leren wat de verschillende overlappende pictogrammen betekenen.

Contekstmenus

Afbeelding 4.2. Contekstmenu van een directory reeds onder versiebeheer

Contekstmenu van een directory reeds onder versiebeheer


Alle TortoiseSVN commando’s worden vanuit het context menu van een verkenner gegeven. De meeste zijn direct zichtbaar als je met rechts klikt op een bestand of map. Welke commando’s beschikbaar zijn, hangt af van het feit of het bestand, de map of de bovenliggende map beheerd wordt met versiebeheer. Het TortoiseSVN menu is ook te zien als onderdeel van het Verkenner bestandsmenu.

Tip

Some commands which are very rarely used are only available in the extended context menu. To bring up the extended context menu, hold down the Shift key when you right click.

In enkele gevallen kun je meerdere TortoiseSVN instanties zien. Dit is geen bug!

Afbeelding 4.3. Verkenner bestandmenu van een snelkoppeling in een versiebeheerde map

Verkenner bestandmenu van een snelkoppeling in een versiebeheerde map


Dit is een voorbeeld van een snelkoppeling zonder versiebeheer in een map met versiebeheer, waarbij in het verkenner bestandsmenu drieinstanties van TortoiseSVN aanwezig zijn. Een is voor de map, een voor de snelkoppeling zelf en een derde voor het object waar de snelkoppeling naar wijst. Om deze instanties te onderscheiden, hebben de iconen een rechtsonder indicator waarmee aangegeven wordt of het een menu is voor een bestand, een map, een snelkoppeling of voor meerdere geselecteerde items.

Slepen en Plaatsen

Er zijn andere commando’s beschikbaar bij Slepen en plaatsen. Als je bestanden of mappen met rechts sleept naar een nieuwe locatie binnen je werkkopie of als je een bestand of map zonder versiebeheer naar een map met versiebeheer sleept.

Algemene snelkoppelingen

Enkele veel gebruikte acties hebben de welke bekende Windows sneltoets combinaties, hoewel deze niet zijn aangegeven bij de knoppen of in menu’s. Als je niet weet hoe je de voor de hand liggende functies moet gebruiken, bijvoorbeeld verversen, lees dan deze paragraaf.

Authenticatie

Als je een archief met wachtwoordbeveiliging probeert te bereiken, dan krijg je een authenticatie scherm te zien.

Afbeelding 4.4. Authenticatie dialoog

Authenticatie dialoog


Voer je gebruikersnaam en wachtwoord in. Het selectievakje zorgt ervoor dat TortoiseSVN je logingegevens opslaat in Subversion’s standaard map: %APPDATA%\Subversion\auth in drie submappen.

  • svn.simple bevat inloggegevens voor basis authenticatie (gebruikersnaam/wachtwoord). Merk op dat wachtwoorden worden opgeslagen met WinCrypt API encryptie, niet als platte tekst.

  • svn.ssl.server bevat SSL server certificaten.

  • svn.username bevat alleen gebruikersnamen, voor authenticatie zonder wachtwoord.

If you want to clear the authentication cache, you can do so from the Saved Data page of TortoiseSVN's settings dialog. The button Clear all will clear the cached authentication data for all repositories. The button Clear... however will show a dialog where you can chose which cached authentication data should be deleted. Refer to de paragraaf met de naam “Bewaarde Gegevens Instellingen”.

Some people like to have the authentication data deleted when they log off Windows, or on shutdown. The way to do that is to use a shutdown script to delete the %APPDATA%\Subversion\auth directory, e.g.

@echo off
rmdir /s /q "%APPDATA%\Subversion\auth"
      

You can find a description of how to install such scripts at http://www.windows-help-central.com/windows-shutdown-script.html.

Voor meer informatie over hoe u een authenticatie server en een server voor toegangscontrole kan opzetten, zie de paragraaf met de naam “Toegang hebben tot het Archief”.

Maximaliseren van Windows

In verschillende vensters van TortoiseSVN wordt er veel informatie weergegeven. Het is vaak alleen maar nodig om verticaal of horizontaal de volledige schermbreedte te gebruiken, in plaats van te maximaliseren zodat het hele scherm gevuld is. Voor het gemak zijn er snelkoppelingen toegevoegd aan de Maximaliseren knop. Gebruik de middelste muisknop om verticaal te maximaliseren en de rechter muisknop om horizontaal te maximaliseren.

TortoiseSVN homepage