Manuals

Licencia

TortoiseSVN je projekt s otvoreným zdrojom vyvinutý na základe GNU General Public License (GPL). Je zadarmo na stiahnutie a k osobnému alebo komerčnému použitiu na ľubovoľnom počte počítačov.

Aj keď si väčšina ľudí stiahne iba inštalátor, máte tiež plný prístup na čítanie zdrojového kódu tohto programu. Môžete ich prehliadať na tomto odkaze https://osdn.net/projects/tortoisesvn/scm/svn/ . Aktuálna vývojová línia sa nachádza pod /trunk/ a vydané verzie sú umiestnené pod /tags/ .

TortoiseSVN homepage