Manuals

Dodatak G. Jezički paket i provera sintakse

Sadržaj

Jezički paketi
Pravopis kontrola

Standardni instalator podržavasamo engleskiali možete skinuti pakete posebnih jezika i rečnike za proveru sintakse posle instalacije.

Jezički paketi

TortoiseSVN korisnički interfejs je preveden na mnoge različite jezike tako da možete skinuti jezički paket prema vašoj potrebi. Jezičke pakete možete naći na translation status page. Ako nema dostupnog jezičkog paketa, što da se ne pridružite timu i dodate vaš lični prevod ;-)

Svaki jezički paket je spakovanu kao .msi instalacija. Samo izvršite instalacioni program i sledite instrukcije. Sledeći put kad restartuje kompjuter prevod će biti dostupan.

Dokumentacija je prevedena na više različitih jezika. Možete skinuti manuale sa support page na našem vebsajtu.

TortoiseSVN homepage