Manuals

Terminologija korišćena u ovom dokumentu

Da bi se olakšalo čitanje dokumenata imena svih ekrana i Menija u TortoiseSVN su obeležena u različitom pismu. Na primer Dialog dnevnika

Izbor menija prikazan strelicom. TortoiseSVNDnevnik prikaza znači: izaberi Dnevnik prikaza iz TortoiseSVN kontekst menija.

Tamo gde se lokalni kontekstni meni pojavljuje u okviru TortoiseSVN dijaloga, to je prikazano kao: Kontekstni MeniSačuvaj Kao ...

Dugme korisničkog interfejsa prikazano je kao: PritisniDA da nastavi.

Korisničke akcije su prikazane korišćenjem zacrnjenog pisma. Alt+A: pritisnite Alt-taster na tastaturi i dok ga držite pritisnite A-taster. Desno vučenje: pritisnite desno dugme miša i dok ga držite vucitestavke na novu lokaciju.

Sistemski izlaz i ulaz sa tastature označen je sa različitim pismom takođe.

Važno

Važne zabeleške su označene ikonom.

Savet

Saveti koji vam čine život lakšim.

Upozorenje

Mesta gde treba da brinete šta radite.

Upozorenje

Gde je izuzetna briga preduzeta. Uništavanje podataka ili druge loše stvari mogu se javiti ako se upozorenja ignorišu.

TortoiseSVN homepage