Manuals

Vodič za čitanje

Ova knjiga je napisana za poznavaoce kompjutera koji žele da koriste Subverziju da upravljaju svojim podacima, ali više vole da koriste GUI klijent umesto programa koji to rade iz komandne linije. Kako je TortoiseSVN proširenje vindouz školjke uzima se da je korisnik upoznat sa vindouz pretraživačem i zna kako ga koristiti.

Ovaj Predgovor objašnjava šta jeTortoiseSVN, malo oTortoiseSVN projektu i zajednicu ljudi koji rade na njemu, i uslove licence za korišćenje i distribuciju.

Poglavlje 1, Krenimo od početka objašnjava kako instalirati TortoiseSVN na vaš PC, i kako pokrenuti ispravno korišćenje.

U Poglavlje 2, Osnovni Kontrola-Verzija Koncepti dali smo kratak uvod u Subverzija revizioni kontrolni sistem koji pokriva TortoiseSVN. Ovo je pozajmljeno iz dokumentacije za projekat Subverzije i objašnjava rezličite pristupe kontroli verzija, i kako Subverzija radi.

Poglavlje na Poglavlje 3, Spremište objašnjava kako podesiti lokalno spremište, što je korisno za testiranje Subverzije i TortoiseSVN koristeći jedan PC. To takođe objašnjava pomalo o administriranju spremištem što je takođe relevantno za spremišta smeštena na serveru.

Poglavlje 4, Vodič dnevnog korišćenja je najvažniji deo jer objašnjava sve glavne mogućnosti TortoiseSVN i kako ih koristiti. U obliku je tutorijala, počinje proverom radne kopije, njenim izmenama, urezivanjem vaših izmena itd. Nastavlja se naprednijim temama.

The Poglavlje 5, Projekt monitor explains how you can monitor your Subversion projects so you don't miss important commits from your other team members.

Poglavlje 6, SubVCRev program je poseban program pridodat TortoiseSVN koji može izdvojiti informacije iz vaše radne kopije i upisati ih u fajl. Ovo je korisno za uključivanje razvojne informacije u vaš projekat.

Dodatak B, Kako da ja... deo odgovara na neka opšta pitanja o primeni zadataka koji nisu eksplicitno pokriveni bilo gde.

Deo Dodatak D, Automatizovanje TortoiseSVN prikazuje kako TortoiseSVN GUI dijalozi mogu biti pozvani iz komandne linije. Ovo je korisno za pravljenje skripta tamo gde je još potrebna interakcija korisnika.

Dodatak E, Komandna Linija Interfejs Unakrsne Reference daje korelaciju između TortoiseSVN komandi i njihovih ekvivalenata u Subverzijinog klijenta komandne linije svn.exe.

TortoiseSVN homepage