Phát triển

Cả hai TortoiseSVN và Subversion được phát triển bởi một cộng đồng của những người đang làm việc trên các dự án. Họ đến từ các quốc gia khác nhau trên toàn thế giới, làm việc với nhau để tạo ra phần mềm tuyệt vời.

Lịch sử của TortoiseSVN

Trong năm 2002, Tim Kemp thấy rằng Subversion là một hệ thống kiểm soát phiên bản rất tốt, nhưng nó thiếu một trình khách giao diện đồ họa tốt. Ý tưởng cho một chương trình khách Subversion là một tích hợp với Windows shell được lấy cảm hứng bởi các trình khách tương tự như CVS tên là TortoiseCVS. Tim nghiên cứu mã nguồn của TortoiseCVS và sử dụng nó như là một cơ sở cho TortoiseSVN. Sau đó, ông bắt đầu dự án, đăng ký tên miền tortoisesvn.org và đặt mã nguồn trực tuyến.

Trong khoảng thời gian đó, Stefan Kung đang tìm kiếm một hệ thống kiểm soát phiên bản tốt và miễn phí và tìm thấy Subversion và mã nguồn cho TortoiseSVN. Bởi vì TortoiseSVN vẫn chưa sẵn sàng để sử dụng, ông tham gia dự án và bắt đầu lập trình. Ông đã sớm viết lại hầu hết các mã hiện có và bắt đầu bổ sung thêm lệnh và các tính năng, đến một điểm mà không còn lại gì của mã ban đầu.

Lúc Subversion trở nên ổn định hơn, nó thu hút nhiều người dùng hơn và nhiều người cũng bắt đầu sử dụng TortoiseSVN làm trình khách Subversion của họ. Các cơ sở người dùng phát triển nhanh chóng (và vẫn đang phát triển mỗi ngày). Đó là khi Lübbe Onken đề nghị giúp đỡ với một số biểu tượng đẹp và lô gô cho TortoiseSVN. Hiện tại ông chăm lo trang web và quản lý nhiều bản dịch.

With time, other version control systems all got their own Tortoise client which caused a problem with the icon overlays in Explorer: the number of such overlays is limited and even one Tortoise client can easily exceed that limit. That's when Stefan Küng implemented the TortoiseOverlays component which allows all Tortoise clients to use the same icon overlays. Now all open source Tortoise clients and even some non-Tortoise clients use that shared component.

Lời cảm ơn

Tim Kemp

cho bắt đầu dự án TortoiseSVN

Stefan Küng

công việc khó khăn để có được TortoiseSVN những gì nó là bây giờ, và sự lãnh đạo của dự án

Lübbe Onken

các biểu tượng đẹp, biểu tượng, săn lỗi, dịch thuật và quản lý các bản dịch

Simon Large

cho việc duy trì các tài liệu

Stefan Fuhrmann

cho bộ nhớ cache đăng nhập và chỉnh sửa đồ thị

Sách Subversion

cho việc giới thiệu tuyệt vời để Subversion và chương của 2 mà chúng ta sao chép ở đây

Dự án phong cách Tigris

đối với một số phong cách được tái sử dụng trong tài liệu này

Những người đóng góp của chúng tôi

cho các bản vá lỗi, các báo cáo lỗi và những ý tưởng mới, và để giúp đỡ người khác bằng cách trả lời câu hỏi trong danh sách gửi thư của chúng tôi

Các nhà tài trợ của chúng tôi

nhiều giờ niềm vui với âm nhạc mà họ gửi cho chúng tôi