Lời nói đầu

Mục lục

TortoiseSVN là gì?
Các tính năng của TortoiseSVN
Giấy phép
Phát triển
Lịch sử của TortoiseSVN
Lời cảm ơn
Hướng dẫn đọc
Thuật ngữ sử dụng trong tài liệu này

Kiểm soát phiên bản là nghệ thuật quản lý thay đổi thông tin. Nó từ lâu đã là một công cụ quan trọng cho các lập trình viên, người thường dành thời gian của họ thực hiện những thay đổi nhỏ trên phần mềm và sau đó hoàn tác hoặc kiểm tra một số những thay đổi vào ngày hôm sau. Hãy tưởng tượng một đội ngũ các nhà phát triển làm việc đồng thời - và thậm chí có thể đồng thời trên cùng các tập tin! - Và bạn có thể thấy lý do tại sao một hệ thống tốt là cần thiết để quản lý sự hỗn loạn tiềm tàng .

TortoiseSVN là gì?

TortoiseSVN là một trình máy khách Windows mã nguồn mở miễn phí cho hệ thống kiểm soát phiên bản Apache™ Subversion® . TortoiseSVN quản lý tập tin và thư mục theo thời gian. Các tập tin được lưu trữ trong một kho trung tâm. Kho lưu trữ phần nhiều giống như một máy chủ tập tin bình thường, ngoại trừ việc nó nhớ tất cả các thay đổi đã từng được thực hiện trên các tập tin và thư mục của bạn. Điều này cho phép bạn khôi phục lại phiên bản cũ của tập tin của bạn và kiểm tra lịch sử của việc dữ liệu của bản đã được thay đổi như thế nào và khi nào, và ai đã thay đổi nó. Đây là lý do tại sao nhiều người nghĩ rằng Subversion và các hệ thống kiểm soát phiên bản nói chung là một loại của cỗ máy thời gian .

Một số hệ thống kiểm soát phiên bản cũng là phần mềm quản lý cấu hình (SCM). Các hệ thống này được thiết kế đặc biệt để quản lý cây mã nguồn, và có nhiều tính năng cụ thể cho phát triển phần mềm - chẳng hạn như sự hiểu biết bản xứ về ngôn ngữ lập trình, hoặc cung cấp các công cụ để xây dựng phần mềm. Subversion, tuy nhiên, không phải là một trong những hệ thống này, nó là một hệ thống tổng quát có thể được sử dụng để quản lý bất kỳ bộ sưu tập các tập tin, bao gồm cả mã nguồn.