Thuật ngữ sử dụng trong tài liệu này

Để thực hiện đọc các tài liệu dễ dàng hơn, tên của tất cả các màn hình và thực đơn từ TortoiseSVN được đánh dấu trong một phông chữ khác nhau. Ví dụ: Các Hộp Thoại Tường Trình.

Một sự lựa chọn của thực đơn được chỉ định với một mũi tên. TortoiseSVN Hiện Tường Trình có nghĩa là: chọn Hiện Tường Trình từ TortoiseSVN thực đơn ngữ cảnh.

Trường hợp một thực đơn ngữ cảnh địa phương xuất hiện trong vòng một của hộp thoại TortoiseSVN, nó được hiển thị như thế này: Context Menu Lưu như là...

Nút giao diện người dùng được chỉ định như thế này: Nhấn OK để tiếp tục.

Hoạt động người sử dụng được chỉ ra bằng cách sử dụng một font chữ đậm. Alt + A : Bấm đồng thời Alt -Key trên bàn phím của bạn và trong khi giữ nó xuống Bấm Một -Key là tốt. Phải kéo : Nhấn nút chuột phải và trong khi giữ nó xuống kéo các mục đến vị trí mới.

Hệ thống đầu ra và đầu vào bàn phím được chỉ định với một phông chữ khác nhau .

Quan trọng

Ghi chú quan trọng được đánh dấu bằng một biểu tượng.

Mẹo

Mẹo làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn.

Cẩn thận

Những nơi mà bạn phải cẩn thận những gì bạn đang làm.

Cảnh báo

Trong trường hợp phải được thực hiện cẩn thận cực kỳ. Dữ liệu bị hỏng hoặc điều khó chịu khác có thể xảy ra nếu những cảnh báo này được bỏ qua.