Chương 1. Bắt đầu

Mục lục

Cài đặt TortoiseSVN
Yêu cầu hệ thống
Cài đặt
Các khái niệm cơ bản
Đi lái thử
Tạo một kho lưu trữ
Nhập khẩu một dự án
Kiểm xu một bản sao làm việc
Thực hiện Thay đổi
Thêm nhiều tập tin
Xem Lịch sử dự án
Hoàn tác thay đổi
Đi tiếp ...

Phần này là nhằm vào những người muốn tìm hiểu TortoiseSVN là tất cả những gì và chạy thử nghiệm nó. Nó giải thích làm thế nào để cài đặt TortoiseSVN và thiết lập một kho lưu trữ địa phương, và nó hướng dẫn cho bạn thông qua các hoạt động được sử dụng phổ biến nhất.

Cài đặt TortoiseSVN

Yêu cầu hệ thống

TortoiseSVN chạy trên Windows Vista hoặc cao hơn và có sẵn cho cả 32-bit và 64-bit. Cài đặt cho Windows 64-bit cũng bao gồm các phần mở rộng 32-bit. Điều đó có nghĩa là bạn không cần phải cài đặt phiên bản 32-bit riêng biệt để có được menu ngữ cảnh TortoiseSVN và lớp phủ trong các ứng dụng 32-bit.

Hỗ trợ cho Windows 98, Windows ME và Windows NT4 đã bị bỏ trong phiên bản 1.2.0, và Windows 2000 và XP SP2 hỗ trợ đã bị bỏ trong 1.7.0. Hỗ trợ cho Windows XP SP3 đã bị bỏ trong phiên bản 1.9.0. Bạn vẫn có thể tải về và cài đặt phiên bản cũ nếu bạn cần chúng.

Cài đặt

TortoiseSVN đi kèm với một bộ cài đặt dễ sử dụng. Kích đúp vào tập tin cài đặt và làm theo hướng dẫn. Bộ cài đặt sẽ lo liệu phần còn lại. Đừng quên khởi động lại sau khi cài đặt.

Quan trọng

You need Administrator privileges to install TortoiseSVN. The installer will ask you for Administrator credentials if necessary.

Gói ngôn ngữ được dịch giao diện người dùng TortoiseSVN ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hãy kiểm tra Phụ lục G, Các gói ngôn ngữ và bộ kiểm tra chính tả để biết thêm thông tin về việc làm thế nào để cài đặt.

If you encounter any problems during or after installing TortoiseSVN please refer to our online FAQ at https://tortoisesvn.net/faq.html.