Đi tiếp ...

Hướng dẫn này đã đưa cho bạn đi một vòng rất nhanh chóng về một số tính năng quan trọng và hữu ích nhất của TortoiseSVN, nhưng tất nhiên có nhiều điều hơn mà chúng tôi đã không trình bày. Chúng tôi mạnh mẽ khuyên bạn nên dành thời gian để đọc phần còn lại của sổ tay này, đặc biệt là Chương 4, Hướng dẫn sử dụng hàng ngày cung cấp cho bạn rất nhiều chi tiết hơn về hoạt động ngày-sang-ngày.

Chúng tôi đã có rất nhiều khó khăn để đảm bảo rằng nó vừa nhiều thông tin và dễ dàng để đọc, nhưng chúng tôi nhận ra rằng vẫn còn có rất nhiều khó khăn! Hãy dành thời gian của bạn và không ngại thử những điều trên một kho lưu trữ thử nghiệm như bạn đi cùng. Cách tốt nhất để học là bằng cách sử dụng nó.