Manuals

TortoiseMerge

Nástroj na porovnanie odlišností/zlúčenie pre Windows

Version 1.14

Stefan Küng

Lübbe Onken

Simon Large

Jozef Matta (jozef.m923[at]gmail[dot]com)

prekladateľ-preklad 

2022/09/06 19:53:28 (r29447)


Obsah

Predhovor
TortoiseMerge je zadarmo!
Poďakovania
1. Úvod
Prehľad
História TortoiseMerge
2. Základné princípy
Prezeranie a zlučovanie odlišností
Úprava konfliktov
Aplikácia opravných záplat
3. Používanie TortoiseMerge
Režimy zobrazenia
Prezeranie/Zlúčenie
Aplikácia opravných záplat
Tlačidlá a ďalšie ovládacie prvky
Ikony stavu riadku
Zlučovanie / úprava konfliktov
Otvoriť súbory
Prezeranie/Zlúčenie
Aplikácia opravných záplat
Nastavenia
Stránka Hlavné nastavenia
Stránka Nastavenie farieb
A. Klávesové skratky
Klávesové skratky
General Keyboard Shortcuts
Diff-Mode Keyboard Shortcuts
Conflict Resolution Mode Keyboard Shortcuts
B. Automatizácia TortoiseMerge
Prepínače príkazového riadku TortoiseMerge
Slovník

Zoznam obrázkov

1.1. Konflikt súboru
2.1. Konflikt súboru
3.1. Jednopanelové zobrazenie
3.2. Dvojpanelové zobrazenie
3.3. Trojpanelové zobrazenie
3.4. Zoznam súborov opravných záplat
3.5. Dialógové okno Otvoriť
3.6. Stránka Hlavné nastavenia
3.7. Stránka Nastavenie farieb

Zoznam tabuliek

B.1. Zoznam dostupných možností príkazového riadku

TortoiseSVN homepage