TortoiseMerge

Porovnávací a spájací nástroj pre Windows

Version 1.13

Stefan KÜNG

Lübbe ONKEN

Simon LARGE

2019/09/30 20:14:36 (r28662)


Obsah

Predhovor
TortoiseMerge je zdarma!
Poďakovania
1. Úvod
Prehľad
História TortoiseMerge
2. Základné princípy
Prezeranie / Zlučovanie zmien
Úprava konfliktov
Používanie záplat
3. Používanie TortoiseMerge
Režimy zobrazenia
Prezerať / Zlúčiť
Používanie záplat
Tlačítká a ovládacie prvky
Ikonka stavu riadku
Zlučovanie / úprava konfliktov
Otvoriť súbory
Prezerať / Zlúčiť
Používanie záplat
Nastavenie
Panel hlavného nastavenia
Panel nastavenia farieb
A. Klávesové skratky
Klávesové skratky
B. Automatizovanie TortoiseMerge
Parametre príkazového riadka TortoiseMerge
Register

Zoznam obrázkov

1.1. Konflikt súboru
2.1. Konflikt súboru
3.1. Jedno-panelové zobrazenie
3.2. Dvoj-panelové zobrazenie
3.3. Troj-panelové zobrazenie
3.4. Zoznam súborov v záplate
3.5. Dialóg otvorenia súboru
3.6. Panel hlavného nastavenia
3.7. Panel nastavenia farieb

Zoznam tabuliek

B.1. Zoznam dostupných parametrov príkazového riadka