Manuals

Kopiëren/Verplaatsen/Hernoemen Bestanden en Mappen

It often happens that you already have the files you need in another project in your repository, and you simply want to copy them across. You could simply copy the files and add them, but that would not give you any history. And if you subsequently fix a bug in the original files, you can only merge the fix automatically if the new copy is related to the original in Subversion.

The easiest way to copy files and folders from within a working copy is to use the right drag menu. When you right drag a file or folder from one working copy to another, or even within the same folder, a context menu appears when you release the mouse.

Afbeelding 4.31. Rechts-slepen-menu voor een map met versiebeheer

Rechts-slepen-menu voor een map met versiebeheer


Now you can copy existing versioned content to a new location, possibly renaming it at the same time.

U kunt ook bestanden met versiebeheer binnen een werkkopie kopieëren of verplaatsen, of tussen twee werkkopieën, met behulp van de gebuikelijken knip-en-plak methode. Gebruik de standaard Windows Kopieëren of Knippen om een of meerdere geversioneerde items naar het klipbord te kopieëren. Als het klipbord zulke geversioneerde items bevat, kunt u vervolgens TortoiseSVNPlakken gebruiken (noot: niet de standaard Windows Plakken) om de items naar de nieuwe werkkopie locatie te kopieëren of verplaatsen.

U kunt bestanden en mappen van uw werkkopie naar een andere locatie in het archief kopieëren door middel van TortoiseSVNTak/Label. Raadpleeg de paragraaf met de naam “Aanmaken van Tak of Label” voor meer informatie.

U kunt een oudere versie van een bestand of map vinden in het log dialoog en deze direct vanuit het log dialoog kopieëren naar een nieuwe locatie in het archief met behulp van Context menuMaak tak/label van revisie. Raadpleeg de paragraaf met de naam “Extra Informatie Opvragen” voor meer informatie.

U kunt ook de archief-verkenner gebruiken om de gewenste inhoud te vinden, en deze direct vanuit het archief naar uw werkkopie kopieëren, of tussen twee locaties binnen het archief te kopieëren. Raadpleeg de paragraaf met de naam “De Archief-verkenner” voor meer informatie.

Kan niet tussen archieven kopieren

Hoewel je bestanden en mappen kunt kopiëren of verplaatsen binnen in een archief, kun je bestanden en mappen niet kopiëren tussen twee archieven zonder dat de geschiedenis verloren gaat. Zelfs niet als de archieven op dezelfde server staan. Het enige wat je kunt doen is de inhoud in de huidige staat kopiëren en als nieuwe inhoud aan het tweede archief toevoegen.

Als u er niet zeker van bent of twee URL's op dezelfde server naar dezelfde of verschillende archieven verwijzen, gebruik dan de archiefverkenner om één URL te openen en bepaal hiermee waar de bron van het archief is. Als u beide locaties kunt herkennen in de één archiefverkennervenster, dan bevinden ze zich in hetzelfde archief.

TortoiseSVN homepage