Manuals

Zanemarivanje fajlova i foldera

Slika 4.32. Eksplorerov kontekst meni za neverzionisane fajlve

Eksplorerov kontekst meni za neverzionisane fajlve


U većini projekata vi imate fajlove i foldere koji nisu subjekat kontrole verzija. Oni mogu uključivati fajlove kreirane kompajlerom, *.obj, *.lst, možda izlazni folder korišćen za smeštanje izvršnih fajlova. Kadagod urezujete izmene, TortoiseSVN prikazuje vaše neverzionisane fajlove koji popunjavaju listu u dijalogu urezivanja. Svakako da možete isključiti ovo prikazivanje, ali tada možete zaboraviti da dodate nove fajlove izvornog koda.

Najbolji način da se izbegnu ovi problemi je da se razvojni fajlovi dodaju listi zanemarenih u projektu. Na taj način oni se nikad ne prikazuju u dijalogu urezivanja, a pravi neverzionisani fajlovi izѕvornog koda su još uvek označeni.

Ako uradite desni klik na pojedinačni neverzionisani fajl, i izaberete komandu TortoiseSVNDodaj na listu zanemarivanja iz kontekst menija, submeni se pojavljuje dozvoljavajući da izaberete baš taj fajl, ili sve fajlove sa istom ekstenzijim. Oba submenija takođe imaju (rekurzivno) ekvivalent. Ako izaberete više fajlova nema submenija i možete samo da dodate te specifične fajlove/foldere.

Ako izaberete (rrekurzivno) verziju zanemarivanja kontekst menija, stavka će biti zanemarena ne samo za izabrane foldere već i sve subfoldere takođe.Međutim ovo zahteva SVN klijent verziju 1.8 ili višu.

Ako želite da uklonite jednu ili više stavki iz liste zanemarenih, desni klik na te stavke i izaberite TortoiseSVNUkloni sa Liste Zanemarenih Možete takođe pristupiti folderu svn:ignore osobina direktno. To vam omogućava da specificirate mnogo opštiji model koristeći globiranje imena fajlova, opisano u sledećem paragrafu. Pročitajte odeljak pod imenom „Podešavanje projekta“ za više informacija o podešavanju osobina direktno. Molim vas budite pažljivi jer svaki model zanemarivanja mora da bude smešten u posebnoj liniji. Odvajanje razmakom ne radi.

Globalna lista zanemarivanja

Drugi nčin da se zanemare fajlovi je da se dodaju u globalnu listu zanemarivanja. Velika razlika ovde je da je globalna lista zanemarivanja je klijentska osobina. Primenjuje se na sve Subverzione projekte, ali na samo na klijentovom PC. Generalno je bolje da se koristi svn:ignore osobina kada je moguće jer može biti primenjena na specifičnu oblast projekta, i to radi za svakog ko preuzme projekat. Pročitajte odeljak pod imenom „Generalno podešavanje“ za više informacija.

Zanemarivanje verzionisanih stavki

Verzionisani fajlovi i imenici ne mogu biti nikad zanemareni - to je osobina Subverzije. Ako verzionišete fajl greškom pročitajte odeljak pod imenom „Zanemarivanje fajlova koji su već verzionisani.“ za instrukcije kako da ga odverzionišete.

Hvatanje modela u listi zanemarivanja

Subverzioni model zanemarivanja koristi globalisanje imena fajlova kao tehniku originalno korićenu u Uniksu da se specificiraju fajlovi koristeći meta-karaktere kao džokere. Sledeći karakteri imaju specijalna značenja:

*

Čini sličnim svaki string karaktera, uključujući prazan string (bez karaktera).

?

Hvatanje bilo kog pojedinog karaktera.

[...]

Čini sličnim bilo koji karakter zatvoren u srednjoj zagradi. U okviru zagrada, par karaktera odvojenih sa - čine sličnim svaki karakter leksički između ta dva. Na primer [AGm-p] čini sličnim svaki od A, G, m, n, o or p.

Model sparivanja zavisi od veličine slova, što može uzrokovati problem na Vindouzu. Možete fosirati nezavisnost od veličine slova na teži način sparivanjem karaktera, tj. zanemarivanjem *.tmp bezo bzira od veličine slova, možete koristiti model *.[Tt][Mm][Pp].

Ako želite zvaničnu definiciju globalisanja naćićete je u IEEE specifikacijama za komandni jezik školjke Pattern Matching Notation.

Nema Putanja u Globalnoj Listi Zanemarivanja

Ne ptreba da uključite informaciju putanje u vašem modelu. Traženje modela namerava da bude korišćeno prema punim imenima fajla i foldera. Ako želite da zanemarite sve CVS foldere, samo dodajte CVSu listu zanemarivanja. Nema potrebe da se specificira CVS */CVS kako ste radili u ranijim verzijama. Ako želite da zanemarite sve tmp foldere kada oni postoje u prog folderu ali ne u okvoru doc foldera treba da koristite svn:ignore osobinu umestotoga. Nema pouzdanog načina da se ovo postigne koristeći model zanemarivanja.

TortoiseSVN homepage