Manuals

Uvoz podataka u spremište

Uvezi

Ako uvozite u postojeće spremište koje već sadrži neke projekte, tada bi trebalo da su već određene strukture spremišta. Ako uvozite podatke u novo spremište vredi potrošiti vreme na razmišljanju o tome kako bi ga trebalo organizovati. Pročitajte odeljak pod imenom „Izgled spremišta“ za dalje savete.

Ovo poglavlje opisuje Subverzione komande uvoza, koje su napravljene za uvoz hijerarhiju foldera u spremište u jednom cugu. Takođe završava posao, ima više skraćenica:

 • Nema načina da se izaberu fajlovi i imenici za uključivanje pored korišćenja globalnog podešavanja zanemarivanja.

 • Uvezeni folder ne postaje radna kopija. Imate da uradite preuzimanje da kopirate fajlove nazad sa servera.

 • Lako je uvesti u loš nivo foldera u spremištu.

Iz tog razloga preporučujemo da uopšte ne koristite komandu uvoza već da radije pratite dvostepeni metod opisan u odeljak pod imenom „Uvoz na mesto“, osim ako ne primenite jednostavan korak kreiranja inicijalne /trunk /tags /branches strukture u vašem spremištu. Otkako ste ovde, ovo je kako osnovni uvoz radi...

Pre nego što uvezete vaš projekat u spremište potrebno je da:

 1. Izbacite sve fajlove koji nisu potrebni za gradnju projekta (privremeni fajlovi, koje generiše kompajler npr. *.obj, kompajlirane binarije, ...)

 2. Organizujte fajlove u foldere i podfoldere. Takođe je moguće preimenovanje/pomeranje fajlova kasnije jako je preporučljivo da dobijete pravu strukturu projekta pre uvoza!

Sada izaberite folder vršnog nivoa vaše strukture foldera projekta u vindouz eksploreru i desni klik da se otvori kontekstni meni. Izabeite komandu TortoiseSVNUvoz... koja donosi dijalog boks:

U ovom dijalogu možete uneti URL lokacije spremišta gde želite da uvezete vaš projekat. Veoma je važno da se lokalni folder u koji uvozite ne pojavljuje u spremištu, samo njegov sadržaj. Na primer ako imate strukturu:

C:\Projects\Widget\source
C:\Projects\Widget\doc
C:\Projects\Widget\images
   

i uvezeteC:\Projects\Widgetu http://mydomain.com/svn/trunk možete biti iznenađenida vaši direktorijumi idu pravo u trunk pre nego u Widget poddirektorijum. Potrebno je da odredite poddirektorijum kao deo URL, http://mydomain.com/svn/trunk/Widget-X. Primetimo da uvozna komanda automatski pravi poddirektorije u spremištu ako ne postoji.

Uvozna poruka se koristi kao poruka dnevnika.

Podrazumevano, fajlovi i imenici koji hvataju globalno-zanemariv model nisu uvezeni. Da se premosti ovakvo ponašanje možete koristiti Uključiti zanemarene fajlove čekboks. Konsultujte odeljak pod imenom „Generalno podešavanje“ za više informacija o podešavanju globalnog modela izbegavanja.

Ćim pritisnete OK TortoiseSVN uvozi kompletno stablo foldera uključujući sve fajlove u spremište. Projekat je sada smeten u spremište pod kontrolom verzija. Molim vas primetite to da folder koji ste uvezli NIJE pod kontrolom verzija! Da dobijete verzijom kontrolisanu radnu kopiju potrebno je da uradite Preuzimanje verzije koju ste upravo uvezli. Ili da pročitate kako uvesti folder na mesto.

Uvoz na mesto

Uzmimo da već imate spremište i želite da dodate novu strukturu foldera u njega, samo pratite ove korake:

 1. Koristite pretraživač spremišta da kreirate novi folder projekata direktno u spremištu. Ako koristite jedan od standardnih rasporeda vi ćete verovatno želeti da kreirate to kao podfolder debla pre nego korena spremišta. Pretraživač spremišta prikazuje strukturu spremišta upravo kao Vindous eksplorer, tako da možete videti kako su stvari organizovane.

 2. Preuzimanje novog foldera preko vrha foldera koji želite da uvezete. Dobićete upozorenje da lokalni folder nije prazan. Zanemariti upozorenje. Sada imate verzionisani foder vršnog nivoa sa neverzionisanim sadržajem.

 3. Koristite TortoiseSVNDodaj... na ovaj verzionisani folder da dodate deo ili ceo sadržaj. Možete dodati i izbaciti fajlove, postaviti svn:zanemari osobine foldera i uraditi druge izmene koje su vam potrebne.

 4. Urežite folder vršnog nivoa, i imate novo verzionisano stablo i lokalnu radnu kopiju, kreiranu od postojećeg foldera.

Specijalni fajlovi

Ponekad vam je potrebno da imate fajl pod kontrolom verzija koji sadrži podatke specifične za korisnika. To znači da imate fajl koji svaki programer/korisnik želi da menja da prati njegovo/njeno lokalno podešavanje. Ali verzionisanje takvog fajla je teško jer svaki korisnik želi da ureže njegove/njene izmene svaki put u spremište.

U takvim slučajevima sugeriramo da se koristi šablon fajlovi. Kreirajte fajl koji sadrži sve podatke koji su potrebni programerima, dodajte taj fajl u kontrolu verzija i pustite da programeri provere ovaj fajl. Zatim, svaki programer je napravio kopiju tog fajla i preimenovao tu kopiju. Posle toga izmene kopija nisu više problem.

Kao jedan primer, možete pogledati u TortoiseSVN skriptu gradnje. Fajl se zove default.build.user koji ne postoji u spremištu. Samo fajl default.build.user.tmpl. default.build.user.tmpl je šablon fajl koji svaki programer trba da kreira njegovu kopiju i da preimenuje taj fajl u default.build.user. Unutar fajla dodali smo komentare tako da korisnik može da vidi koje linije treba da uredi i izmeni u skladu sa lokalnim podešavanjem da izvrši svoj posao.

Tako da ne bismo uznemiravali korisnike takođe smo dodali fajl default.build.user u listu zanemarivanja predačkog foldera, tj. podesili smo Subverzionu osobinu svn:ignore da uključi to ime fajla. Na taj način neće ga prikazivati neverzionisanim u bilo kom urezivanju.

TortoiseSVN homepage