Thiết lập Dự án

Thuộc tính Subversion

Hình 4.37. Trang thuộc tính Subversion

Trang thuộc tính Subversion


Bạn có thể đọc và thiết lập các thuộc tính Subversion từ hộp thoại thuộc tính Windows, nhưng cũng từ TortoiseSVN thuộc tính và trong danh sách tình trạng TortoiseSVN, từ Trình đơn ngữ cảnh thuộc tính .

Bạn có thể thêm thuộc tính của riêng bạn, hoặc một số thuộc tính với ý nghĩa đặc biệt trong Subversion. Những cái này bắt đầu với svn: . svn: externals là một thuộc tính như vậy, xem làm thế nào để xử lý thành phần bên ngoài phần “Mục bên ngoài” .

svn:keywords

Subversion hỗ trợ mở rộng từ khóa giống như CVS mà có thể được sử dụng để nhúng tên tập tin và thông tin sửa đổi trong bản thân tập tin. Từ khóa được hỗ trợ là:

$Date$

Ngày cam kết cuối cùng được biết. Điều này được dựa trên thông tin thu được khi bạn cập nhật bản sao làm việc của bạn. Nó không kiểm tra các kho lưu trữ để tìm những thay đổi gần đây.

$Revision$

Bản sửa đổi cam của kết cuối cùng được biết.

$Author$

Tác giả đã thực hiện các cam kết cuối cùng được biết.

$HeadURL$

URL đầy đủ của tập tin này trong kho lưu trữ.

$Id$

Một sự kết hợp nén của bốn từ khoá trước.

To find out how to use these keywords, look at the svn:keywords section in the Subversion book, which gives a full description of these keywords and how to enable and use them.

For more information about properties in Subversion see the Special Properties.

Thêm và Chỉnh sửa các Thuộc tính

Hình 4.38. Thêm thuộc tính

Thêm thuộc tính


Để thêm một thuộc tính mới, trước tiên nhấp vào Mới ... . Chọn tên thuộc tính yêu cầu từ trình đơn, và sau đó điền vào các thông tin cần thiết trong hộp thoại thuộc tính cụ thể. Những hộp thoại thuộc tính cụ thể được mô tả chi tiết hơn trong phần “Bộ Biên tập Thuộc tính” .

Để thêm một thuộc tính mà không có hộp thoại riêng của mình, chọn Nâng cao từ trình đơn Mới ... . Sau đó chọn một thuộc tính hiện có trong hộp kết hợp hoặc nhập một tên thuộc tính tùy chỉnh.

Nếu bạn muốn áp dụng một thuộc tính cho nhiều mục cùng một lúc, chọn các tập tin / thư mục trong thám hiểm, sau đó chọn Trình đơn ngữ cảnh thuộc tính .

Nếu bạn muốn áp dụng các thuộc tính cho mỗi tập tin và thư mục trong hệ thống phân cấp bên dưới thư mục hiện hành, kiểm tra hộp kiểm Đệ quy .

Nếu bạn muốn chỉnh sửa một thuộc tính hiện có, lựa chọn thuộc tính từ danh sách các thuộc tính hiện có, sau đó nhấn vào Biên tập ... .

Nếu bạn muốn loại bỏ một thuộc tính hiện có, lựa chọn thuộc tính từ danh sách các thuộc tính hiện có, sau đó nhấn vào Loại bỏ .

Các thuộc tính svn:externals có thể được sử dụng để kéo các dự án khác từ cùng kho lưu trữ hoặc kho lưu trữ hoàn toàn khác nhau. Để biết thêm thông tin, đọc phần “Mục bên ngoài” .

Biên tập các thuộc tính tại bản sửa đổi HEAD

Bởi vì thuộc tính là được phiên bản, bạn không thể chỉnh sửa các thuộc tính của phiên bản trước. Nếu bạn nhìn vào thuộc tính từ hộp thoại đăng nhập, hoặc từ một phiên bản không phải HEAD trong trình duyệt kho lưu trữ, bạn sẽ thấy một danh sách các thuộc tính và giá trị, nhưng không có điều khiển biên tập.

Xuất khẩu và nhập khẩu Thuộc tính

Thường thì bạn sẽ thấy mình áp dụng cùng một thuộc tính nhiều lần, ví dụ Bugtraq: logregex . Để đơn giản hóa quá trình sao chép thuộc tính từ một dự án khác, bạn có thể sử dụng tính năng xuất khẩu / nhập khẩu.

Từ các tập tin hoặc thư mục nơi mà các thuộc tính đã được thiết lập, sử dụng TortoiseSVN thuộc tính , Chọn các thuộc tính bạn muốn xuất khẩu, kích vào Xuất khẩu ... . Bạn sẽ được nhắc nhở cho một tên tập tin nơi tên thuộc tính và giá trị sẽ được lưu.

Từ thư mục nơi bạn muốn áp dụng những thuộc tính, sử dụng TortoiseSVN thuộc tính và nhấp vào Nhập khẩu ... . Bạn sẽ được nhắc nhở cho một tên tập tin để nhập khẩu từ đó, do đó, chuyển hướng đến nơi bạn đã lưu các tập tin xuất khẩu trước đó và chọn nó. Các thuộc tính sẽ được thêm vào thư mục không theo cách đệ quy.

Nếu bạn muốn thêm các thuộc tính vào cây theo cách đệ quy, theo các bước trên, sau đó trong hộp thoại thuộc tính lần lượt lựa chọn từng thuộc tính, nhấp vào Chỉnh sửa ... , Kiểm tra hộp Áp dụng thuộc tính đệ quy và nhấp vào OK .

Các định dạng tập tin nhập khẩu là nhị phân và độc quyền của TortoiseSVN. Mục đích duy nhất của nó là để chuyển giao thuộc tính bằng cách sử dụng nhập khẩu và xuất khẩu, do đó không cần phải chỉnh sửa những tập tin này.

Thuộc tính Nhị phân

TortoiseSVN có thể xử lý các giá trị thuộc tính nhị phân sử dụng các tập tin. Để đọc một thuộc tính giá trị nhị phân, Lưu ... vào một tập tin. Để đặt một giá trị nhị phân, sử dụng một trình soạn thảo hex hoặc một công cụ thích hợp khác để tạo ra một tập tin với các nội dung mà bạn yêu cầu, sau đó Tải ... từ tập tin đó.

Mặc dù các thuộc tính nhị phân không thường xuyên được sử dụng, chúng có thể hữu ích trong một số ứng dụng. Ví dụ, nếu bạn đang lưu trữ các tập tin đồ họa lớn, hoặc nếu ứng dụng được sử dụng để tải các tập tin là rất lớn, bạn có thể muốn để lưu trữ một hình ảnh thu nhỏ như là một thuộc tính để bạn có thể có được một bản xem trước một cách nhanh chóng.

Thiết lập thuộc tính tự động

Bạn có thể cấu hình Subversion và TortoiseSVN để thiết lập các thuộc tính tự động trên các tập tin và thư mục khi được được bổ sung vào kho lưu trữ. Có hai cách để làm điều này.

Bạn có thể chỉnh sửa các tập tin cấu hình Subversion để kích hoạt tính năng này trên máy khách của bạn. Trang Tổng quát trong hộp thoại thiết lập TortoiseSVN có nút chỉnh sửa để đưa bạn đến đó trực tiếp. Tập tin cấu hình là một tập tin văn bản đơn giản, kiểm soát một số hoạt động của Subversion. Bạn cần thay đổi hai điều: trước hết là trong phần linh tinhliteral> benable-auto-props = yesliteral>. Th

Một phương pháp thay thế là để thiết lập thuộc tính tsvn:autoprops trên các thư mục, như mô tả trong phần tiếp theo. Phương pháp này chỉ làm việc cho các máy khách TortoiseSVN, nhưng nó không nhận được tuyên truyền cho tất cả các bản sao làm việc lúc cập nhật.

As of Subversion 1.8, you can also set the property svn:auto-props on the root folder. The property value is automatically inherited by all child items.

Cho dù bạn chọn phương pháp, bạn nên lưu ý rằng props-tự động chỉ áp dụng cho các tập tin tại thời điểm chúng được thêm vào bản sao làm việc. Props-tự động sẽ không bao giờ thay đổi các thuộc tính của tập tin đã phiên bản.

Nếu bạn muốn được hoàn toàn chắc chắn rằng các tập tin mới có áp dụng các thuộc tính đúng, bạn nên thiết lập một kho lưu trữ trước khi hook tiền cam kết để từ chối cam kết khi các thuộc tính được yêu cầu không được thiết lập.

Cam kết các thuộc tính

Thuộc tính Subversion được phiên bản. Sau khi bạn thay đổi hoặc thêm một thuộc tính, bạn phải cam kết thay đổi của bạn.

Xung đột về thuộc tính

Nếu có một cuộc xung đột lúc cam kết thay đổi, bởi vì một người dùng khác đã thay đổi thuộc tính, Subversion tạo ra một tập tin .prej . Xóa tập tin sau khi bạn đã giải quyết được xung đột.

Thuộc tính dự án TortoiseSVN

TortoiseSVN có một vài thuộc tính đặc biệt của riêng mình, và những cái đó bắt đầu với tsvn:.

 • tsvn:logminsize đặt chiều dài tối thiểu của một thông điệp đăng nhập cho một cam kết. Nếu bạn nhập một thông điệp ngắn hơn so với quy định ở đây, cam kết bị vô hiệu hóa. Tính năng này rất hữu ích để nhắc nhở bạn để cung cấp một thông điệp mô tả thích hợp cho mỗi cam kết. Nếu thuộc tính này được không được thiết lập, hoặc giá trị là số không, các thông điệp tường trình trống được cho phép.

  tsvn:lockmsgminsize thiết lập chiều dài tối thiểu của một thông điệp khóa. Nếu bạn nhập một thông báo ngắn hơn so với quy định ở đây, khóa bị vô hiệu hóa. Tính năng này rất hữu ích để nhắc nhở bạn cung cấp một thông điệp mô tả thích hợp cho mỗi khóa bạn nhận được. Nếu thuộc tính này không được thiết lập, hoặc giá trị là số không, các thông điệp khóa trống được cho phép.

 • tsvn:logwidthmarker được sử dụng với các dự án yêu cầu các thông điệp tường trình để được định dạng với một số chiều rộng tối đa (thường là 80 ký tự) trước khi ngắt dòng. Đặt thuộc tính này tới một giá trị khác-không sẽ làm 2 việc trong hộp thoại thông điệp tường trình: đặt một điểm đánh dấu để chỉ ra chiều rộng tối đa, và nó vô hiệu hóa gói gọn chữ trong màn hình, để bạn có thể xem các văn bản bạn quá dài. Lưu ý: tính năng này sẽ chỉ hoạt động được nếu bạn có một phông chữ cố định chiều rộng được lựa chọn cho các thông điệp tường trình.

 • tsvn:logtemplate được sử dụng với các dự án có những quy định về định dạng thông điệp tường trình. Thuộc tính nắm giữ một chuỗi văn bản nhiều dòng sẽ được chèn vào trong hộp thông báo cam kết khi bạn bắt đầu một cam kết. Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa nó để bao gồm các thông tin cần thiết. Lưu ý: nếu bạn cũng sử dụng tsvn:logminsize , hãy chắc chắn để thiết lập chiều dài dài hơn mẫu hoặc bạn sẽ mất cơ chế bảo vệ.

  Ngoài ra còn có các mẫu hành động cụ thể mà bạn có thể sử dụng thay vì tsvn:logtemplate . Các mẫu hành động cụ thể được sử dụng nếu thiết lập, nhưng tsvn:logtemplate sẽ được sử dụng nếu không có khuôn mẫu hành động cụ thể được thiết lập.

  Các mẫu hành động cụ thể là:

  • tsvn:logtemplatecommit được sử dụng cho tất cả các cam kết từ một bản sao làm việc.

  • tsvn:logtemplatebranch được sử dụng khi bạn tạo ra một chi nhánh/thẻ, hoặc khi bạn sao chép các tập tin hoặc thư mục trực tiếp trong trình duyệt kho lưu trữ.

  • tsvn:logtemplateimport được sử dụng đối với nhập khẩu.

  • tsvn:logtemplatedelete được sử dụng khi xóa trực tiếp các mục trong trình duyệt kho.

  • tsvn:logtemplatemove được sử dụng khi đổi tên hoặc di chuyển các mục trong trình duyệt kho.

  • tsvn:logtemplatemkdir được sử dụng khi tạo các thư mục trong trình duyệt kho lưu trữ.

  • tsvn:logtemplatepropset được sử dụng khi sửa đổi các thuộc tính trong trình duyệt kho lưu trữ.

  • tsvn:logtemplatelock được sử dụng khi lấy khóa.

 • Subversion cho phép bạn thiết lập autoprops sẽ được áp dụng cho các tập tin mới được thêm vào hoặc được nhập khẩu, dựa trên phần mở rộng tập tin. Điều này phụ thuộc vào tất cả các khách hàng đã thiết lập autoprops thích hợp trong tập tin cấu hình Subversion của chúng. TSVN: autopropsliteral> c*.sh = svn:eol-style=native,svn:executable thi.shliteral>.N tsvn:autoprops , cAs of Subversion 1.8, you should use the property svn:auto-props instead of tsvn:autoprops since this has the very same functionality but works with all svn clients and is not specific to TortoiseSVN.Trong h tsvn:logfilelistenglish .TortoiseSVN can use a spell checker. On Windows 10, the spell checker of the OS is used. On earlier Windows versions, it can use spell checker modules which are also used by OpenOffice and Mozilla. If you have those installed this property will determine which spell checker to use, i.e. in which language the log messages for your project should be written. tsvn:projectlanguage sets the language module the spell checking engine should use when you enter a log message. You can find the values for your language on this page: MSDN: Language Identifiers.B 0x . V 0x0409 ho 1033 .Thu tsvn:logsummary Gi tsvn:logsummary phM \ [SUMMARY\]:\s+(.*) S [SUMMARY] trong thThu tsvn:logrevregex BiNCThe available properties/hook-scripts are tsvn:startcommithooktsvn:precommithooktsvn:postcommithooktsvn:startupdatehooktsvn:preupdatehooktsvn:postupdatehooktsvn:prelockhooktsvn:postlockhookC.B%REPOROOT% nhcontrib/hook-scripts/ client-side/checkyear.js, b%REPOROOT%/trunk/contrib/hook-scripts/client-side/checkyear.js. BInstead of %REPOROOT% you can also specify %REPOROOT+%. The + is used to insert any number of folder paths necessary to find the script. This is useful if you want to specify your script so that if you create a branch the script is still found even though the url of the working copy is now different. Using the example above, you would specify the path to the script as %REPOROOT+%/contrib/hook-scripts/client-side/checkyear.js.CHKhi b tsvn:userfileproperties v tsvn:userdirproperties . You can also specify whether a custom dialog is used to add/edit your property. TortoiseSVN offers four different dialog, depending on the type of your property. boolNbool. H Chpropertyname=bool;labeltext(YESVALUE;NOVALUE;Checkboxtext)labeltext lstateNyes, no, maybe, thtrH nhpropertyname=state;labeltext(DEFVAL;VAL1;TEXT1;VAL2;TEXT2;VAL3;TEXT3;...)Cbool, vDEFVAL lCho tsinglelineCho csingleline kiHpropertyname=singleline;labeltext(regex)regex chmultilineCho cmultiline kiHpropertyname=multiline;labeltext(regex)regex ch The screenshots above were made with the following tsvn:userdirproperties: my:boolprop=bool;This is a bool type property. Either check or uncheck it.(true;false;my bool prop) my:stateprop1=state;This is a state property. Select one of the two states.(true;true;true value;false;false value) my:stateprop2=state;This is a state property. Select one of the three states.(maybe;true;answer is correct;false;answer is wrong;maybe;not answered) my:stateprop3=state;Specify the day to set this property.(1;1;Monday;2;Tuesday;3;Wednesday;4;Thursday;5;Friday;6;Saturday;7;Sunday) my:singlelineprop=singleline;enter a small comment(.*) my:multilineprop=multiline;copy and paste a full chapter here(.*)

TortoiseSVN có thể tích hợp với một số công cụ theo dõi lỗi. Điều này sử dụng các thuộc tính dự án bắt đầu bằng bugtraq: . Đọc phần “Tích hợp với Hệ thống Theo dõi Lỗi / Trình theo dõi Vấn đ” để biết thêm thông tin.

Nó cũng có thể tích hợp với một số trình duyệt kho lưu trữ dựa trên web, sử dụng các thuộc tính dự án bắt đầu bằng webviewer: . Đọc phần “Tích hợp với các Trình Xem Kho Lưu Trữ dựa trên Web” để biết thêm thông tin.

Thiết lập các thuộc tính của dự án trên các thư mục

Những thuộc tính dự án đặc biệt phải được đặt trên thư mục cho hệ thống để làm việc. Khi bạn sử dụng một lệnh TortoiseSVN trong đó sử dụng các thuộc tính này, các thuộc tính được đọc từ thư mục mà bạn nhấp vào. Nếu thuộc tính không được tìm thấy ở đó, TortoiseSVN sẽ tìm kiếm lên trên thông qua cây thư mục để tìm thấy chúng cho đến khi nó đến một thư mục không phiên bản, hoặc gốc của cây (ví dụ: C: \ ) được tìm thấy. Nếu bạn có thể chắc chắn rằng mỗi người dùng chỉ kiểm tra ra từ ví dụ như trunk/ và không phải là một thư mục con, thì nó là đủ để thiết lập các thuộc tính trên trunk/ . Nếu bạn không thể chắc chắn, bạn nên thiết lập các thuộc tính một cách đệ quy trên mỗi thư mục con. Nếu bạn thiết lập thuộc tính tương tự nhưng sử dụng giá trị khác nhau tại các độ sâu khác nhau trong hệ thống phân cấp dự án của bạn thì bạn sẽ có được kết quả khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn nhấp vào cấu trúc thư mục.

Đối với thuộc tính chỉ của dự án, tức là tsvn: , bugtraq: webviewer: bạn có thể sử dụng hộp kiểm Đệ quy để thiết lập thuộc tính cho tất cả các thư mục con trong hệ thống phân cấp, mà không cần đặt nó trên tất cả các tập tin.

Khi bạn thêm mới các thư mục con vào một bản sao làm việc bằng cách sử dụng TortoiseSVN, bất kỳ thuộc tính dự án có trong thư mục mẹ sẽ tự động được thêm vào thư mục con.

Các Hạn chế khi Sử dụng Trình duyệt kho

Lấy thuộc tính từ xa là một hoạt động chậm, vì vậy một số tính năng được mô tả ở trên sẽ không làm việc trong trình duyệt kho lưu trữ như chúng làm được trong một bản sao làm việc.

 • Khi bạn thêm một thuộc tính bằng cách sử dụng trình duyệt kho, chỉ có thuộc tính tiêu chuẩn svn: được cung cấp trong danh sách được xác định trước. Bất kỳ tên thuộc tính khác phải được nhập bằng tay.

 • Thuộc tính không có thể được thiết lập hoặc xóa một cách đệ quy bằng cách sử dụng trình duyệt kho.

 • Thuộc tính dự án không được truyền tự động khi một thư mục con được thêm vào bằng cách sử dụng trình duyệt kho.

 • tsvn:autoprops sẽ không thiết lập các thuộc tính trên các tập tin được thêm vào bằng cách sử dụng trình duyệt kho.

Cẩn thận

Mặc dù thuộc tính dự án của TortoiseSVN là cực kỳ hữu ích, chúng chỉ làm việc với TortoiseSVN, và một số sẽ chỉ làm việc trong các phiên bản mới hơn của TortoiseSVN. Nếu những người làm việc trên dự án của bạn sử dụng một loạt các máy khách Subversion khác nhau, hoặc có thể có các phiên bản cũ của TortoiseSVN, bạn có thể muốn sử dụng hook kho lưu trữ để thực thi các chính sách dự án. Tài sản dự án chỉ có thể giúp đỡ để thực hiện một chính sách, chúng không thể thực thi nó.

Bộ Biên tập Thuộc tính

Một số thuộc tính phải sử dụng các giá trị cụ thể, hoặc được định dạng theo một cách cụ thể để có thể được sử dụng cho tự động hóa. Để giúp có các định dạng chính xác, TortoiseSVN trình bày các hộp thoại chỉnh sửa đối với một số thuộc tính đặc biệt cho thấy các giá trị có thể hoặc phá vỡ thuộc tính thành các thành phần cá nhân.

Nội dung bên ngoài

Hình 4.39. Trang thuộc tính svn: externals

Trang thuộc tính svn: externals


Các svn: externals thuộc tính có thể được sử dụng để kéo các dự án khác từ cùng một kho lưu trữ hoặc từ kho lưu trữ hoàn toàn khác nhau như được mô tả trong phần “Mục bên ngoài” .

Bạn cần phải xác định tên của thư mục con mà các thư mục bên ngoài được kiểm xuất ra, và URL Subversion của các mục bên ngoài. Bạn có thể kiểm xuất một thành phần bên ngoài tại bản CHÍNH của nó, để khi mục trong kho lưu trữ bên ngoài thay đổi, bản sao làm việc của bạn sẽ nhận được những thay đổi đó lúc cập nhật. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thành phần bên ngoài tham khảo một điểm cụ thể ổn định thì bạn có thể xác định phiên bản cụ thể để sử dụng. Trong trường hợp này, bạn cũng có thể muốn xác định cùng phiên bản như một phiên bản làm mốc. Nếu mục bên ngoài được đổi tên tại một thời điểm nào đó trong tương lai thì Subversion sẽ không thể cập nhật mục này trong bản sao làm việc của bạn. Bằng việc chỉ định một phiên bản mốc bạn nói với Subversion tìm một mục có tên đó ở sửa đổi mốc hơn là tại bản CHÍNH.

Nút bấm Tìm bản sửa đổi Chính nạp bản sửa đổi CHÍNH của mỗi URL ngoài và hiển thị bản sửa đổi CHÍNH đó trong cột tận cùng bên phải. Sau khi một bản sửa đổi CHÍNH được biết, một cú nhấp chuột phải đơn giản trên một thành phần ngoài cho bạn một lệnh để neo các thành phần ngoài vào bản sửa đổi CHÍNH rõ ràng của chúng. Trong trường hợp bản sửa đổi CHÍNH chưa được biết, lệnh nhấp chuột phải sẽ nạp bản sửa đổi CHÍNH trước.

Từ khóa SVN

Hình 4.40. Trang thuộc tính svn:keywords

Trang thuộc tính svn:keywords


Chọn từ khoá mà bạn muốn được mở rộng trong tập tin của bạn.

Kiểu EOL

Hình 4.41. Trang thuộc tính svn:eol-style

Trang thuộc tính svn:eol-style


Chọn phong cách-cuối-dòng mà bạn muốn sử dụng và TortoiseSVN sẽ sử dụng đúng giá trị thuộc tính.

Tích hợp bộ theo dõi lỗi

Hình 4.42. Trang thuộc tính tsvn:bugtraq

Trang thuộc tính tsvn:bugtraq


Kích thước thông điệp tường trình

Hình 4.43. Kích thước của trang thuộc tính thông điệp tường trình

Kích thước của trang thuộc tính thông điệp tường trình


3 thuộc tính này điều khiển định dạng của các thông điệp tường trinhyf. 2 cái đầu tiên vô hiệu hóa OK trong hộp thoại cam kết hoặc khóa cho đến khi thông điệp đáp ứng được chiều dài tối thiểu. Vị trí biên hiện một dấu hiệu tại chiều rộng cột như là một hướng dẫn cho những dự án có giới hạn chiều rộng trên những thông điệp tường trình của chúng. Đặt giá trị bằng không sẽ xóa thuộc tính này.

Ngôn ngữ dự án

Hình 4.44. Trang thuộc tính ngôn ngữ

Trang thuộc tính ngôn ngữ


Chọn ngôn ngữ để sử dụng cho kiểm tra chính tả cho thông điệp tường trình trong hộp thoại cam kết. Hộp kiểm danh sách tập tin có hiệu lực khi bạn nhấp chuột phải trong cửa sổ thông điệp tường trình và chọn Dán danh sách tập tin. Theo mặc định, trạng thái Subversion sẽ được hiển thị bằng ngôn ngữ địa phương của bạn. Khi hộp này được kiểm, trạng thái luôn luôn được đưa ra bằng tiếng Anh, đối với các dự án có yêu cầu thông điệp ghi chỉ tiếng Anh.

MIME-type

Hình 4.45. trang thuộc tính svn:mime-type

trang thuộc tính svn:mime-type


svn:needs-lock

Hình 4.46. trang thuộc tính svn:needs-lock

trang thuộc tính svn:needs-lock


Thuộc tính này chỉ đơn giản là kiểm soát xem một tập tin sẽ được kiểm tra ra là chỉ đọc nếu không có khóa được giữ cho nó trong bản sao làm việc.

svn:executable

Hình 4.47. trang thuộc tính svn:executable

trang thuộc tính svn:executable


Thuộc tính này điều khiển xem một tập tin sẽ được thực thi khi kiểm tra ra trên một hệ thống Unix / Linux. Nó không có hiệu lực khi kiểm tra ra trên Windows.

Các mẫu thông điệp hợp nhất

Khi các bản sửa đổi được hợp nhất vào bản làm việc, TortoiseSVN tạo ra một thông điệp tường trình từ các bản chỉnh sửa được hợp nhất. Những bản đó được cung cấp từ nút bấm Các Thông Điệp Gần Đây trong hộp thoại cam kết.

Bạn có thể tùy chỉnh thông điệp được sinh ra với các thuộc tính sau:

Hình 4.48. Các mẫu thông điệp tường trình cho hộp thoại thuộc tính

Các mẫu thông điệp tường trình cho hộp thoại thuộc tính


tsvn:mergelogtemplatetitle, tsvn:mergelogtemplatereversetitle

Thuộc tính này chỉ định phần đầu tiên của thông điệp tường trình được sinh ra. Các từ khóa sau có thể được dùng:

{revisions}

Một danh sách các bản chỉnh sửa được hợp nhất được phân cách bởi dấu phẩy, ví dụ: 3, 5, 6, 7

{revisionsr}

Giống như {revisions}, nhưng với mỗi bản sửa đổi được gắn phía trước với chữ r, ví dụ, r3, r5, r6, r7

{revrange}

Một danh sách các bản chỉnh sửa được hợp nhất được phân cách bởi dấu phẩy, được nhóm thành các phạm vi nếu có thể, ví dụ: 3, 5-7

{mergeurl}

URL nguồn của kết hợp, ví dụ, nơi từ đó các bản sửa đổi được kết hợp.

Giá trị mặc định cho chuỗi là Các bản sửa đổi được hợp nhất {revrange} từ {mergeurl}: với đánh dấu dòng mới ở cuối.

tsvn:mergelogtemplatemsg

Thuộc tính này chỉ định cách văn bản cho mỗi bản hợp nhất sẽ nhìn thế nào. Các từ khóa sau có thể được dùng:

{msg}

Thông điệp tường trình của bản sửa đổi được hợp nhất, như nó được nhập vào.

{msgoneline}

Giống như {msg}, nhưng tất cả các dòng mới được thay thế bởi khoảng trắng, để cho toàn bộ các thông điệp tường trình được hiện ra trên một dòng.

{author}

Tác giả của bản hợp nhất

{rev}

Bản thân bản chỉnh sửa được hợp nhất.

{bugids}

ID lỗi của bản hợp nhất, nếu có.

tsvn:mergelogtemplatemsgtitlebottom

This property specifies the position of the title string specified with the tsvn:mergelogtemplatetitle or tsvn:mergelogtemplatereversetitle. If the property is set to yes or true, then the title string is appended at the bottom instead of the top.

Quan trọng

Việc này chỉ làm được nếu các bản hợp nhất đã nằm trong bộ nhớ cache tường trình. Nếu bạn vô hiệu hóa cache tường trình hoặc không hiện tường trình trước đó, thông điệp sinh ra sẽ không chứa thông tin về các bản hợp nhất.