Hoàn tác các thay đổi

Nếu bạn muốn phục hồi lại tất cả thay đổi bạn đã thực hiện trong một tập tin kể từ khi cập nhật cuối cùng bạn cần phải chọn tập tin, nhấp chuột phải để bật lên trình đơn ngữ cảnh và sau đó chọn lệnh TortoiseSVN Hoàn nguyên Một hộp thoại sẽ bật lên hiển thị cho bạn các tập tin mà bạn đã thay đổi và có thể trở lại. Chọn những cái muốn hoàn nguyên và bấm vào OK .

Hình 4.35. Hộp thoại hoàn nguyên

Hộp thoại hoàn nguyên


If you also want to clear all the changelists that are set, check the box at the bottom of the dialog.

Nếu bạn muốn phục hồi lại một xóa hoặc đổi tên, bạn cần để sử dụng Hoàn nguyên trên thư mục mẹ bởi vì mục bị xóa sẽ không tồn tại để bạn có thể nhấp chuột phải vào.

Nếu bạn muốn hoàn tác việc bổ sung một mục, điều này xuất hiện trong trình đơn ngữ cảnh TortoiseSVN Hoàn tác việc thêm vào ... . Đây thực sự là một hoàn nguyên, nhưng tên đã được thay đổi để làm cho nó rõ ràng hơn.

Các cột trong hộp thoại này có thể được tùy chỉnh trong cùng một cách như các cột trong hộp thoại Kiểm tra để sửa đổi . Đọc phần “Trạng thái địa phương và từ xa” để biết thêm chi tiết.

Bởi vì hoàn nguyên đôi khi được sử dụng để làm sạch một bản sao làm việc, có thêm một nút cho phép bạn để xóa các mục chưa phiên bản. Khi bạn nhấp vào nút này hộp thoại khác xuất hiện liệt kê tất cả các mục chưa phiên bản, mà sau đó bạn có thể chọn để xóa.

Hoàn tác các thay đổi đã được cam kết

Hoàn nguyên sẽ chỉ hoàn tác các thay đổi địa phương của bạn. Nó không hoàn tác bất kỳ thay đổi nào đã được cam kết. Nếu bạn muốn phục hồi lại tất cả các thay đổi đã được cam kết trong một phiên bản nhất định, đọc phần “Hộp thoại Tường trình Chỉnh sửa” để biết thêm thông tin.

Hoàn nguyên là chậm

Khi bạn hoàn nguyên các thay đổi bạn có thể thấy rằng hoạt động mất rất nhiều thời gian hơn bạn mong đợi. Điều này là do các phiên bản sửa đổi của tập tin được gửi vào thùng rác, vì vậy bạn có thể lấy những thay đổi của bạn nếu bạn hoàn nguyên do nhầm lẫn. Tuy nhiên, nếu thùng rác của bạn bị đầy, Windows sẽ mất một thời gian dài để tìm một nơi để đặt các tập tin. Giải pháp là đơn giản: làm trống thùng rác hoặc tắt hộp Sử dụng thùng rác khi hoàn nguyên trong thiết lập TortoiseSVN.