Manuals

TortoiseSVN-asetukset

Selvittääksesi, mitä eri asetukset tekevät, jätä hiirikohdistin hetkeksi asetuksen päälle: näkyviin tulee työkaluvihje, jossa on lisätietoa asetuksesta.

Yleiset asetukset

Kuva 4.72. Asetusikkuna, yleiset asetukset -sivu

Asetusikkuna, yleiset asetukset -sivu


Tässä ikkunassa voit määrittää käyttöliittymän kielen sekä Subversion-kohtaiset asetukset.

Kieli

Valitsee käyttöliittymän kielen. Sinun on ensin asennettava tarvittava kielipaketti, muuten tarjolla on oletusarvoisesti vain englanti.

Tarkista päivitykset

TortoiseSVN ottaa aika ajoin yhteyttä kotipalvelimeensa tarkistaakseen, onko ohjelmasta uudempaa versiota saatavilla. Jos näin on, toimitusikkunassa näytetään tästä ilmoituslinkki. Napsauta Tarkista nyt jos haluat tietää asian heti. Uutta versiota ei noudeta automaattisesti; saat ainoastaan ilmoituksen, että sellainen on saatavilla.

Järjestelmän äänet

TortoiseSVN käyttää kolmea omaa ilmoitusääntä, jotka asentuvat automaattisesti.

 • Virhe

 • Ilmoitus

 • Varoitus

Voit valita eri äänet (tai kytkeä äänet pois täysin) käyttämällä Windowsin Ohjauspaneelia. Painike Säädä vie suoraan Ohjauspaneeliin.

Käytä Aero-ikkunoita

Windows Vistassa ja myöhemmissä käyttöjärjestelmissä tämä asetus kontrolloi, käytetäänkö ikkunoissa Aero-tilaa.

Luo Kirjasto

Windows 7:ssä voit luoda Kirjastoja, joihin voit liittää eri puolilla kiintolevyäsi sijaitsevat työkopiot.

Yleinen ohituslauseke

Yleisiä ohituslausekkeita käytetään estämään versioimattomien tiedostojen ilmestymistä esim. toimitusikkunaan. Lausekkeiden kanssa täsmäävät tiedostot ohitetaan myös tuotaessa tiedostoja arkistoon. Ohita tiedostot tai hakemistot kirjoittamalla niiden nimet tai päätteet. Lausekkeet erotetaan välilyönnein, esim. bin obj *.bak *.~?? *.jar *.[Tt]mp. Hahmoissa ei tule käyttää polkuerottimia. Huomaa myös, että hakemistojen ja tiedostojen erottaminen toisistaan ei ole mahdollista. Luku ”Tiedostonimien täsmäys ohituslistoissa” kertoo lisää hahmontäsmäyksestä.

Huomaa, että täällä määrittämäsi ohituslausekkeet koskevat myös muita Subversion-asiakkaita työasemassasi, mukaan lukien komentoriviasiakas.

Varo

Jos käytät Subversionin määrittelytiedostoa asettaaksesi global-ignores -lausekkeen, se voittaa täällä tekemäsi määritykset. Voit muokata Subversionin määrittelytiedostoa painikkeen Muokkaa avulla, kuten alla on kuvattu.

Tämä ohituslauseke koskee kaikkia projektejasi. Sitä ei versioida, joten se ei vaikuta muihin käyttäjiin. Toisaalta voit myös käyttää versioitua svn:ignore tai svn:global-ignores -ominaisuutta jättääksesi tiedostoja ja hakemistoja versioimatta. Lue lisää asiasta luvusta ”Tiedostojen ja kansioiden ohittaminen”.

Aseta tiedostojen päiväykset viimeisimpään arkistoon toimitusaikaan

Tämä valinta ohjaa TortoiseSVN:n asettamaan tiedostojen päiväykset viimeisimpään arkistoon toimitusaikaan, kun työkopio haetaan tai päivitetään. Muussa tapauksessa TortoiseSVN käyttää nykyistä päiväystä. Jos kehität ohjelmistoja, on yleisesti ottaen parasta käyttää nykyistä päiväystä, koska käännösjärjestelmät tutkivat tavallisesti tiedostojen päiväyksiä päättääkseen, mitkä tiedostot on käännettävä. Jos asetat päiväykset viimeisimpään arkistoon toimitusaikaan ja palautat tiedoston vanhemman version, projektisi ei ehkä käänny oletetusti.

Subversionin määrittelytiedosto

Käytä painiketta Muokkaa muokataksesi Subversionin määrittelytiedostoa suoraan. Joitain asetuksia ei voi muuttaa suoraan TortoiseSVN:n avulla, vaan ne on asetettava tällä tavalla. Katso lisätietoa config-tiedoston rakenteesta Subversion-kirjan luvusta Runtime Configuration Area. Kappale Automatic Property Setting on erityisen kiinnostava, ja sen tiedot määritellään tässä. Huomaa, että Subversion voi lukea asetuksia useasta paikasta, ja sinun on tiedettävä, mikä asetus voittaa. Kannattaa lukaista myös Configuration and the Windows Registry.

Huomioi paikalliset muutokset svn:externals -viitteisiin päivitettäessä

Asetus ohjaa, että TortoiseSVN ottaa aina huomioon svn:externals-ominaisuuteen tehdyt paikalliset muutokset työkopiota päivitettäessä.

Kontekstivalikon asetukset

Kuva 4.73. Asetusikkuna, kontekstivalikkosivu

Asetusikkuna, kontekstivalikkosivu


Tällä sivulla voit määritellä, mitkä TortoiseSVN:n kontekstivalikon komennot näkyvät pääkontekstivalikossa ja mitkä puolestaan TortoiseSVN-alivalikossa. Oletusarvoisesti useimmat komennot ovat valitsematta ja näkyvät alivalikossa.

Komento Lukitse on erikoistapaus. Voit tietysti nostaa sen päätasolle, mutta koska useimmat tiedostot eivät tarvitse lukitusta, se vain sekavoittaa päätasoa. Kuitenkin tiedosto, jolla on ominaisuus svn:needs-lock, tarvitsee tätä toimenpidettä joka kerta kun sitä muokataan, joten tällöin on kätevää pitää se päätasolla. Valintalaatikon ruksaaminen tässä tapauksessa tarkoittaa, että kun tiedostolla on ominaisuus svn:needs-lock, komento Lukitse on aina päätasolla.

Useimmiten tarvitset TortoiseSVN-kontekstivalikkoa vain versioiduille kansioille. Versioimattomille kansioille tarvitset kontekstivalikon vain noutaessasi työkopiota. Jos asetus Piilota valikot versioimattomille poluille on päällä, TortoiseSVN ei lisää kontekstivalikkoaan versioimattomille kansioille. Valikot lisätään aina versioiduille kansioille ja tiedostoille. Voit myös pakottaa valikon versioimattomille kansioille pitämällä Shift-näppäimen pohjassa avatessasi kontekstivalikkoa.

Jos et haluat TortoiseSVN-kontekstivalikkoa näkyville ollenkaan tiettyjen polkujen yhteydessä, voit luetella ne alhaalla olevaan kenttään.

Ikkuna-asetukset 1

Kuva 4.74. Asetusikkuna, Ikkunat 1 -sivu

Asetusikkuna, Ikkunat 1 -sivu


Tässä ikkunassa voit säätää muutamien TortoiseSVN-ikkunoiden toiminnan mieleiseksesi.

Lokiviestien oletuslukumäärä

Määrittää TortoiseSVN:n hakemien lokiviestien lukumäärän, kun annat komennon TortoiseSVNNäytä loki. Hyödyllinen, mikäli palvelinyhteys on hidas. Voit aina käyttää Hae kaikki tai Seuraavat 100 -painikkeita nähdäksesi lisää viestejä.

Lokiviestien kirjasin

Valitsee kirjasintyypin ja koon, jota käytetään näyttämään lokiviesti loki-ikkunan keskipaneelissa sekä kirjoittamaan lokiviesti toimitusikkunassa.

Lyhyt päiväys- ja aikamuoto lokiviesteissä

Jos oletusarvoiset pitkät viestit vievät liikaa tilaa näytölläsi, käytä lyhyttä muotoa.

Tuplanapsautus lokissa vertaa edellisen version kanssa

Jos huomaat käyttäväsi versioiden vertailuun usein loki-ikkunan yläpaneelia, voit käyttää tätä asetusta kaksoisnapsautuksen määrittämiseen. Se ei ole oletusarvoisesti päällä, koska erojen haku on hidas toimenpide, ja monet käyttäjät haluavat välttää turhaa odotusta vahingossa tehdyn kaksoisnapsautuksen jälkeen.

Automaattinen sulkeminen

TortoiseSVN voi automaattisesti sulkea toiminnon edistymisestä kertovan ikkunan, kun se on päättynyt virheittä. Tämän asetuksen avulla voit valita ehdot, joiden täyttyessä edistymisikkunat suljetaan. Oletusarvoinen (suositeltu) asetus on Sulje itse, joka sallii kaikkien viestien ja tapahtumien tarkistamisen. Joskus voi kuitenkin olla tarpeen ohittaa tietyt viestit automaattisesti.

Valinta Sulje automaattisesti, jos ei ole yhdistämisiä, lisäyksiä tai poistoja tarkoittaa, että edistymisikkuna sulkeutuu yksinkertaisten päivitysten yhteydessä, mutta jos arkiston muutoksia jouduttiin yhdistämään omiisi tai jos tiedostoja on lisätty/poistettu, ikkuna pysyy avoinna. Se pysyy auki myös, jos toiminnon aikana syntyy ristiriitoja tai virheitä.

Valinta Sulje automaattisesti jos ei ristiriitoja höllentää vaatimuksia entisestään ja sulkee ikkunan myös yhdistämisten, lisäyksien ja poistojen yhteydessä. Jos toiminto kuitenkin synnyttää ristiriitoja tai virheitä, ikkuna jää auki.

Valinta Sulje automaattisesti, jos ei virheitä sulkee aina ikkunan, vaikka toiminto synnyttäisi ristiriitoja. Ikkuna säilyy avoinna vain virhetilanteessa, eli kun Subversion ei kykene viemään toimintoa loppuun. Näin käy esimerkiksi silloin, kun päivitys epäonnistuu (koska palvelimeen ei saada yhteyttä) tai arkistotoimitus epäonnistuu (koska työkopio ei ole ajan tasalla).

Sulje aina ikkunat paikallisten toimintojen yhteydessä

Paikalliset operaatiot kuten tiedostojen lisäys tai muutosten peruminen eivät ota yhteyttä arkistoon ja ovat siten nopeita. Tästä syystä edistysmisikkuna on usein tarpeeton. Valitse tämä asetus, mikäli haluat edistymisikkunan sulkeutuvan automaattisesti onnistuneiden paiikallisten operaatioiden jälkeen.

Käytä Roskakoria palautukseen

Kun palautat paikallisia muutoksia, ne menetetään. TortoiseSVN sisältää kuitenkin ylimääräisen turvamekanismin:muutettu tiedosto siirretään Roskakoriin, ennen kuin alkuperäinen versio palautetaan. Jos haluat ohittaa Roskakorin, poista tämä asetus.

Käytä työkopion paikanninta oletusarvoisena Mistä: -paikantimena

Yhdistämisikkuna muistaa oletusarvoisesti Mistä:-paikantimen arvon yhdistämisten välillä. Jotkut ihmiset tapaavat kuitenkin yhdistää monista eri paikoista arkistohierarkiassaan, ja tällöin voi olla helpompaa aloittaa nykyisen työkopion paikantimesta, jota voidaan sitten muokata osoittamaan samaan polkuun toisessa haarassa.

Oletuspolku

Voit määritellä oletuspolun työkopion haulle. Jos pidät kaikki työkopiosi yhdessä paikassa, voi olla hyödyllistä, että asema ja kansio asetetaan valmiiksi, jolloin joudut vain lisäämään uuden kansion nimen loppuun.

Oletuspaikannin

Voit myös määritellä oletuspaikantimen työkopion haulle. Jos haet usein työkopioita jonkun suuren projektin aliprojekteille, voi olla hyödyksi täyttää paikannin valmiiksi, jolloin joudut vain lisäämään aliprojektin nimen loppuun.

Ikkuna-asetukset 2

Kuva 4.75. Asetusikkuna, Ikkunat 2 -sivu

Asetusikkuna, Ikkunat 2 -sivu


Siirry myös versioimattomiin kansioihin

Jos tämä valinta on päällä (oletusarvo), niin aina, kun versioimattoman kansion tila näytetään Lisää, Toimita tai Tarkista muutokset -ikkunoissa, näytetään myös kaikki sen sisältämät tiedostot ja kansiot. Jos poistat valinnan, vain versiomaton juurikansio näytetään. Tämä vähentää 'turhien' lueteltujen tiedostojen määrää. Jos tällöin valitset versioimattoman kansion lisättäväksi, kaikki sen osat lisätään palautuvasti.

Tarkista muutokset -ikkunassa voit näyttää ohitetut kohteet. Valinta saa aikaan myös ohitettujen kansioiden sisältämien kohteiden näyttämisen.

Käytä automaattista täydennystä tiedostopoluille ja avainsanoille

Toimitusikkunassa on aputoiminto, joka jäsentää toimitettavana olevat tiedostonimet. Kun kirjoitat nimen kolme ensimmäistä kirjainta, automaattinen täydennysikkuna ponnahtaa esiin, ja voit täydentää tiedostonimen painamalla Enter. Ruksaa valinta ottaaksesi toiminnon käyttöön.

Automaattisen täydennyksen aikakatkaisu (s)

Automaattisen täydennyksen jäsennin voi olla hidas, jos jäsennettävänä on paljon suuria tiedostoja. Aikakatkaisu varmistaa, ettei toimitusikkuna ole auki liian kauan. Jos automaattinen täydennys ei ehdi hakea kaikkea tietoa, voit pidentää aikaa.

Käytä tavutustarkistusta vain, kun tsvn:projectlanguage on asetettu

Jos et halua käyttää tavutuksen tarkistusta kaikille arkistotoimituksille, ruksaa tämä valinta. Tarkistus on silti päällä, mikäli projektin ominaisuudet niin vaativat.

Lokiviestihistorian suurin koko (viestiä)

Kun syötät lokiviestin toimitusikkunassa, TortoiseSVN tallettaa sen mahdollista myöhempää käyttöä varten. Oletusarvoisesti viimeisimmät 25 kuhunkin arkistoon syötettyä lokiviestiä talletetaan, mutta voit muuttaa viestien määrää tässä. Jos käytät monia arkistoja, saatat haluta pienentää arvoa välttääksesi Windows-rekisterin ylikansoitusta.

Huomaa, että asetus koskee vain viestejä, jotka kirjoitat tällä tietokoneella. Sillä ei ole mitään tekemistä lokivälimuistin kanssa.

Valitse kohteet automaattisesti

Toimitusikkuna valitsee tavallisesti kaikki muutetut (ja versioidut) osat automaattisesti arkistoon toimitettaviksi. Jos haluat poimia kaikki toimitettavat kohteet käsin, poista tämä valinta.

Avaa toimitusikkuna uudelleen, mikäli kaikkia tiedostoja ei toimitettu kerralla

Toimitusikkuna avataan automaattisesti uudelleen samassa hakemistossa onnistuneen arkistotoimituksen jälkeen. Ikkuna avautuu vain, jos jäljellä on toimittamattomia tiedostoja.

Ota yhteys arkistoon käynnistettäessä

Tarkista muutokset -ikkuna käy oletusarvoisesti läpi työkopiosi, ja ottaa yhteyden arkistoon vain kun napsautat Tarkista arkisto-painiketta. Jos haluat aina tarkistaa arkiston tilan, voit pakottaa sen käyttämällä tätä asetusta.

Näytä lukitusikkuna ennen tiedostojen lukitsemista

Kun valitset yhden tai useamman tiedoston ja käytät komentoa TortoiseSVNLukitse lukitaksesi ne, voi olla tarpeen kirjoittaa lukitusviesti, joka kertoo, miksi tiedostot on lukittu. Jos et käytä lukitusviestejä, voit poistaa tämän asetuksen ohittaaksesi lukitusikkunan ja lukitaksesi tiedostot heti.

Jos käytät lukituskomentoa kansiolle, lukitusikkuna aukeaa aina, jotta voit valita lukittavat tiedostot.

Jos projektisi käyttää tsvn:lockmsgminsize-ominaisuutta, lukitusikkuna aukeaa aina tästä asetuksesta riippumatta, koska projekti vaatii lukitusviestin syöttämisen.

Ikkuna-asetukset 3

Kuva 4.76. Asetusikkuna, Ikkunat 3 -sivu

Asetusikkuna, Ikkunat 3 -sivu


Arkistoselaimen asetukset:

Hae kansiot etukäteen käytön nopeuttamiseksi

Jos tämä valinta on päällä (oletus), arkistoselain hakee tietoa näytetyistä kansioista taustalla. Tämän ansiosta tiedot ovat jo saatavilla, kun siirryt johonkin näistä kansioista.

Joillakin palvelimilla voi kuitenkin olla vaikeuksia toiminnon aiheuttamien useiden pyyntöjen kanssa. Palvelin voi olla myös konfiguroitu siten, että se tulkitsee pyynnöt palvelunestohyökkäykseksi. Näissä tapauksissa voit estää ennalta haun tässä.

Näytä ulkoiset viitteet

Jos tämä valinta on päällä (oletus), arkistoselain näyttää työkopioon svn:externals -ominaisuudella sisällytetyt tiedostot ja kansiot tavallisina tiedostoina ja kansioina. Erilainen kuvakepäällys kertoo niiden olevan peräisin ulkoisesta lähteestä.

Kuten yllä kuvattu ennalta haku -ominaisuus, tämäkin toiminto voi olla liian raskas joillekin palvelimille. Tällaisissa tapauksissa voit kytkeä toiminnon pois päältä tässä.

Hyllytystoiminnosta on kaksi eri versiota. Täällä voit valita, kumpaa haluat käyttää. Huomaa, että asetuksen muutos voi vaatia tietokoneen uudelleen käynnistämisen.

V2

tämä versio on nopeampi kuin V3 ja suositeltava käytettäväksi.

Nopeudella on kuitenkin hintansa: V2 ei käsittele hakemistomuutoksia, eikä osaa käsitellä tiedostojen kopioita ja siirtoja.

V3

tämä on hyllytystoiminnon viimeisin version. Se pystyy käsittelemään hakemistomuutokset sekä tiedostojen siirrot/kopiot.

Versio V3 on kuitenkin paljon hitaampi kuin V2 ja voi olla siten käyttökelvoton suurille arkistoille tai hitaan yhteyden ylitse.

Väriasetukset

Kuva 4.77. Asetusikkuna, Värit -sivu

Asetusikkuna, Värit -sivu


Tällä sivulla voit määritellä TortoiseSVN-ikkunoiden käyttämät tekstivärit mieleisiksesi.

Ristiriita / tukkeutunut

Päivitys on tuottanut ristiriidan (tai sellainen voi syntyä yhdistämisen aikana). Päivitys estyy, jos työkopiossa on saman niminen versioimaton tiedosto tai kansio.

Tätä väriä käytetään myös edistymisikkunoiden virheilmoituksiin.

Lisätyt tiedostot

Arkistoon lisätyt kohteet.

Puuttuva / poistettu / korvattu

Kohteet, jotka on poistettu arkistosta, puuttuvat työkopiosta tai on poistettu työkopiosta ja korvattu toisella saman nimisellä tiedostolla.

Yhdistetty

Arkiston muutokset on onnistuneesti yhdistetty työkopioon ilman ristiriitoja.

Muutettu / kopioitu

Lisäys historian kera, tai arkistossa kopioitu polku. Käytetään myös loki-ikkunassa riveille, jotka sisältävät kopioituja alkioita.

Poistettu solmu

Kohde, joka on poistettu arkistosta.

Lisätty solmu

Kohde, joka on lisätty arkistoon lisäyksen, kopioinnin tai siirron seurauksena.

Uudelleen nimetty solmu

Kohde, joka on nimetty uudelleen arkistossa.

Korvattu solmu

Alkuperäinen kohde on poistettu, ja uusi kohde, jolla on sama nimi, korvaa sen.

Suodatuksen tulokset

Kun loki-ikkunassa käytetään suodatusta, suodatustermit korostetaan tuloksissa tällä värillä.

muut asetukset:

Tumma teema

TortoiseSVN-ikkunat voidaan näyttää tummalla pohjalla Windows 10 -versiosta 1809 eteenpäin. Ominaisuus vaatii, että tumma tila on kytketty päälle Windows 10 -asetuksista.

Tärkeää

Huomaa, että kaikkia kontrolleja ei näytetä tummalla teemalla.

Versiograafin asetukset

Kuva 4.78. Asetusikkuna, versiograafisivu

Asetusikkuna, versiograafisivu


Luokitteluhahmot

Versiograafi koettaa selkeyttää arkistosi rakenteen esitystä käsittelemällä päähaaraa, haaroja ja merkittyjä versioita eri tavoin. Koska Subversion ei tue tällaista erottelua, toiminto perustuu polkunimiin. Oletusarvoisesti käytetään Subversion-kirjassa suositeltuja (englanninkielisiä) nimiä, mutta tätä voi toki muuttaa.

Määritä polkujen erottamiseksi käytetyt hahmot kolmeen syöttökenttään. Hahmot täsmätään merkkien tasosta välittämättä, mutta ne on annettava pieninä kirjaimina. Jokerimerkit * ja ? toimivat tavalliseen tapaan, ja voit käyttää puolipistettä ; erottamaan useita hahmoja. Vältä ylimääräisiä tyhjämerkkejä, koska ne sisällytetään täsmäykseen.

Merkittyyn versioon toimituksen tunnistus

Huomaa, että näitä sääntöjä ei käytetä pelkästään versiograafiin, vaan myös havaitsemaan merkittyyn versioon tehtävät toimitukset.

Muuta värejä

Versiograafi käyttää värejä kuvaamaan solmun tyyppiä, ts. onko se lisätty, poistettu vai nimetty uudelleen. Jos haluat, voit sallia versiograafin sekoittavan värejä, jotta sekä solmun tyyppi että luokitus voidaan näyttää. Jos valinta on asetettu päälle, sekoitusta käytetään. Jos valinta on pois päältä, väriä käytetään vain solmun tyypin ilmaisemiseen. Käytä värienvalintaikkunaa värien määrittämiseen.

Versiograafin värit

Kuva 4.79. Asetusikkuna, versiograafin värit -sivu

Asetusikkuna, versiograafin värit -sivu


Tällä sivulla voit määrittää käytetyt värit. Huomaa, että täällä määritellään perusvärit. Useimmat solmut värjätään käyttämällä sekoitusta solmutyypin, taustan ja luokittelun perusväreistä.

Poistettu solmu

Kohteet, jotka on poistettu eikä kopioitu muualle samassa versiossa.

Lisätty solmu

Uudet kohteet tai kopiot (lisäys historian kera).

Uudelleen nimetty solmu

Kohteet, jotka on poistettu ja lisätty toiseen paikkaan samassa versiossa.

Muutettu solmu

Yksinkertaiset muutokset ilman lisäyksiä tai poistoja.

Muuttumaton solmu

Voidaan käyttää näyttämään kopiolähteen versiota, myös silloin, kun versiossa ei tapahtunut muutosta kohteeseen.

HEAD-solmu

Nykyinen HEAD-versio arkistossa.

Työkopion solmu

Jos haluat näyttää muuttuneen työkopion erillisenä solmuna, joka kytkeytyy graafin viimeiseksi arkistoon toimitettuun versioon, käytä tätä väriä.

Työkopion solmun reuna

Jos haluat näyttää, onko työkopio muuttunut, käytä tätä reunaväriä muuttuneelle työkopiosolmulle.

Merkittyjen versioiden solmut

Merkityiksi versioiksi luokitellut solmut korostetaan tällä värillä.

Päähaaran solmut

Päähaaraan kuuluvat solmut korostetaan tällä värillä

Lähtösolmuun yhdistettyjen merkittyjen versioiden esitystapa

Jos näytät merkityt versiot lähtösolmussa tilan säästämiseksi, ne näytetään kopiolähteessä tämän värisellä lohkolla.

Valittujen solmujen esitystapa

Kun napsautat hiiren vasenta näppäintä solmussa valitaksesi sen, valinnan ilmaiseva symboli on tämän värinen lohko.

Juovat

Näitä värejä käytetään, kun graafi jaetaan alipuihin, ja tausta värjätään vaihtuvin juovin puiden erottelun helpottamiseksi.

Kuvakepäällykset

Kuva 4.80. Asetusikkuna, kuvakesivu

Asetusikkuna, kuvakesivu


Tällä sivulla voit valita tilat, joille TortoiseSVN näyttää kuvakepäällyksiä.

Koska työkopion tilan selvittäminen voi vaatia pitkän ajan, TortoiseSVN pitää tallettaa tilatiedot muistissa, jotta Resurssienhallinta ei hidastu liikaa päällyksiä näytettäessä. Voit valita laitteistosi ja työkopioidesi koon perusteella millaista talletustapaa TortoiseSVN käyttää:

Oletus

Tallettaa kaiken tilatiedon erillisessä prosessissa (TSVNCache.exe). Prosessi tarkkailee kaikkia asemia ja muuttaa sekä hakee tilan uudestaan, mikäli tiedostot työkopion sisällä muuttuvat. Sitä ajetaan pienimmällä mahdollisella prioriteetilla, jotta muut ohjelmat eivät häiriintyisi sen vuoksi. Tästä johtuen kuvakepäällykset eivät päivity reaaliajassa vaan voivat vaatia muutaman sekunnin tullakseen ajan tasalle.

Hyöty: päällykset näyttävät tilan palautuvasti, ts. jos syvällä työkopiossa oleva tiedosto muuttuu, kaikki kansiot aina työkopion juureen näyttävät myös muuttunut-päällyksen. Ja koska prosessi osaa lähettää ilmoituksia Resurssienhallinnalle, sen vasemman paneelin päällykset päivittyvät myös tavallisesti.

Haitta: prosessi on jatkuvasti suorituksessa, vaikka et työskentelisi projektiesi parissa. Se käyttää myös 10-50 MT muistia riippuen työkopioidesi lukumäärästä ja koosta.

Komentotulkki

Tilatiedot talletetaan suoraan komentotulkin laajennukseen, mutta vain nykyisin näkyvälle kansiolle. Aina vaihtaessasi kansiota tilatiedot haetaan uudestaan.

Hyöty: tarvitsee vain vähän muistia (n. 1 MT) ja osaa näyttää tilatiedot reaaliajassa.

Haitta: Koska vain yhden kansion tilatiedot talletetaan, päällykset eivät näytä tilatietoja palautuvasti. Suurilla työkopioilla tämä valinta voi vaatia kansion näyttämiseen enemmän aikaa kuin erillisen prosessin käyttö. Mime-tyyppisarake ei myöskään ole käytettävissä.

Pois käytöstä

Tällä asetuksella TortoiseSVN ei hae tilatietoa ollenkaan Resurssienhallinnassa. Tästä johtuen tiedostot eivät saa päällystä ja kansioilla on vain 'tavallinen' päällys jos ne versioidaan. Muita päällyksiä ei näytetä, eikä saatavilla ole myöskään ylimääräisiä sarakkeita.

Hyöty: ei käytä ylimääräistä muistia eikä hidasta Resurssienhallintaa ollenkaan.

Haitta: Tiedostojen ja kansioiden tilatieto ei näy Resurssienhallinnassa. Nähdäksesi työkopiosi tiedostojen muutokset sinun on käytettävä komentoa Tarkista muutokset.

Oletusarvoisesti, kuvakepäällykset ja kontekstivalikot näytetään kaikissa avaa/talleta -ikkunoissa Windows-Resurssienhallinnan lisäksi. Jos haluat niiden näkyvän vain Resurssienhallinnassa, ruksaa valinta Näytä kuvakepäällykset ja kontekstivalikko vain Resurssienhallinnassa.

Voit pakottaa välimuistin tilaan None korotetuille prosesseille valitsemalla vaihtoehdon Estä välimuisti korotetuille prosesseille. Tämä on tarpeen, mikäli haluat estää toisen TSVNCache.exe -prosessin luonnin korotetuilla oikeuksilla.

Voit myös asettaa kansiot näytettäviksi muutettuina, jos ne sisältävät versioimattomia tiedostoja. Tämä voi olla hyödyllinen muistutus, jos olet luonut uusia tiedostoja, joita ei vielä ole versioitu. Valinta on käytettävissä vain, jos käytät tilamuistin asetusta oletus (ks. alla).

Jos muutoslistassa ohita toimitettaessa on tiedostoja, voit määrittää, että näihin tiedostoihin tehtävät muutokset eivät leviä yläkansioon. Tämän ansiosta yläkansio näyttää yhä "ei muutettu" -kuvakepäällystä, mikäli pelkästään muutoslistan tiedostot ovat muuttuneet.

Seuraavassa ryhmässä voit valita, mitkä tallennusmediat näyttävät kuvakepäällyksiä. Oletusarvoisesti vain kiintolevy on valittu. Voit jopa estää kuvakepäällysten käytön kokonaan, mutta olisiko se hauskaa?

Verkkoasemat voivat olla hitaita, joten oletusarvoisesti kuvakkeita ei näytetä verkkojaoilla sijaitseville työkopioille.

USB-pohjaiset Flash-asemat ovat erikoisia siinä mielessä, että laite itse määrittää asematyyppinsä. Jotkut näkyvät kiinteinä asemina, jotkut taas irrotettavina.

Asetus Pois jätettävät polut kertoo, mille poluille sen ei tule näyttää kuvakepäällyksiä ja tilasarakkeita. Tästä on hyötyä, jos haluat ohjelman tutkivan vain tiettyjä kansioita tai sinulla on suuria työkopioita, joiden tiedostot eivät muutu ja joille et siksi tarvitse kuvakepäällyksiä. Esimerkiksi:

Tässä määritelty polku käsitellään palautuvasti, joten joten alikansiot eivät myöskään näytä kuvakepäällyksiä. Jos haluat jättää pois ainoastaan nimetyn kansion, lisää ? polun jälkeen.

Sama pätee asetukselle Sisällytettävät polut sillä erotuksella, että määritellyillä poluilla kuvakepäällykset näytetään aina, vaikka päällykset olisi estetty ko. asematyypille tai lueltu yllä pois jätettävien polkujen joukossa.

Käyttäjät kysyvät joskus, miten nämä kolme asetusta toimivat keskenään. Annettua polkua etsitään sisällytetyistä ja ohitettavista poluista, edeten kansiorakenteessa ylöspäin, kunnes täsmäävä polku löytyy. Tällöin polku siis joko sisällytetään tai jätetään pois. Ristiriidan sattuessa yksittäinen kansiomääritys voittaa palautuvan määrityksen, muutoin taas sisällytys vie voiton ohituksesta.

Esimerkki:

Ohitettavat polut:
C:
C:\develop\?
C:\develop\tsvn\obj
C:\develop\tsvn\bin

Sisällytettävät polut:
C:\develop

Nämä asetukset estävät kuvakepäällykset C-asemassa lukuun ottamatta pokua c:\develop. Kaikki tämän kansion alikansiot näyttävät kuvakepäällykset, lukuun ottamatta itse kansiota c:\develop. joka on erityisesti ohitettu. Binäärikansiot, joihin kohdistuu paljon muutoksia, on myös ohitettu.

TSVNCache.exe käyttää myös näitä polkuja rajoittamaan etsintää. Jos haluat sen etsivän vain tietyistä kansioista, estä kaikki asematyypit ja sisällytä mukaan vain ne kansiot, joille erityisesti haluat näyttää tilatiedot.

Ohita SUBST-asemat

On usein näppärää ottaa käyttöön SUBST-asema työkopion käyttämiseksi, esim. komennolla

subst T: C:\TortoiseSVN\trunk\doc

Tästä voi kuitenkin seurata kuvakepäällysten päivitysongelmia, koska tiedoston muuttuessa TSVNCache saa siitä tiedon vain yhden kerran, ja tämä koskee tavallisesti alkuperäistä polkua. Tästä johtuen subst-asemien kuvakepäällykset eivät koskaan päivity.

Helppo tapa kiertää tämä on estää alkuperäistä polkua näyttämästä kuvakepäällyksiä, jotta kuvakepäällykset näkyvät sen sijaan subst-poluilla.

Joskus jätät pois kansioita, jotka saattavat sisältävät työkopioita; tämä säästää TSVNCache-ohjelmalta niiden läpikäyntiin kuluvaa aikaa. Mikäli haluat kuitenkin visuaalisen vasteen sille, että tällainen sisältyvä kansio on työkopio, ruksaa valinta Näytä pois jätetyt juurikansiot normaaleina. Valinta näyttää pois jätettyjen alueiden (asematyyppi valitsematta tai erityisesti ohitettu) sisältämät työkopioiden juurikansiot ajan tasalla olevina, vihreän kuvakepäällyksen kera. Tämä muistuttaa siitä, että kyseessä on työkopio, vaikka tilatieto on ehkä väärin. Tiedostoilla ei tällöin ole kuvakepäällystä lainkaan. Huomaa, että kontekstivalikot toimivat, vaikka päällyksiä ei näytettäisikään.

Poikkeuksena tähän, asemia A: ja B: ei koskaan käsitellä Näytä pois jätetyt työkopiot tilassa 'normaali' -asetuksen yhteydessä. Tämä siitä syystä, että Windows joutuu tutkimaan asemaa, mikä voi johtaa usean sekunnin viiveeseen Resurssienhallinnan käynnistymisessä, vaikka työasemassasi olisikin korppuasema.

Kuvakkeet

Kuva 4.81. Asetusikkuna, kuvakesivu

Asetusikkuna, kuvakesivu


Voit muuttaa kuvakepäällysten joukon haluamaksesi. Huomaa, että jos vaihdat päällysjoukon, saatat joutua käynnistämään tietokoneesi uudelleen, jotta muutokset tulevat voimaan.

Aktiiviset kuvakepäällykset

Kuva 4.82. Asetusikkuna, kuvakekäsittelijät

Asetusikkuna, kuvakekäsittelijät


Koska kuvakepäällyksiä voi olla kerralla käytössä vain rajallinen määrä, saatat haluta kytkeä osan pois, jotta haluamasi päällykset pystytään ottamaan käyttöön. Koska TortoiseSVN käyttää TortoiseOverlays-komponenttia yhdessä muiden Tortoise-ohjelmien (esim. TortoiseCVS, TortoiseHg) kanssa, asetus vaikuttaa myös niihin.

Verkkoasetukset

Kuva 4.83. Asetusikkua, Verkkosivu

Asetusikkua, Verkkosivu


Tällä sivulla voit määrittää välityspalvelimen asetukset, jos tarvitset sellaisia esim. päästäksesi yrityksesi palomuurin lävitse.

Jos tarvitset arkistokohtaisia välityspalvelinasaetuksia, joudut muokkaamaan Subversionin servers-tiedostoa. Napsauta Muokkaa avataksesi sen suoraan. Katso lisätietoa Subversion-kirjan luvusta Runtime Configuration Area.

Voit myös määrittää, minkä ohjelman avulla TortoiseSVN muodostaa salatun yhteyden svn+ssh -arkistoon. Suosittelemme TortoisePlink.exe -ohjelmaa. Tämä on TortoiseSVN:n mukana tuleva suositun Plink-ohjelman muunnelma, joka ei avaa ylimääräistä DOS-ikkunaa aina, kun tunnistusta tarvitaan.

Sinun on annettava suoritettavan ohjelman koko polkunimi. TortoisePlink.exe -ohjelmalle tämä on TortoiseSVN-ohjelman bin-kansio. Voit käyttää Selaa-painiketta sen löytämiseksi. Huomaa, että jos polussa on välilyöntejä, se on ympäröitävä lainausmerkein, esim.

"C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoisePlink.exe"

Eräs seuraus ikkunattomuudesta on se, että virheilmoituksia ei voida näyttää missään. Jos tunnistus epäonnistuu, saat ainoastaan viestin, jossa on jotain tyyliin Unable to write to standard output. Tästä syystä suosittelemme, että testaat yhteyden normaalilla Plink-ohjelmalla. Kun kaikki toimii, voit käyttää TortoisePlink-ohjelmaa samoilla asetuksilla.

TortoisePlink-ohjelmalla ei ole omia käyttöohjeita, koska se on vain muunnelma Plink-ohjelmasta. Tietoa komentorivivalitsimista löytyy PuTTY-sivustosta.

Kannattaa harkita tunnussanojen talletustyökalun (esim. Pageant, saatavilla PuTTY-sivustosta) käyttöä, jotta vältyt toistuvalta tunnussanojen syöttämiseltä.

Lopuksi, SSH-asennus palvelimelle ja asiakastyöasemiin on mutkikas toimenpide, jota tämä käyttöohje ei kata. Löydät kuitenkin oppaan TortoiseSVN FAQ-sivulta otsikolla Subversion/TortoiseSVN SSH How-To.

Ulkoiset ohjelmat

Kuva 4.84. Asetusikkuna, Vertailutyökalut-sivu

Asetusikkuna, Vertailutyökalut-sivu


Tällä sivulla voit määrittää omat vertailu/yhdistämisohjelmat, joita TortoiseSVN käyttää. Oletusarvoisesti käytetään TortoiseSVN:n mukana tulevaa TortoiseMerge-ohjelmaa.

Luvussa ”Erilliset vertailu- ja yhdistämistyökalut” on lueteltu muutamia ulkoisia vertailu/yhdistämisohjelmia, joita ihmiset käyttävät TortoiseSVN:n kanssa.

Vertailutyökalu

Ulkoista vertailuohjelmaa voidaan käyttää tiedostojen eri versioiden vertaamisen. Ulkoisen ohjelman on kyettävä lukemaan tiedostonimet komentoriviltä samoin kuin muut asetukset. TortoiseSVN käyttää korvausparametreja, jotka alkavat %-merkillä. Kohdatessaan yhden näistä se korvaa sen soveltuvalla arvolla. Parametrien järjestys riippuu käyttämästäsi vertailutyökalusta.

%base

Alkuperäinen tiedosto ilman muutoksiasi

%bname

Kantatiedoston ikkunaotsikko

%nqbname

Kantatiedoston ikkunaotsikko ilman lainausmerkkejä

%mine

Sinun tiedostosi, jossa ovat omat muutoksesi

%yname

Sinun tiedostosi ikkunaotsikko

%nqyname

Sinun tiedostosi ikkunaotsikko ilman lainausmerkkejä

%burl

Tiedoston paikannin, mikäli saatavilla

%nqburl

Tiedoston paikannin, mikäli saatavilla, ilman lainausmerkkejä

%yurl

Toisen tiedoston paikannin, mikäli saatavilla

%nqyurl

Toisen tiedoston paikannin, mikäli saatavilla, ilman lainausmerkkejä

%brev

Alkuperäisen tiedoston versio mikäli saatavilla

%nqbrev

Alkuperäisen tiedoston versio mikäli saatavilla, ilman lainausmerkkejä

%yrev

Toisen tiedoston versio, mikäli saatavilla

%nqyrev

Toisen tiedoston versio, mikäli saatavilla, ilman lainausmerkkejä

%peg

Ankkuriversio, mikäli saatavilla

%nqpeg

Ankkuriversio, mikäli saatavilla, ilman lainausmerkkejä

%fname

Tiedoston nimi. Korvautuu tyhjällä merkkijonolla, mikäli verrataan kahta eri tiedostoa, eikä samaa tiedostoa kahdessa eri tilassa.

%nqfname

TIedoston nimi, ilman lainausmerkkejä

Ikkunaotsikot eivät ole oikeita tiedostonimiä. TortoiseSVN kohtelee niitä näytettävinä niminä ja luo ne sen mukaisesti. Jos vertaat esim. tiedoston foo.txt versiota 123 työkopiosi tiedostoon, ikkunaotsikot ovat foo.txt : versio 123 ja foo.txt : työkopio.

Esimerkkejä: ExamDiff Pro:

C:\Path-To\ExamDiff.exe %base %mine --left_display_name:%bname
  --right_display_name:%yname

tai KDiff3:

C:\Path-To\kdiff3.exe %base %mine --L1 %bname --L2 %yname

tai WinMerge:

C:\Path-To\WinMerge.exe -e -ub -dl %bname -dr %yname %base %mine

tai Araxis:

C:\Path-To\compare.exe /max /wait /title1:%bname /title2:%yname
  %base %mine

tai UltraCompare:

C:\Path-To\uc.exe %base %mine -title1 %bname -title2 %yname

tai DiffMerge:

C:\Path-To\DiffMerge.exe -nosplash -t1=%bname -t2=%yname %base %mine

Jos käytät svn:keywords -ominaisuutta avainsanojen laajentamiseen, ja erityisesti tiedoston versiolle, vertaaminen saattaa löytää eron, joka johtuu avainsanan laajennuksesta. Myöskin, jos käytät svn:eol-style = native -asetusta, kantatiedoston (BASE) rivinloppumerkit ovat LF-muodossa, kun taas sinun tiedostosi rivinloppumerkit ovat CR-LF-muodossa. TortoiseSVN piilottaa tällaiset erot tavallisesti automaattisesti jäsentämällä ensin kantatiedoston avainsanojen ja rivinloppumerkkien laajentamiseksi ennen vertailuoperaatiota. Suurille tiedostoille tämä voi kuitenkin vaatia pitkän ajan. Jos Muunna tiedostot vertailtaessa kantaversiota (BASE) vasten on asettamatta, TortoiseSVN ohittaa tämän tiedostojen esikäsittelyvaiheen.

Voit myös määrittää erillisen vertailutyökalun Subversion-ominaisuuksien vertailuun. Koska ne tapaavat olle lyhyitä, yksinkertaisia merkkijonoja, saatat haluta käyttää yksinkertaisempaa vertailuohjelmaa.

Jos olet määritellyt vaihtoehtoisen vertailutyökalun, voit käyttää TortoiseMergeä ja ulkoista työkalua kontekstivalikoista. KontekstivalikkoVertaa käyttää ensisijaista vertailutyökalua ja Shift+KontekstivalikkoVertaa käyttää toissijaista vertailutyökalua.

Ikkunan alaosassa voit määritellä katseluohjelman unified diff -tiedostoille (paikkatiedostot). Parametreja ei tarvita. Oletusasetus on käyttää TortoiseUDiff-ohjelmaa, joka asentuu TortoiseSVN-paketin yhteydessä. TortoiseUDiff osaa värikoodata lisätyt ja poistetut rivit.

Koska Unified Diff on tekstiä, voit halutessasi käyttää suosikkieditoriasi.

Yhdistämistyökalu

Ristiriitojen ratkaisemiseen käytetty ulkoinen yhdistämistyökalu. Parametrit korvataan samaan tapaan kuin vertailutyökalulle.

%base

Alkuperäinen tiedosto ilman sinun tai muiden muutoksia

%bname

Kantatiedoston ikkunaotsikko

%nqbname

Kantatiedoston ikkunaotsikko ilman lainausmerkkejä

%mine

Sinun tiedostosi, jossa ovat omat muutoksesi

%yname

Sinun tiedostosi ikkunaotsikko

%nqyname

Sinun tiedostosi ikkunaotsikko ilman lainausmerkkejä

%theirs

Tiedosto sellaisena kuin se on arkistossa

%tname

Arkistossa olevan tiedoston ikkunaotsikko

%nqtname

Arkistossa olevan tiedoston ikkunaotsikko, ilman lainausmerkkejä

%merged

Ristiriitainen tiedosto, yhdistämisen tulos

%mname

Yhdistetyn tiedoston ikkunaotsikko

%nqmname

Yhdistetyn tiedoston ikkunaotsikko, ilman lainausmerkkejä

%fname

RIstiriidassa olevan tiedoston nimi

%nqfname

Ristiriidassa olevan tiedoston nimi, ilman lainausmerkkejä

Esimerkkejä: Perforce Merge:

C:\Path-To\P4Merge.exe %base %theirs %mine %merged

tai KDiff3:

C:\Path-To\kdiff3.exe %base %mine %theirs -o %merged
  --L1 %bname --L2 %yname --L3 %tname

tai Araxis:

C:\Path-To\compare.exe /max /wait /3 /title1:%tname /title2:%bname
  /title3:%yname %theirs %base %mine %merged /a2

tai WinMerge (2.8 tai uudempi):

C:\Path-To\WinMerge.exe %merged

tai DiffMerge:

C:\Path-To\DiffMerge.exe -caption=%mname -result=%merged -merge
  -nosplash -t1=%yname -t2=%bname -t3=%tname %mine %base %theirs

Vertailun/yhdistämisen lisäasetukset

Kuva 4.85. Asetusikkuna, Vertailun/yhdistämisen lisäasetukset

Asetusikkuna, Vertailun/yhdistämisen lisäasetukset


Lisäasetuksissa voit määritellä erilaisen yhdistämis- ja vertailuohjelman eri tiedostopäätteille. Voit esimerkiksi määritellä Photoshop-ohjelman vertailuohjelmaksi .jpg-tiedostoille :-) Voit myös kytkeä svn:mime-type -ominaisuuden vertailu- tai yhdistämistyökaluun.

Kytkeäksesi tiedostopäätteen avulla sinun on annettava tiedostopääte. Käytä esim. .bmp-päätettä Windows-kuvatiedostoille. Kytkeäksesi svn:mime-type -ominaisuuden avulla sinun on annettava mime-tyyppi kauttaviivan kanssa, esim. text/xml.

Tallennettujen tietojen asetukset

Kuva 4.86. Asetusikkuna, Tallennetut tiedot

Asetusikkuna, Tallennetut tiedot


Helpottaaksen ohjelman käyttöä TortoiseSVN tallettaa monet käyttämistäsi asetuksista, ja muistaa, mitä olet viimeksi tehnyt. Voit tyhjentää nämä asetukset tällä sivulla.

Paikanninhistoria

Aina kun haet työkopion, yhdistät muutoksia tai käytät arkistoselainta, TortoiseSVN pitää kirjaa viimeksi käytetyistä paikantimista ja tarjoaa niitä pudotusvalikossa. Joskus lista täyttyy vanhentuneista paikantimista, joten se on syytä tyhjentää aika ajoin.

Jos haluat poistaa yksittäisen kohteen jostain pudotusvalikosta, voit tehdä sen komentoa suoritettaessa. Riittää, kun avaat pudotusvalikon, siirrät hiiren poistettavan kohteen päälle ja painat Shift+Del.

Lokiviestit (toimita arkistoon -ikkuna)

TortoiseSVN tallettaa äskettäin syöttämäsi lokiviestit. Ne talletetaan arkistokohtaisesti, joten jos käytät useita arkistoja, luettelo voi kasvaa varsin suureksi.

Lokiviestit (Näytä loki -ikkuna)

TortoiseSVN tallettaa Näytä loki-komennon hakemat lokiviestit säästääkseen aikaa, kun seuraavan kerran avaat lokin. Jos joku muokkaa lokiviestiä, joka on aiemmin talletettu, et näe muutosta, ennen kuin tyhjennät talletetut lokiviestit. Lokiviestien talletus asetetaan päälle Lokiviestien talletus -sivulla.

Ikkunoiden koot ja paikat

Useat ikkunat muistavat niiden viimeksi käytetyn koon ja paikan.

Tunnistustiedot

Kun tunnistaudut Subversion-palvelimelle, käyttäjätunnus ja salasana talletetaan paikallisesti, joten niitä ei tarvitse syöttää toistamiseen. Saatat haluta tyhjentää tiedot turvallisuussyistä, tai koska haluat käyttää arkistoa eri käyttäjätunnuksella ... ja tietääkö Ville, että käytät hänen työasemaansa?

Jos haluat tyhjentää tunnistustiedot vain tietylle palvelimelle, käytä painiketta Tyhjennä... painikkeen Tyhjennä kaikki sijaan.

Toimenpideloki

TortoiseSVN pitää lokia kaikesta edistymisikkunaan kirjoitetuista viesteistä. Tästä voi olla hyötyä, jos haluat esimerkiksi tarkistaa, mitä edellisessä päivityskomennossa tapahtui.

Lokitiedoston pituus on rajoitettu, ja kun se kasvaa liian isoksi, vanhin sisältö poistetaan. Oletusarvoisesti 4000 riviä säilytetään, mutta voit muuttaa arvoa.

Täätä voit katsella lokitiedoston sisältöä ja myös tyhjentää sen.

Lokiviestien talletus

Kuva 4.87. Asetusikkuna, Lokiviestien talletussivu

Asetusikkuna, Lokiviestien talletussivu


Tämän ikkunan avulla voit säätää TortoiseSVN:n lokitietojen talletusominaisuuden toimintaa. Lokitietojen talletus säilyttää paikallisen kopion lokiviesteistä ja muuttuneista poluista välttääkseen aikaa vievät haut palvelimelta. Tämä voi nopeuttaa loki-ikkunan ja versiograafin toimintaa merkittävästi. Toinen hyödyllinen ominaisuus on, että lokiviestejä voi yhä lukea, vaikka yhteyttä arkistoon ei olisi.

Talleta lokiviestit paikallisesti

Tallettaa lokiviestit paikallisesti aina, kun lokitietoja kysytään. Kun asetus on päällä, tiedot haetaan paikallisesti mikäli mahdollista. Puuttuvat viestit noudetaan palvelimelta ja lisätään paikallisesti talletettuihin tietoihin.

Jos lokiviestien talletus ei ole päällä, tiedot haetaan aina suoraan palvelimelta, eikä niitä talleteta paikallisesti.

Salli moniselitteiset paikantimet

Joskus saatat käyttää palvelinta, joka käyttää samaa paikanninta kaikille arkistoille. Esimerkiksi svnbridge-sovelluksen vanhemmat versiot tapasivat tehdä näin. Jotta voit käyttää tällaisia arkistoja, on asetus kytkettävä päälle. Muussa tapauksessa jätä se kytkemättä suorituskyvyn parantamiseksi.

Salli moniselitteiset UUID:t

Jotkut verkkopalvelut antavat kaikille arkistoilleen saman UUID-arvon. Saatat olla tehnyt näin itsekin, jos olet kopioinut arkistokansion luodaksesi uuden arkiston. Tämä ei ole hyvä idea, koska UUID-arvon tulisi olla yksikäsitteinen. Lokivälimuisti toimii kuitenkin yhä, vaikka asetus kytketään päälle. Jos et tarvitse sitä, jätä se kytkemättä suorituskyvyn parantamiseksi.

Jos arkistoon ei saada yhteyttä

Jos työskentelet ilman verkkoyhteyttä tai arkistopalvelin ei ole käytettävissä, paikallisesti talletetut lokiviestit ovat yhä saatavilla. Tiedot eivät tietenkään ole välttämättä ajan tasalla, joten voit valita, haluatko käyttää ominaisuutta.

Kun lokitiedot noudetaan paikallisesti kytkeytymättä palvelimelle, niitä käyttävän ikkunan otsikkorivi ilmoittaa yhteydettömän tilan olevan käytössä.

Aikakatkaisu ennen päivitystä HEAD-versioon.

Loki-ikkunaa avattaessa halutaan yleensä kytkeytyä palvelimelle uusien lokiviestien tarkistamiseksi. Mikäli tässä asetettu aikakatkaisu on jotain muuta kuin nolla, palvelimeen otetaan yhteys vain, kun edellisestä yhteydenotosta on kulunut määritelty aika. Tämä nopeuttaa toimintaa vähentämällä yhteydenottoja palvelimelle, mikäli avaat loki-ikkunan usein ja palvelin on hidas. Toisaalta näytetyt tiedot eivät välttämättä ole täysin ajan tasalla. Jos otat tämän ominaisuuden käyttöön, suosittelemme aikakatkaisuksi arvoa 300 (5 minuuttia).

Ei-aktiivisten päivien lukumäärä, jonka jälkeen pienet välimuistit poistetaan

Jos selaat useita arkistoja, tietokoneeseen tallettuu monia lokivälimuisteja. Jos et käytä niitä aktiivisesti, välimuistit eivät kasva kovin suuriksi, ja TortoiseSVN poistaa ne tietyn ajan jälkeen. Tämä asetus säätää tyhjentämisaikaväliä.

Poistettavien passiivisten välimuistien maksimikoko

Suurempia välimuisteja on työlästä rakentaa uudelleen, joten TortoiseSVN tyhjentää vain pienet välimuistit. Säädä raja-arvoa tällä asetuksella.

Niiden työkaluvirheiden määrä, joiden jälkeen välimuisti poistetaan

Satunnaisesti jotain voi mennä pieleen lokiviestien talletuksessa, aiheuttaen virheen. Jos näin käy, välimuisti poistetaan tavallisesti automaattisesti, jotta ongelma ei toistuisi. Mikäli käytät vähemmän vakaata kehitysversiota, saatat haluta säilyttää välimuistin joka tapauksessa.

Välimuistissa olevat arkistot

Tällä sivulla on lueteltu arkistot, joiden tietoja talletetaan paikallisesti, sekä niiden viemä tila. Jos valitset jonkun arkistoista, voit käyttää niiden alla olevia painikkeita.

Napsauta Päivitä-painiketta rakentaaksesi välimuistin täydellisesti uudestaan ja täyttääksesi mahdolliset aukot. Suurelle arkistolle tämä komento voi viedä kauan, mutta on hyödyllinen, mikäli aiot olla ilman yhteyttä ja haluat parhaan mahdollisen välimuistin.

Napsauta Vie-painiketta viedäksesi koko välimuistin CSV-tiedostoina. Tästä voi olla hyötyä, jos haluat käsitellä lokitietoja ulkoisella ohjelmalla. Se on pääsääntöisesti hyödyllinen vain TortoiseSVN-kehittäjille.

Napsauta Delete-painiketta poistaaksesi välimuistin valituilta arkistoilta. Tämä ei estä paikallista talletusta, joten pyytäessäsi lokitietoja seuraavan kerran välimuisti luodaan uudelleen.

Lokiviestien talletuksen tilastot

Kuva 4.88. Asetusikkuna, Lokiviestien talletuksen tilastot

Asetusikkuna, Lokiviestien talletuksen tilastot


Napsauta Yksityiskohtia-painiketta nähdäksesi tilastotietoja valitulle välimuistille. Useat näytetyistä tiedoista kiinnostavat vain TortoiseSVN-kehittäjiä, joten niitä ei ole kuvattu tässä yksityiskohtaisesti.

RAM

Talletettujen lokitietojen vaatiman muistin määrä.

Levy

Talletettujen lokitietojen vaatima levytilan määrä. Tiedot pakataan, joten levytilan käyttö on yleisesti ottaen melko vaatimatonta.

Yhteys

Näyttää, oliko arkisto saatavilla, kun talletettuja lokitietoja viimeksi käytettiin.

Viimeisin päivitys

Aika, jolloin talletettuja lokiviestejä muutettiin viimeksi.

Viimeisin HEAD-päivitys

Aika, jolloin viimeksi pyydettiin HEAD-versiota palvelimelta.

Tekijöitä

Välimuistiin talletettujen, lokiviestejä kirjoittaneiden tekijöiden lukumäärä.

Polkuja

Lueteltujen polkujen lukumäärä (ne, jotka näkisit komentoriviasiakkaan komennolla svn log -v).

Ohitettuja välejä

Niiden versiovälien määrä, joita ei ole noudettu arkistosta (koska niitä ei ole kysytty). Tämä muttaa talletetuissa tiedoissa olevien reikien määrää.

Suurin versio

Korkein välimuistiin talletettu versionumero.

Versioita

Välimuistiin talletettujen versioiden lukumäärä. Tämä on toinen mittari välimuistin kattavuudelle.

Asiakaspään komentojonot

Kuva 4.89. Asetusikkuna, Komentojonosivu

Asetusikkuna, Komentojonosivu


Tällä sivulla voit määrittää komentojonoja, jotka suoritetaan automaattisesti, kun joitain Subversion-toimintoja suoritetaan. Ero luvussa ”Palvelinpään komentojonot” kuvattuihin komentojonoihin on se, että nämä komentojonot suoritetaan paikallisesti työasemassa.

Eräs sovellus tällaisille komentojonoille voi olla esim. SubWCRev.exe-ohjelman suorittaminen versionumeroiden päivittämiseksi arkistotoimituksen jälkeen, ja ehkäpä myös käännöksen käynnistäminen.

Huomaa, että voit määrittää toimintokomentoja myös käyttämällä työkopion ominaisuuksia. Katso lisätietoja luvusta ”TortoiseSVN-projektin ominaisuudet”.

Kuva 4.90. Asetusikkuna, Määritä komentojonot

Asetusikkuna, Määritä komentojonot


Lisätäksesi uuden komentojonon, napsauta Lisää ja täytä yksityiskohdat.

Nykyisin käytettävissä on seuraavan tyyppisiä komentojonoja

Aloita toimitus

Komentojonoa kutsutaan ennen kuin toimitusikkuna aukeaa. Tämä on tarpeen, jos komentojonosi muuttaa versioituja tiedostoja ja vaikuttaa siten toimitettaviin tiedostoihin ja/tai toimitusviestiin. Huomaa kuitenkin, että koska komentoa kutsutaan varhaisessa vaiheessa, kaikki toimitettaviksi valitut tiedostot eivät ole saatavilla.

Käsikäyttöinen Ennen toimitusta

Tämän asetuksen ollessa voimassa toimitusikkunassa on painike Suorita toiminto, joka käynnistää annetun toimintokomennon. Toimintokomennolle välitetään luettelo valituista tiedostoista ja kansioista sekä lokiviesti.

Tarkista toimitus

Käynnistyy käyttäjän valitessa OK -painikkeen toimitusikkunassa ja ennen kuin toimitusikkuna sulkeutuu. Toimintokomennolle välitetään luettelo valituista tiedostoista. Mikäli komento päättyy virheeseen, toimitusikkuna säilyy aktiivisena.

Mikäli palautettu virheviesti sisältää rivinvaihdoin erotettuja tiedostopolkuja, ne valitaan toimitusikkunassa virheviestin näyttämisen jälkeen.

Ennen toimitusta

Komentojonoa kutsutaan, kun käyttäjä napsauttaa OK toimitusikkunassa, ja ennen kuin varsinainen toimitus alkaa. Komento saa parametrikseen kaikki toimitettaviksi valitut tiedostot.

Päätä toimitus

Kutsutaan, kun toimitus päättyy onnistuneesti.

Käynnistä päivitys

Komentojonoa kutsutaan, ennen kuin päivitä versioon -ikkuna aukeaa.

Ennen päivitystä

Komentojonoa kutsutaan, ennen kuin Subversion-päivitys tai vaihto alkaa.

Päätä päivitys

Komentojonoa kutsutaan, kun päivitys tai vaihto päättyy (myös virheiden sattuessa).

Ennen yhdistämistä

Käynnistetään ennen kuin arkistoyhteys muodostetaan, maksimissaan kerran viidessä minuutissa.

Ennen lukitusta

Suoritetaan ennen kuin tiedosto yritetään lukita.

Lukituksen jälkeen

Suoritetaan tiedoston lukitsemisen jälkeen.

Komentojono määritellään tietylle työkopion polulle. Riittää, kun määrität ylätason polun; jos suoritat toimenpiteen alikansiossa, TortoiseSVN etsii automaattisesti puussa ylöspäin löytääkseen täsmäävän polun.

Seuraavaksi sinun on määriteltävä suoritettava komento (sekä polku sen sijaintihakemistoon). Komento voi olla komentotiedosto, suoritettava tiedosto tai joku muu tiedostotyyppi, jolla on kytkentä tiedostopäätteeseen (esim. perl-komentojono). Huomaa, että komentoa ei voi määritellä UNC-polun avulla, koska Windows-resurssienhallinta ei tietoturvasyistä salli niiden suorittamista.

Komentorivillä voi olla useita parametreja, joille TortoiseSVN antaa arvot. Käytettävissä olevat parametrit riippuvat komentojonotyypistä. Kullakin komentojonolla on omat parametrinsa, jotka välitetään seuraavassa järjestyksessä:

Aloita toimitus

PATHMESSAGEFILECWD

Käsikäyttöinen Ennen toimitusta

PATHMESSAGEFILECWD

Tarkista toimitus

PATHMESSAGEFILECWD

Ennen toimitusta

PATHDEPTHMESSAGEFILECWD

Päätä toimitus

PATHDEPTHMESSAGEFILEREVISIONERRORCWD

Käynnistä päivitys

PATHCWD

Ennen päivitystä

PATHDEPTHREVISIONCWD

Päätä päivitys

PATHDEPTHREVISIONERRORCWDRESULTPATH

Ennen yhdistämistä

no parameters are passed to this script. You can pass a custom parameter by appending it to the script path.

Ennen lukitusta

PATHLOCKFORCEMESSAGEFILECWD

Lukituksen jälkeen

PATHLOCKFORCEMESSAGEFILEERRORCWD

Kunkin muuttujan merkitys on kuvattu alla:

PATH

Polku väliaikaiseen tiedostoon, joka sisältää UTF-8 -muodossa kaikki polut, joille toiminto käynnistettiin. Jokainen polku on omalla rivillään väliaikaisessa tiedostossa.

Huomaa, että etätoimintojen yhteydessä (esim. arkistoselain) polut eivät ole paikallisia tiedostopolkuja vaan paikantimia.

DEPTH

Syvyys, millä toimitus/päivitys tehdään.

Mahdolliset arvot ovat:

-2

svn_depth_unknown

-1

svn_depth_exclude

0

svn_depth_empty

1

svn_depth_files

2

svn_depth_immediates

3

svn_depth_infinity

MESSAGEFILE

Polku tiedostoon, joka sisältää toimituksen lokiviestin UTF8-muodossa. Onnistuneen Aloita toimitus -komentojonon suorituksen jälkeen lokiviesti luetaan takaisin, joten komentojono voi halutessaan muuttaa sitä.

REVISION

Arkiston versio, mihin päivitys tulisi tehdä tai mihin toimitus päättyy.

LOCK

Joko true lukittaessa tai false poistettaessa lukitusta.

FORCE

Joko true tai false riippuen siitä, onko toiminto pakotettu vai ei.

ERROR

Polku tiedostoon, joka sisältää virheilmoituksen. Jos virheitä ei ole, tiedosto on tyhjä.

CWD

Nykyinen työhakemisto, jossa komentojono suoritetaan. Työhakemistoksi asetetaan kaikkien muuttuneiden polkujen yhteinen isähakemisto.

RESULTPATH

Polku väliaikaiseen tiedostoon, joka sisältää UTF-8 -muodossa kaikki polut, joihin toiminto kohdistuu. Jokainen polku on omalla rivillään väliaikaisessa tiedostossa.

Huomaa, että vaikka olemme nimenneet parametrit niiden käytön helpottamiseksi, niitä ei tarvitse mainita komentojonoasetuksissa. Kaikki dokumentoidut parametrit välitetään aina komentojonolle, käytitpä niitä tai et ;-)

Jos haluat Subversion-toiminnon odottavan, kunnes komentojono on päättynyt, ruksaa Odota komennon päättymistä.

Tavallisesti DOS-ikkuna on syytä piilottaa komentojonoa suoritettaessa, joten Piilota komentojono suorituksen aikana on oletusarvoisesti valittuna. Asetus tarvitaan myös, jos komentojono voi palauttaa virheen, jonka tulee keskeyttää operaatio.

The pakottaa flag can be set if the user must not proceed with the operation without running the script, i.e. the script must always run. If the pakottaa flag is not checked, then the user is shown a button Yritä uudelleen ilman toimintokomentoja to retry the operation without running the hook script.

Esimerkkejä toimintokomennoista löytyy TortoiseSVN-arkiston contrib -hekmistosta (”Lisenssi” kertoo, miten arkistoon kytkeydytään).

Testatessasi toimintokomentoja saatat tarvita konsolille tulostamista tai tauon lisäämistä estääksesi konsoli-ikkunaa katoamasta komentojonon päättyessä. Koska I/O on uudelleen ohjattu, tämä ei normaalisti toimi. Voit kuitenkin saada tämän aikaan ohjaamalla syötön ja tulostuksen CON-laitteelle. Esimerkki:

echo Tarkistetaan tilaa > con
pause < con > con

TortoiseSVN-asennuskansiossa on pieni työkalu nimeltä ConnectVPN.exe. Voit käyttää sitä ennen yhdistämistä -tyyppisenä komentona ottaaksesi automaattisesti yhteyden VPN-verkkoon ennen kuin TortoiseSVN yrittää kytkeytyä arkistoon. VPN-yhteyden nimi annetaan työkalulle parametrina.

Kytkeytyminen vikaseurantaohjelmiin

TortoiseSVN voi käyttää COM-modulia kytkeytyäkseen vikaseurantaohjelmaan toimitusikkunasta. Tällaisten ohjelmien käyttö on kuvattu luvussa ”Tiedon saanti vikaseurantaohjelmasta”. Jos järjestelmänvalvojasi on tehnyt tällaisen modulin ja olet asentanut sen, niin täällä määritellään, miten se kytkeytyy työkopioosi.

Kuva 4.91. Asetusikkuna, liittymä vikaseurantaan -sivu

Asetusikkuna, liittymä vikaseurantaan -sivu


Napsauta Lisää... ottaaksesi modulin käyttöön jossain työkopiossa. Täällä voit määritellä työkopion polun, valita käytettävän modulin (pudotusvalikko luettelee kaikki rekisteröidyt vikaseurantamodulit) ja mahdolliset parametrit. Parametrit ovat modulikohtaisia, mutta saattavat sisältää käyttäjätunnuksesi vikaseurantaohjelmassa, jotta moduli kykenee luettelemaan korjattavaksesi määrätyt viat.

Jos haluat kaikkien projektin käyttäjien jakavan saman COM-komponentin, voit määrittää laajennuksen myös ominaisuuksien bugtraq:provideruuid, bugtraq:provideruuid64 ja bugtraq:providerparams avulla.

bugtraq:provideruuid

Tämä ominaisuus määrittää IBugTraqProvider-komponentin COM-tunnisteen (UUID). Esimerkiksi UUID {91974081-2DC7-4FB1-B3BE-0DE1C8D6CE4E} kuuluu komponentille Gurtle bugtraq provider, joka toteuttaa kytkennän Google Code -vikaseurantaan.

bugtraq:provideruuid64

Kuten bugtraq:provideruuid, mutta IBugtraqProvider-rajapinnan 64-bittiselle versiolle.

bugtraq:providerparams

Tämä ominaisuus määrittää IBugTraqProvider-rajapinnan parametrit.

Tarkista IBugTraqProvider-laajennoksesi ohjeista, mitkä arvot näihin ominaisuuksiin tulee sijoittaa.

TortoiseBlame-asetukset

Kuva 4.92. Asetusikkuna, TortoiseBlame-sivu

Asetusikkuna, TortoiseBlame-sivu


TortoiseBlamen käyttämiä asetuksia muutetaan pääkontekstivalikosta, ei suoraan TortoiseBlamesta itsestään.

Värit

TortoiseBlame voi käyttää taustaväriä kuvaamaan tiedoston rivien ikää. Asetuksina määritellään värit uusimmalla ja vanhimmalle versiolle, minkä jälkeen TortoiseBlame interpoloi väliin jäävät värit arkistoversion mukaan jokaiselle riville.

Voit määritellä sijaintipalkin värit. Oletusarvoisesti sijaintipalkki käyttää voimakasta kontrastia pitäen pääikkunan värit vaalempina ja helppolukuisampina.

Kirjasin

Voit valita tekstin kirjasimen ja kirjasinkoon. Asetusta käytetään sekä tiedoston sisältöön sekä vasemmassa paneelissa näytettävään tekijä- ja versiotietoon.

Tabulaattorit

Määrittää, kuinka monella välilyönnillä tabulaattorimerkki korvataan, kun sellainen löytyy tiedostosta.

TortoiseUDiff-asetukset

Kuva 4.93. Asetusikkuna, TortoiseUDiff-sivu

Asetusikkuna, TortoiseUDiff-sivu


TortoiseUDiff-ohjelman asetukset muutetaan pääkontekstivalikosta, ei suoraan itse ohjelmasta.

Värit

TortoiseUDiff-ohjelman oletusvärit ovat yleensä ok, muta voit muuttaa niitä täällä.

Kirjasin

Voit valita tekstin näyttämiseen käytetyn kirjasimen ja pistekoon.

Tabulaattorit

Määrittää, kuinka moneksi välilyönniksi TAB-merkki laajennetaan tiedostovertailussa.

TSVN-asetusten vienti

Kuva 4.94. Asetusikkuna, synkronointisivu

Asetusikkuna, synkronointisivu


Voit synkronoida kaikki TortoiseSVN-asetukset salattuun tiedostoon. Tiedosto salataan antamallasi salasanalla, joten sen voi huoletta tallettaa esimerkiksi OneDrive, GDrive tai DropBox -pilvipalveluihin.

Kun polku ja salasana annetaan, TortoiseSVN synkronoi kaikki asetukset automaattisesti ja pitää ne jatkossa synkronoituina.

Voit myös viedä/tuoda salattuja asetustiedostoja käsin. Tällöin asetustiedoston sijaintipolku ja salasana kysytään.

Kun viet asetukset käsin, voit myös halutessasi sisällyttää mukaan paikalliset asetukset, jotka eivät kuulu normaalin viennin tai synkronoinnin piiriin. Paikalliset asetukset sisältävät työasemakohtaisia polkuja, kuten esimerkiksi vertailu- ja yhdistämikomentojen sekä komentojonojen sijaintipaikat.

Lisäasetukset

Asetusikkunan lisäasetukset-sivulla voi muokata muutamia harvoin käytettyjä asetuksia. Nämä asetukset muuttavat Windows-rekisteriä suoraan, ja sinun on syytä tietää, mihin niitä käytetään ennen kuin muokkaat niitä. Älä muuta asetuksia, ellet ole varma, että se on tarpeen.

AllowAuthSave

Joskus useampi käyttäjä käyttää samaa käyttäjätiliä samalla tietokoneella. Tällöin tunnistustietojen tallettaminen ei ole järkevää. Arvo false estää Talleta tunnistustiedot -valinnan käytön tunnistusikkunassa.

AllowUnversionedObstruction

Mikäli päivitys lisää arkistosta uuden tiedoston, joka on jo olemassa työkopiossa versioimattomana tiedostona, oletustoiminta on säilyttää paikallinen tiedosto ja näyttää se (mahdollisesti) muutettuna versiona arkiston tiedostosta. Jos haluat, että TortoiseSVN luo tällaisessa tilanteessa ristiriidan, aseta arvoksi false.

AlwaysExtendedMenu

Kuten Windows-resurssienhallinta, TortoiseSVN näyttää ylimääräisiä komentoja, mikäli Shift-näppäin on painettuna kontekstivalikkoa avattaessa. Pakottaaksesi TortoiseSVN:n näyttämään ylimääräiset komennot aina, aseta arvoksi true.

AutoCompleteMinChars

Minimimäärä merkkejä, jonka täytyttyä ehdotetaan automaattista täydennystä. Oletusarvo on 3.

AutocompleteRemovesExtensions

Toimitusikkunan automaattinen täydennys näyttää arkistoon toimitettavien tiedostojen nimiä. Sisällyttääksesi mukaan myös nimet ilman päätteitä, aseta arvoksi true.

BlockPeggedExternals

Kiinnitettyyn versioon ankkuroituja ulkoisia tiedostoviitteitä (engl. file externals) ei oletusarvoisesti valita toimitettavaksi arkistoon. Tämä siitä syystä, että seuraava päivitys peruisi muutokset, ellei ankkuriversiota muuteta.

Aseta arvoksi false, mikäli kuitenkin haluat toimittaa muutokset ulkoisiin tiedostoviittauksiin.

BlockStatus

Jos et halua Resurssienhallinnan päivittävän kuvakepäällyksiä TortoiseSVN-komentojen aikana (esim. Päivitä, Toimita, ...), voit asettaa arvoksi true.

CacheTrayIcon

Lisätäksesi ilmoitusalueelle kuvakkeen, joka kertoo TSVNCache-ohjelman tilatiedot, aseta arvoksi true. Tästä on varsinaisesti hyötyä vain virhetilanteiden selvittämisessä.

ColumnsEveryWhere

TortoiseSVN:n Resurssienhallintaan lisäämät ylimääräiset sarakkeet ovat normaalisti käytettävissä vain työkopioissa. Jos haluat ne saataville kaikkialla, aseta sen arvoksi true. Huomaa, että lisäsarakkeet ovat näkyvissä vain Windows XP:ssä. Myöhemmät Windows-versiot eivät enää tue tätä ominaisuutta, tosin jotkut kolmannen osapuolen tekemät Resurssienhallinnan korvaajat tukevat tätä myös uudemmissa Windows-versioissa.

ConfigDir

Täällä voit määritellä uuden sijainnin Subversion-määritystiedostolle. Tämä vaikuttaa kaikkiin TortoiseSVN-toimintoihin.

CtrlEnter

Useimmissa TortoiseSVN-ikkunoissa voi käyttää näppäinyhdistelmää Ctrl+Enter ikkunan sulkemiseksi (vrt. OK-painike). Mikäli haluat estää tämän, aseta arvoksi false.

Debug

Aseta tämä arvoon true mikäli haluat jokaisen komennon avaavan ikkunan, jossa näytetään TortoiseProc.exe-ohjelman käynnistysparametrit.

DebugOutputString

Aseta tämä arvoon true, mikäli haluat, että TortoiseSVN tulostaa virhejäljitysviestejä suorituksen aikana. Viestit voidaan näyttää vain erityisellä työkalulla.

DialogTitles

Ikkunaotsikoiden oletusmuoto(arvo 0) on paikannin/polku - ikkunan nimi - TortoiseSVN. Jos asetat tämäm arvoksi 1, muodoksi tulee ikkunan nimi - paikanin/polku - TortoiseSVN.

DiffBlamesWithTortoiseMerge

TortoiseSVN sallii ulkoisen vertailutyökalun käytön. Useimmat tällaiset työkalut eivät kuitenkaan sovellu tekijätietojen selvittämiseen (”Vertaa ja selvitä tekijät”), joten saatat tällöin haluta palata käyttämään TortoiseMergeä. Tehdäksesi tämän, aseta arvoksi true.

DlgStickySize

Tämä arvo määrittää, kuinka lähellä reunaa ikkunan on oltava, jotta se tarttuu siihen. Oletusarvo on 3 pikseliä. Tarttuminen estetään asettamalla arvoksi nolla.

FixCaseRenames

Jotkut sovellukset muuttavat tiedostonimien kirjaintasoa, vaikka moinen ei oikeasti ole tarpeellista tai haluttua. Jos esimerkiksi tiedoston file.txt nimi muuttuu muotoon FILE.TXT, tavalliset Windows-sovellukset toimivat sen suhteen samalla tavalla. Subversion-ympäristössä kirjaintasolla on kuitenkin merkitys. Tästä syystä TortoiseSVN korjaa tällaiset muutokset automaattisesti.

Jos haluat kytkeä tällaisten muutosten automaattisen korjauksen pois päältä, voit asettaa ominaisuuden arvoksi false.

FullRowSelect

Useissa ikkunoissa (esim. toimitus, arkiston tilan tarkistus, lisäys, palautus jne.) käytetty tilalistakontrolli käyttää koko rivin valintaa (ts. valitessasi kohteen, koko rivi korostetaan, ei vain ensimmäistä saraketta). Joskus valittu rivi peittää oikeassa alakulmassa olevan taustakuvan, mikä voi näyttää rumalta. Poistaaksesi koko rivin valinnan käytöstä, aseta arvoksi false.

GroupTaskbarIconsPerRepo

Tämä valinta määrittää, miten TortoiseSVN-ikkunoiden kuvakkeet ryhmitellään Windows 7 -tehtäväpalkissa. Tämä valinta ei tee mitään Windows Vistassa!

 1. Oletusarvo on 0. Tällöin kuvakkeet ryhmitellään sovellustyypin perusteella. Kaikki TortoiseSVN-ikkunat kuuluvat omaan ryhmäänsä, kaikki TortoiseMerge-ikkunat kuuluvat omaan ryhmäänsä, ...

  Kuva 4.95. Tehtäväpalkki oletusryhmityksellä

  Tehtäväpalkki oletusryhmityksellä


 2. Mikäli arvona on 1, sovelluksen ikkunat ryhmitellään yhteen arkiston mukaan. Jos sinulla on esimerkiksi avoinna loki-ikkuna ja toimitusikkuna arkistoon A sekä tarkista muutokset -ikkuna arkistoon B, Windows 7 -tehtäväpalkissa näytetään kaksi sovelluskuvakeryhmää, yksi kummallekin arkistolle. TortoiseMerge-ikkunoita ei kuitenkaan ryhmitellä yhteen TortoiseSVN-ikkunoiden kanssa.

  Kuva 4.96. Tehtäväpalkki arkistoryhmityksellä

  Tehtäväpalkki arkistoryhmityksellä


 3. Mikäli arvona on 2, ryhmittely toimii samoin kuin arvolla 1, sillä poikkeuksella että TortoiseSVN, TortoiseMerge, TortoiseBlame, TortoiseIDiff ja TortoiseUDiff -ikkunat ryhmitellään yhteen. Jos sinulla on esimerkiksi toimitusikkuna avoinna ja kaksoisnapsautat muuttunutta tiedostoa, vertailun suorittava TortoiseMerge-ikkuna sijoitetaan tehtäväpalkissa samaan kuvakeryhmään kuin toimitusikkuna.

  Kuva 4.97. Tehtäväpalkki arkistoryhmityksellä

  Tehtäväpalkki arkistoryhmityksellä


 4. Mikäli arvona on 3, ryhmittely toimii samoin kuin arvolla 1, mutta ryhmittely tehdään työkopion perusteella. Tästä on hyötyä, jos kaikki projektisi ovat samassa arkistossa, mutta käytät eri työkopioita kullekin projektille.

 5. Mikäli arvona on 4, ryhmittely toimii samoin kuin arvolla 2, mutta ryhmittely tehdään työkopion, ei arkiston perusteella.

GroupTaskbarIconsPerRepoOverlay

Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä, mikäli valinnan GroupTaskbarIconsPerRepo arvona on 0 (ks. yllä).

Kun tämä valitsin on asetettu arvoon true, Windows 7 -ympäristön tehtäväpalkin kuvakkeisiin lisätään pieni värillinen päällys, joka kertoo, mihin arkistoon ikkunat liittyvät.

Kuva 4.98. Tehtäväpalkin ryhmittely arkistoväripäällyksillä

Tehtäväpalkin ryhmittely arkistoväripäällyksillä


HideExternalInfo

Mikäli arvona on false, jokainen svn:externals näytetään päivityksen aikana erikseen.

Mikäli arvona on true (oletus), ulkoisten viitteiden päivitystiedot näytetään vain, mikäli päivitys koskee viitteisiin, ts. muuttaa niitä jotenkin. Muutoin mitään viestiä ei näytetä (vrt. normaalit tiedostot ja kansiot.)

HookCancelError

If this is set to true, then cancelling the dialog to approve a hook script to run will show an error dialog indicating the user cancelled.

IncludeExternals

Oletusarvoisesti TortoiseSVN sisällyttää aina päivitykseen ulkoiset viittaukset (svn:external). Tämä välttää epäkonsistenteista työkopioista aiheutuvat ongelmat. Jos kuitenkin käytät useita ulkoisia viittauksia, päivitys voi kestää kauan. Aseta arvoksi false, jotta päivitys jättää ulkoiset viittaukset huomioimatta. Tämän asetuksen ollessa voimassa voit päivittää ulkoiset viittaukset komennolla Päivitä versioon... tai asettamalla arvoksi jälleen true.

LogFindCopyFrom

Kun loki-ikkuna avataan yhdistämisen aikana, aiemmin yhdistetyt versiot näytetään harmaina. Haaran luontia edeltävät versiot näytetään myös. Nämä versiot näytetään mustina, koska niitä ei voi yhdistää.

Mikäli tämä valinta on asetettu arvoon true, TortoiseSVN koettaa löytää version, jollon haara luotiin, ja piilottaa kaikki sitä edeltävät versiot. Koska tähän voi mennä aikaa, valinta on oletusarvoisesti kytketty pois. Valinta ei myöskään toimi kaikkien SVN-palvelimien kanssa (esim. Google Code Hosting, ks. issue #5471).

LogMultiRevFormat

Muotoilumerkkijono lokiviesteille, kun loki-ikkunassa on valittuna useita versioita.

Voit käyttää seuraavia muuttujia muotoilumerkkijonossasi:

%1!ld!
korvautuu versionumerotekstillä
%2!s!
korvautuu version lyhyellä lokiviestillä
LogStatusCheck

Loki-ikkuna näyttää työkopion polun lihavoituna. Tämä vaatii polun tilan selvittämistä arkistokyselyn avulla, mikä voi olla kallis operaatio suurille työkopioille. Mikäli haluat kytkeä ominaisuuden pois päältä, aseta arvoksi false.

MaxHistoryComboItems

Paikantimien ja polkujen pudotusvalikko näyttää viimeksi käytetyt paikantimet ja polut. Tämä asetus määrittää historiatietojen määrän. Oletusarvo on 25.

MergeLogSeparator

Kun yhdistät versioita toisesta haarasta ja yhdistämisjäljitystiedot ovat saatavilla, yhdistettävien versioiden lokiviestit kerätään yhteen muodostamaan lokiviesti itse yhdistämiselle. Yhdistettyjen versioiden lokiviestit erotellaan ennalta määritellyllä merkkijonolla, jonka voit määrittää tässä.

NumDiffWarning

Mikäli haluat vertailla useampaa tiedostoa kuin mitä tämä asetus määrittää, ohjelma pyytää erillisen varmistuksen. Oletusarvo on 10.

OldVersionCheck

TortoiseSVN tarkistaa kerran viikossa, onko ohjelmasta olemassa uutta versiota. Mikäli uudempi versio löytyy, toimitusikkuna näyttää linkin, jossa kerrotaan tästä. Mikäli haluat käyttää vanhaa toimintoa, jossa uudesta versiosta kerrotaan erillisessä ikkunassa, aseta arvoksi true.

RepoBrowserTrySVNParentPath

Arkistoselain koettaa noutaa arkistolistauksen sisältävän verkkosivun, jonka SVN-palvelin luo SVNParentPath-asetuksella. Poistaaksesi toiminnon käytöstä aseta arvoksi false.

ScintillaBidirectional

Tämä valinta kytkee toimitusviestin muokkauskontrollin kaksisuuntaiseen tilaan. Mikäli sallittu, myös oikealta vasemmalle kirjoitettavien kielten muokkaus toimii. Koska ominaisuus hidastaa toimintaa, se on oletusarvoisesti kytketty pois päältä. Voit kytkeä ominaisuuden päälle asettamalla arvoksi true.

ScintillaDirect2D

Tämä valinta asettaa päälle Direct2D-kiihdytyksen Scintilla-kontrollissa, jota käytetään esim. toimitusikkunan lokiviestin muokkauskentässä ja unified diff-katseluohjelmassa. Joillakin näyttökorteilla tämä ei toimi luotettavasti, ja esim. kohdistin voi hävitä. Jos näin käy, voit asettaa kiihdytyksen pois päältä asettamalla ominaisuuden arvoksi false.

OutOfDateRetry

Tämä asetus määrittää, miten TortoiseSVN toimii, jos toimitus epäonnistuu siitä syystä, että työkopio on vanhentunut:

0

Käyttäjältä kysytään, päivitetäänkö työkopio vai ei, ja toimitusikkunaa ei avata uudelleen päivityksen jälkeen.

1

Oletustoiminta. Käyttäjältä kysytään, päivitetäänkö työkopio vai ei, ja toimitusikkuna avataan uudelleen päivityksen jälkeen, jolloin käyttäjä voi suoraan jatkaa arkistoon toimitusta.

2

Kuten 1, mutta sen sijaan, että päivitettäisiin vain toimitukseen sisältyvät polut, päivitys tehdään koko työkopiolle. Tämä auttaa pitämään työkopion yhtenäisenä.

3

Käyttäjää ei pyydetä päivittämään työkopiota. Toimitus epäonnistuu "vanhentunut työkopio" -virheen kera.

PlaySound

Mikäli arvona on true, TortoiseSVN toistaa systeemiäänen, jos on tarpeen antaa virheilmoitus, varoitus tai jokin muu tärkeä viesti. Asetuksen arvo false poistaa ääniefektit. Huomaa, että projektimonitorilla on oma ääniasetus, jota voi säätää sen omissa asetuksissa.

ShellMenuAccelerators

TortoiseSVN käyttää pikanäppäimiä Resurssienhallinnan kontekstivalikoiden komennoille. Tämän seurauksena joillakin komennoilla voi olla sama pikanäppäin. Mikäli et tarvitse pikanäppäimiä TortoiseSVN-komennoille, aseta arvoksi false.

ShowContextMenuIcons

Tästä voi olla hyötyä, jos käytät jotain muuta ohjelmaa kuin Windows-resurssienhallinta, tai jos kontekstivalikko ei näy oikein. Aaseta arvoksi false, jos et halua, että TortoiseSVN näyttää kuvakkeita kontekstivalikossa. Aseta arvoksi true näyttääksesi kuvakkeet uudelleen.

ShowAppContextMenuIcons

Mikäli et halua TortoiseSVN:n käyttävän kuvakkeita omissa kontekstivalikoissaan, aseta tämä arvoon false.

ShowNotifications

Aseta arvoksi false, mikäli et halua projektiseurannan näyttävän ilmoituksia, kun uusia arkistotoimituksia havaitaan.

StyleCommitMessages

Toimitus- ja loki-ikkuna käyttävät tyylejä (esim. lihavointia ja kursivointia) toimitusviesteissä (ks. ”Toimituksen lokiviestit”). Jos et halua tätä. aseta arvoksi false.

UpdateCheckURL

Arvo sisältää paikantimen, mista TortoiseSVN koettaa noutaa tekstitiedoston, josta selviää, onko päivityksiä saatavilla. Tästä voi olla hyötyä yrityksissä, missä käyttäjien halutaan päivittävän TortoiseSVN-ohjelman hallitusti.

UseCustomWordBreak

TortoiseSVN käyttää omaa muokkauskontrollia, joka osaa esim. pysähtyä polkujen ja paikantimien sisältämien '/'-merkkien kohdalla. Jos haluat käyttää vakiomuokkauskontrollia, aseta arvoksi 0. Mikäli haluat käyttää vakiomuokkauskontrollia vain pudotusvalikoiden yhteydessä, aseta arvoksi 1.

VersionCheck

TortoiseSVN tarkistaa kerran viikossa, onko ohjelmasta olemassa uutta versiota. Mikäli haluat estää tarkistuksen, aseta arvoksi false.

TortoiseSVN homepage