Manuals

TortoiseMerge

Narzędzie porównania/scalenia dla Windows

Version 1.14

Stefan Küng

Lübbe Onken

Simon Large

Begina Felicysym ([email protected])

Tłumaczenie 

2022/09/06 19:53:28 (r29447)


Spis treści

Wstęp
TortoiseMerge jest bezpłatny!
Podziękowania
1. Wstęp
Wprowadzenie
Historia TortoiseMerge
2. Podstawowe pojęcia
Przeglądanie i scalanie różnic
Edycja konfliktów
Stosowanie poprawek
3. Użycie TortoiseMerge
Tryby przeglądania
Przeglądanie / Scalenie
Stosowanie poprawek
Przyciski i inne kontrolki
Ikony statusu linii
Scalanie/Edycja Konfliktów
Otwórz pliki
Przeglądanie / Scalenie
Stosowanie poprawek
Ustawienia
Strona ustawień głównych
Strona ustawień kolorów
A. Keyboard Shortcuts
Keyboard Shortcuts
General Keyboard Shortcuts
Diff-Mode Keyboard Shortcuts
Conflict Resolution Mode Keyboard Shortcuts
B. Automatyzacja TortoiseMerge
Przełączenie wiersza poleceń TortoiseMerge
Słownik

Spis rysunków

1.1. Konflikt pliku
2.1. Konflikt pliku
3.1. Widok jednopanelowy
3.2. Widok dwupanelowy
3.3. Widok trójpanelowy
3.4. Lista plików poprawki
3.5. Okno dialogowe otwarcia
3.6. Strona główna ustawień
3.7. Strona ustawień kolorów

Spis tabel

B.1. Lista dostępnych opcji wiersza poleceń

TortoiseSVN homepage