Manuals

Ohje lukemiseen

Tämä ohje on tarkoitettu tietokoneita ymmärtäville ihmisille, jotka haluavat käyttää Subversion-ohjelmistoa tietojensa hallintaan, mutta eivät halua tehdä sitä komentorivillä. TortoiseSVN on Windows-komentotulkin laajennos, ja oletamme käyttäjän olevan sinut Windowsin Resurssienhallinnan kanssa ja osaavan käyttää sitä.

Luku Aluksi kertoo, mikä TortoiseSVN on, kuvaa TortoiseSVN-projektia ja sen kehittäjäyhteisöä sekä selvittää sen käyttämiseen ja jakeluun liittyvät lisenssiehdot.

Luku Luku 1, Alkuun pääseminen kertoo, miten TortoiseSVN asennetaan tietokoneeseesi, ja kuinka pääset käyttämään sitä suoraan.

Luku 2, Peruskäsitteitä versionhallinnasta-luvussa käydään lyhyesti läpi Subversion-versionhallintajärjestelmä, joka on TortoiseSVN-ohjelmiston perusta. Luku on lainaus Subversion-projektin käyttöohjeista; se hahmottaa erilaisia lähestymistapoja versionhallintaan ja selvittää Subversionin versiointiajattelua.

Luku Luku 3, Arkisto kuvaa, miten luodaan paikallinen arkisto, jolla on näppärää testata Subversion- ja TortoiseSVN-ohjelmia omalla työasemalla. Se kuvaa myös hieman arkiston hallinnointia, ja on siltä osin hyödyksi myös palvelimella sijaitsevien arkistojen käsittelyssä.

Luku 4, Päivittäisen käytön opas on tärkein luku, koska siinä käydään läpi TortoiseSVN-ohjelman kaikki keskeiset toiminnot ja niiden käyttö. Se on kirjoitettu käyttöoppaan muotoon, alkaen työkopion hakemisesta, muuttamisesta, muutosten toimittamisesta arkistoon, jne. Näistä edetään kehittyneempiin toimintoihin.

Luvussa Luku 5, Projektiseurain kerrotaan, kuinka voit seurata Subversion-projektejasi niin, että saat ilmoituksia muiden ryhmäsi jäsenten tekemistä arkistotoimituksista.

Luku 6, SubWCRev on erillinen ohjelma, joka toimitetaan TortoiseSVN-ohjelman mukana. Se osaa hakea tietoja työkopiostasi ja tallettaa ne tiedostoon. Tästä on hyötyä, mikäli haluat sisällyttää versiotietoja projekteihisi.

Liite B, Kuinka teen... -luku vastaa yleisimpiin kysymyksiin sellaisen käytön osalta, jota ei ole erikseen käsitelty muualla.

Luku Liite D, TortoiseSVN-automatisointi näyttää, miten TortoiseSVN-ikkunoita voidaan käynnistää komentoriviltä. Tästä on hyötyä komentojonoissa, jotka tarvitsevat lisätietoja käyttäjältä.

Luku Liite E, Vastaavuudet komentorivikomentojen kanssa luettelee TortoiseSVN-komentojen vastaavuudet Subversion -komentorivitulkin svn.exe kanssa.

TortoiseSVN homepage