Manuals

TortoiseMerge

Diff/merge -työkalu Windows-ympäristöön

Version 1.14

Stefan Küng

Lübbe Onken

Simon Large

Kari Granö ([email protected])

Käännös 

2022/09/06 19:53:28 (r29447)


Sisällys

Aluksi
TortoiseMerge on ilmainen!
Kiitokset
1. Johdanto
Yleiskatsaus
TortoiseMergen historia
2. Peruskäsitteitä
Vertailu ja yhdistäminen
Ristiriitojen muokkaus
Paikkatiedoston käyttäminen
3. TortoiseMergen käyttö
Näyttötilat
Katselmointi / Yhdistäminen
Paikkatiedoston käyttäminen
Painikkeet ja muut kontrollit
Rivitilakuvakkeet
Yhdistäminen / Ristiriitojen muokkaus
Tiedostojen avaaminen
Katselmointi / Yhdistäminen
Paikkatiedoston käyttäminen
Asetukset
Pääasetussivu
Väriasetussivu
A. Pikanäppäimet
Pikanäppäimet
General Keyboard Shortcuts
Diff-Mode Keyboard Shortcuts
Conflict Resolution Mode Keyboard Shortcuts
B. TortoiseMergen automatisointi
TortoiseMergen komentorivivalitsimet
Sanasto

Luettelo kuvista

1.1. Tiedostoristiriita
2.1. Tiedostoristiriita
3.1. Yhden paneelin näkymä
3.2. Kahden paneelin näkymä
3.3. Kolmen paneelin näkymä
3.4. Paikkatiedostolista
3.5. Avausikkuna
3.6. Asetusten pääsivu
3.7. Asetusten värisivu

Luettelo tauluista

B.1. Luettelo komentorivivalitsimista

TortoiseSVN homepage