Manuals

TortoiseMerge

Orodje diff/merge za Windows

Version 1.14

Stefan Küng

Lübbe Onken

Simon Large

Matjaž Čepon ([email protected])

Prevod 

2022/09/06 19:53:28 (r29447)


Kazalo

Predgovor
TortoiseMerge vam je na razpolago brez obveznosti!
Zasluge
1. Uvod
Pregled
Zgodovina TortoiseMerge
2. Osnovni principi
Pregledovanje in spajanje sprememb
Urejanje sporov
Namestitev popravkov
3. Uporaba TortoiseMerge
Načini pregledovanja
Pregledovanje / spajanje
Namestitev popravkov
Gumbi in ostale kontrole
Ikone stanja vrstice
Spajanje / urejanje sporov
Odpiranje datotek
Pregledovanje / spajanje
Namestitev popravkov
Nastavitve
Glavna stran nastavitev
Nastavitev barv
A. Keyboard Shortcuts
Keyboard Shortcuts
General Keyboard Shortcuts
Diff-Mode Keyboard Shortcuts
Conflict Resolution Mode Keyboard Shortcuts
B. Avtomatizacija TortoiseMerge
Stikala ukazne vrstice TortoiseMerge
Slovar

Seznam slik

1.1. Spori v datoteki
2.1. Spori v datoteki
3.1. Enodelni pogled
3.2. Dvodelni pogled
3.3. Tridelni pogled
3.4. Seznam datotek v popravku
3.5. Pogovorno okno Odpri
3.6. Glavna stran nastavitev
3.7. Nastavitev barv

Seznam tabel

B.1. Seznam možnosti ukazne vrstice

TortoiseSVN homepage