Manuals

ТортоисеМерге

Дифф/мерге алат за Windows

Version 1.14

Stefan Küng

Lübbe Onken

Simon Large

Милорад Поповић ([email protected])

Превод 

2022/09/06 19:53:28 (r29447)


Садржај

Предговор
ТортоисеМерге је бесплатан!
Захвалности
1. Увод
Преглед
ТортоисеМерге историја
2. Основни концепти
Прегледање и спајање разлика
Конфликти Уређења
Примена закрпа
3. Коришћење ТортоисеМерге
Преглед модова
Преглед/Спајање
Примена закрпа
Дугмићи и друге контроле
Икона статуса линије
Спајање/Уређење конфликата
Отварање фајлова
Преглед/Спајање
Примена закрпа
Поставке
Главна страница подешавања
Страница подешавања боја
A. Keyboard Shortcuts
Keyboard Shortcuts
General Keyboard Shortcuts
Diff-Mode Keyboard Shortcuts
Conflict Resolution Mode Keyboard Shortcuts
B. Аутоматизуј ТортоисеМерге
ТортоисеМерге прекидачи командне линије
Појмовник

Списак слика

1.1. Фајл конфликт
2.1. Фајл конфликт
3.1. Један панел преглед
3.2. Два панела преглед
3.3. Три панела преглед
3.4. Листа фајла закрпе
3.5. Дијалог отварања
3.6. Подешавање главне странице
3.7. Подешавање странице боја

Списак табела

B.1. Листа доступних опција командне линије

TortoiseSVN homepage