Manuals

TortoiseMerge

Nástroj porovnání/sloučení pro Windows

Version 1.14

Stefan Küng

Lübbe Onken

Simon Large

Zbyněk Schwarz ([email protected])

Překlad 

2022/09/06 19:53:28 (r29447)


Obsah

Předmluva
TortoiseMerge je zdarma!
Poděkování
1. Úvod
Přehled
Historie TortoiseMerge
2. Základní představa
Prohlížení a Sloučení Rozdílů
Úprava Konfliktů
Uplatnění Záplat
3. Použití TortoiseMerge
Režimy prohlížení
Prohlížení / Sloučení
Uplatnění Záplat
Tlačítka a Další Ovládání
Ikony Stavu Řádků
Sloučení/Úprava konfliktů
Otevřít Soubory
Prohlížení / Sloučení
Uplatnění Záplat
Nastavení
Stránka Hlavní Nastavení
Stránka Nastavení Barev
A. Keyboard Shortcuts
Keyboard Shortcuts
General Keyboard Shortcuts
Diff-Mode Keyboard Shortcuts
Conflict Resolution Mode Keyboard Shortcuts
B. Automatizace TortoiseMerge
Přepínače TortoiseMerge v příkazovém řádku
Slovník pojmů

Seznam obrázků

1.1. Konflikt souboru
2.1. Konflikt souboru
3.1. Jedno panelové Zobrazení
3.2. Dvou panelové Zobrazení
3.3. Tří panelové zobrazení
3.4. Seznam Záplatových Souborů
3.5. Dialogové okno Otevřít
3.6. Stránka Hlavní nastavení
3.7. Stránka Nastavení Barev

Seznam tabulek

B.1. Seznam dostupných voleb příkazové řádky

TortoiseSVN homepage