Manuals

Stvarno kazalo

C

clean, Razveljavljanje sprememb
CLI,
COM, ,
commit monitor,
compare folders, Compare two revisions of a file or folder
črkovalnik, Črkovalnik

E

elementi kontekstnega menija, Onemogočanje kontekstnega menija

I

IBugtraqProvider,
ikone, Prekrivne ikone
iskanje najnovejše verzije, Preusmerjanje iskanja najnovejše različice
iskanje vzorcev, Iskanje vzorcev v seznamu prezrtih elementov
izbriši, Brisanje datotek in map
izluščenje verzije,
izvoz, Izvažanje delovne kopije sistema Subversion
izvozi spremembe, Primerjanje map

J

jezikovni paketi, Jezikovni paketi

L

lasnosti projekta, Projektne lastnosti TortoiseSVN
lastnosti Subversion, Lastnosti Subversion
lastnosti TortoiseSVN, Projektne lastnosti TortoiseSVN
Lupina Windows, Značilnosti TortoiseSVN

N

nadzor različic,
namesti, Namestitev
namestitev, Namestitev TortoiseSVN preko pravic skupin
nastavitve, Nastavitve TortoiseSVN

P

partial checkout, Prevzemanje delovne kopije
plugin,
počisti, Čiščenje
poenotena razlika, Ustvarjanje in nameščanje popravkov
poglej nove datoteke, Dodajanje novih datotek in map
poglej spremembe, Pridobivanje informacije o stanju
Pogoni SUBST, Nastavitve prekrivnih ikon
Pogosto zastavljena vprašanja,
popravek, Ustvarjanje in nameščanje popravkov
popravljanje zapisa/avtorja, Spreminjanje sporočila dnevniškega zapisa in avtorja
posebne datoteke, Posebne datoteke
pošlji spremembe, Objavljanje sprememb v skladišču
posodobitev, Posodobite delovno kopijo s spremembami ostalih uporabnikov, Kako posodobim izbrane datoteke iz skladišča
Posredniški strežnik, Nastavitve omrežja
poteg z desnim gumbom, Povleci in spusti
Poti UNC, Krajevni dostop do skladišča
povečaj, Povečevanje oken
povezava, Povezave za prevzem
povezava TortoiseSVN, Povezave za prevzem
povezava za prevzem, Povezave za prevzem
povleci-in-spusti, Povleci in spusti
povrni, Razveljavljanje sprememb, Kako prevrtim nazaj revizije v skladišču
povrnitev, Kako prevrtim nazaj revizije v skladišču
pravice skupin, Namestitev TortoiseSVN preko pravic skupin, Onemogočanje kontekstnega menija
pravzno sporočilo, Kako prisilim uporabnika, da vnese sporočilo dnevniškega zapisa
predpomnilnik dnevnika, Predpomnenje dnevnika
pregledovalnik skladišča, Integracija z internetno naravnanimi pregledovalniki skladišč
pregledovalnik strežnika, Brskalnik po skladišču
preimenuj, Premikanje datotek in map, Brskalnik po skladišču, Kako premaknem/kopiram večje število datotek naenkrat
preimenuj datoteke, Kopiranje/premikanje/preimenovanje obstoječih datotek in map
preklop, Prevzeti ali preklopiti..., Premeščanje delovne kopije
prekrivki, Prekrivne ikone, Prekrivne ikone
premakni, Premikanje datotek in map
premakni datoteke, Kopiranje/premikanje/preimenovanje obstoječih datotek in map
premikanje, Kako premaknem/kopiram večje število datotek naenkrat
preseljen strežnik, Premeščanje delovne kopije
preveri obstoj nove verzije, Preusmerjanje iskanja najnovejše različice
prevodi, Jezikovni paketi
prevzem, Prevzemanje delovne kopije
prezri, Dodajanje datotek in map na seznam prezrtih elementov
primerja datoteke, Compare two revisions of a file or folder
primerjaj, Pregledovanje razlik
primerjaj revizije, Primerjanje map
prioriteta prekrivnih ikon, Prekrivne ikone
project monitor,
projekti ASP, Nastavljanje okoljske spremenljivke SVN_ASP_DOT_NET_HACK

TortoiseSVN homepage