Manuals

TortoiseSVN

Odjemalec za Subversion v operacijskem sistemu Windows

Version 1.14

Stefan Küng

Lübbe Onken

Simon Large

Matjaž Čepon ([email protected])

Prevod 

2022/09/06 19:53:28 (r29447)


Kazalo

Predgovor
Kaj je TortoiseSVN?
Značilnosti TortoiseSVN
License
Development
Zgodovina TortoiseSVN
Zasluge
Vodnik po knjigi
Uporabljena terminologija
1. Kako začeti
Namestitev TortoiseSVN
Sistemske zahteve
Namestitev
Osnovni principi
Go for a Test Drive
Creating a Repository
Importing a Project
Checking out a Working Copy
Making Changes
Adding More Files
Viewing the Project History
Undoing Changes
Moving On ...
2. Basic Version-Control Concepts
Skladišče
Modeli nadzora različic
Težave souporabe datotek
Rešitev zakleni-spremeni-odkleni
Rešitev kopiraj-spremeni-spoji
Kaj naredi Subversion?
Subversion v akciji
Delovne kopije
Naslovi URL skladišča
Revizije
Kako delovne kopije spremljajo skladišče
Povzetek
3. Skladišče
Ustvarjanje skladišča
Ustvarjanje skladišča z odjemalcem za ukazno vrstico
Ustvarjanje skladišča s programom TortoiseSVN
Krajevni dostop do skladišča
Dostop do skladišča na deljenem omrežnem pogonu
Postavitev skladišča
Varnostna kopija skladišča
Server side hook scripts
Povezave za prevzem
Accessing the Repository
4. Dnevna uporaba
General Features
Prekrivne ikone
Kontekstni meni
Povleci in spusti
Pogoste bližnjice
Avtentikacija
Povečevanje oken
Uvažanje podatkov v skladišče
Uvoz
Uvažanje na mestu
Posebne datoteke
Prevzemanje delovne kopije
Globina prevzema
Objavljanje sprememb v skladišču
Okno objave
Seznami sprememb
Commit only parts of files
Izključevanje elementov iz okna objav
Sporočila dnevniških zapisov objav
Napredek objave
Posodobite delovno kopijo s spremembami ostalih uporabnikov
Reševanje sporov
File Conflicts
Property Conflicts
Tree Conflicts
Pridobivanje informacije o stanju
Prekrivne ikone
Detailed Status
Krajevno in oddaljeno stanje
Pregledovanje razlik
Seznami sprememb
Shelving
Pogovorno okno Dnevnik
Klicanje pogovornega okna dnevniških zapisov
Akcije dnevnika
Pridobivanje dodatnih informacij
Pridobivanje dodatnih dnevniških zapisov
Current Working Copy Revision
Zmožnosti sledenja spajanja
Spreminjanje sporočila dnevniškega zapisa in avtorja
Filtriranje dnevniških zapisov
Statistične informacije
Nepovezan način
Osveževanje pogleda
Pregledovanje razlik
Spremembe v datoteki
Nastavitev zaključkov vrstic in presledkov
Primerjanje map
Razlikovanje slik z uporabo programa TortoiseIDiff
Diffing Office Documents
Zunanja orodja za razlikovanje/spajanje
Dodajanje novih datotek in map
Kopiranje/premikanje/preimenovanje obstoječih datotek in map
Dodajanje datotek in map na seznam prezrtih elementov
Iskanje vzorcev v seznamu prezrtih elementov
Brisanje, preimenovanje in premikanje
Brisanje datotek in map
Premikanje datotek in map
Obravnava težav pri imenih datotek zaradi velikih in malih črk
Popravljanje preimenovanj datotek
Brisanje datotek brez različic
Razveljavljanje sprememb
Čiščenje
Nastavitve projekta
Lastnosti Subversion
Projektne lastnosti TortoiseSVN
Property Editors
External Items
External Folders
External Files
Creating externals via drag and drop
Ustvarjanje vej/oznak
Ustvarjanje veje ali oznake
Other ways to create a branch or tag
Prevzeti ali preklopiti...
Spajanje
Spajanje območja revizij
Spajanje dveh različnih dreves
Možnosti spajanja
Preverjanje rezultatov spajanja
Sledenje spajanja
Handling Conflicts after Merge
Vzdrževanje stranskih vej
Zaklepanje
Zaklepanje v sistemu Subversion
Pridobivanje zaklepa
Sprostitev zaklepa
Preverjanje stanja zaklepanja
Nastavite nezaklenjene datoteke samo za branje
Ukazna datoteka akcije za zaklepanje
Ustvarjanje in nameščanje popravkov
Ustvarjanje datoteke popravkov
Nameščanje datoteke popravkov
Kdo je spremenil posamezno vrstico?
Okrivi datoteke
Okrivi spremembe
Brskalnik po skladišču
Grafi revizij
Vozlišča grafa revizij
Spreminjanje pogleda
Uporaba grafa revizij
Osveževanje pogleda
Pruning Trees
Izvažanje delovne kopije sistema Subversion
Kako odstranim delovno kopijo iz nadzora različic
Premeščanje delovne kopije
Integracija s sistemi za sledenje zadev
Dodajanje številk zadev dnevniškim zapisom
Pridobivanje informacij iz sledilnika zadev
Integracija z internetno naravnanimi pregledovalniki skladišč
Nastavitve TortoiseSVN
Splošne nastavitve
Revision Graph Settings
Nastavitve prekrivnih ikon
Nastavitve omrežja
Nastaviteve zunanjih programov
Shranjeni podatki
Predpomnenje dnevnika
Ukazne datoteke akcij na strani odjemalca
Nastavitve TortoiseBlame
TortoiseUDiff Settings
Exporting TSVN Settings
Advanced Settings
Zadnji korak
5. Project Monitor
Adding projects to monitor
Monitor dialog
Main operations
6. Program SubWCRev
Program SubWCRev za ukazno vrtico
Zamenjava ključnih besed
Primer uprabe ključne besede
Vmesnik COM
7. IBugtraqProvider interface
Naming conventions
The IBugtraqProvider interface
The IBugtraqProvider2 interface
A. Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)
B. Kako naredim...
Kako premaknem/kopiram večje število datotek naenkrat
Kako prisilim uporabnika, da vnese sporočilo dnevniškega zapisa
Ukazna datoteka akcije na strežniku
Lasnosti projekta
Kako posodobim izbrane datoteke iz skladišča
Kako prevrtim nazaj revizije v skladišču
Uporabite okno za prikaz dnevniških zapisov
Uporabite okno za spajanje
Uporabite svndumpfilter
Compare two revisions of a file or folder
Kako vključim skupni podprojekt
Uporabite lastnost svn:externals
Uporabite vgnezdeno delovno kopijo
Uporabite relativno lokacijo
Add the project to the repository
Kako ustvarim bližnjico do skladišča
Kako dodam na seznam prezrtih datoteke, ki so že pod nadzorom
Odstranjevanje delovne kopije iz nadzora različic
Kako odstranim delovno kopijo
C. Uporabni namigi za skrbnike sistema
Namestitev TortoiseSVN preko pravic skupin
Preusmerjanje iskanja najnovejše različice
Nastavljanje okoljske spremenljivke SVN_ASP_DOT_NET_HACK
Onemogočanje kontekstnega menija
D. Avtomatizacija TortoiseSVN
Ukazi TortoiseSVN
Tsvncmd URL handler
Ukazi TortoiseIDiff
TortoiseUDiff Commands
E. Ustrezni ukazi v odjemalcu za ukazno vrstico
Konvencije in osnovna pravila
Ukazi TortoiseSVN
Prevzemi
Posodobi
Posodobi na revizijo
Objavi
Razlikuj
Pokaži dnevnik
Preveri posodobitve
Graf revizij
Brskalnik po skladišču
Uredi spore
Rešeno
Preimenuj
Izbriši
Povrni
Čiščenje
Dobi zaklep
Odstrani zaklep
Veja/Oznaka
Preklop
Spoji
Izvozi
Premakni
Tu ustvari skladišče
Dodaj
Uvoz
Okrivi
Dodaj na seznam prezrtih
Ustvari popravek
Namesti popravek
F. Podrobnosti o izvedbi
Prekrivne ikone
G. Language Packs and Spell Checkers
Jezikovni paketi
Črkovalnik
Slovar
Stvarno kazalo

Seznam slik

1.1. Menu TortoiseSVN za datoteke brez različic
1.2. Okno za uvažanje
1.3. File Difference Viewer
1.4. The Log Dialog
2.1. Tipičen sistem odjemalec/strežnik
2.2. Težava, ki se ji je potrebno izogniti
2.3. Rešitev zakleni-spremeni-odkleni
2.4. Rešitev kopiraj-spremeni-spoji
2.5. ...Kopiraj-spremeni-spoji (nadaljevanje)
2.6. Datotečni sistem skladišča
2.7. Skladišče
3.1. Menu TortoiseSVN za datoteke brez različic
4.1. Raziskovalec prikaže prekrivne ikone
4.2. Kontekstni meni za mapo pod nadzorom različic
4.3. Kontekstni meni v Raziskovalcu za bližnjico v mapi pod nadzorom različic
4.4. Meni ob premikanju mape, ki je pod nadzorom različic
4.5. Okno za avtentikacijo
4.6. Okno za uvažanje
4.7. Okno za prevzem
4.8. Okno objave
4.9. Črkovalnik v oknu objave
4.10. Okno napredka prikazuje napredovanje objave
4.11. Okno napredka prikazuje končano posodobitev
4.12. Raziskovalec prikaže prekrivne ikone
4.13. Stran Lastnosti v Raziskovalcu, zavihek Subversion
4.14. Preveri posodobitve
4.15. Okno za objave s seznami sprememb
4.16. Shelve dialog
4.17. Unshelve dialog
4.18. Okno dnevnika
4.19. Zgornji del Dnevnika s kontekstnim menijem
4.20. The Code Collaborator Settings Dialog
4.21. Kontekstni meni v zgornjem delu okna v primeru dveh izbranih revizij
4.22. Kontekstni meni spodnjega dela Dnevnika
4.23. The Log Dialog Bottom Pane with Context Menu When Multiple Files Selected.
4.24. Dnevnik prikazuje sledenje spajanja revizij
4.25. Histogram objav glede na avtorja
4.26. Potični graf objav glede na avtoja
4.27. Objave po datumu
4.28. Go Offline Dialog
4.29. Okno za primerjanje revizij
4.30. Pregledovalnik razlik med slikami
4.31. Kontekstni menu v Raziskovalcu za datoteke brez različic
4.32. Meni ob premikanju mape, ki je pod nadzorom različic
4.33. Kontekstni menu v Raziskovalcu za datoteke brez različic
4.34. Konteksni meni v Raziskovalcu za datotek pod nadzorom različic
4.35. Okno za povrnitev
4.36. The Cleanup dialog
4.37. Lastnosti v sistemu Subversion
4.38. Dodajanje lastnosti
4.39. Property dialog for hook scripts
4.40. Property dialog boolean user types
4.41. Property dialog state user types
4.42. Property dialog single-line user types
4.43. Property dialog multi-line user types
4.44. svn:externals property page
4.45. svn:keywords property page
4.46. svn:eol-style property page
4.47. tsvn:bugtraq property page
4.48. Size of log messages property page
4.49. Language property page
4.50. svn:mime-type property page
4.51. svn:needs-lock property page
4.52. svn:executable property page
4.53. Property dialog merge log message templates
4.54. Okno za za ustvarjanje veje/oznake
4.55. Okno za preklop
4.56. Čarovnik za spajanje - Izberite obseg revizije
4.57. Čarovnik za spajanje - Spajanje dreves
4.58. The Merge Conflict Dialog
4.59. The Merge Tree Conflict Dialog
4.60. The Merge-All Dialog
4.61. Okno zaklepov
4.62. Pogovorno okno Preveri posodobitve
4.63. Okno za ustvarjanje popravkov
4.64. Okno hvali/okrivi
4.65. TortoiseBlame
4.66. Brskalnik po skladišču
4.67. Graf revizije
4.68. Okno Uvoz-iz-URL
4.69. Okno za premeščanje
4.70. The Bugtraq Properties Dialog
4.71. Primer poizvedovalnika sledilnika zadev
4.72. Okno za nastavitve, Splošno
4.73. Okno nastavitev, Kontekstni meni
4.74. Okno nastavitev, Pogovorna okna 1
4.75. Okno nastavitev, Pogovorna okna 2
4.76. The Settings Dialog, Dialogs 3 Page
4.77. Okno nastavitev, Barve
4.78. The Settings Dialog, Revision Graph Page
4.79. The Settings Dialog, Revision Graph Colors Page
4.80. Okno nastavitev, Izbor ikon
4.81. Okno nastavitev, Izbor ikon
4.82. The Settings Dialog, Icon Handlers Page
4.83. Okno nastavitev, Omrežje
4.84. Okno nastavitev, ogledovalnik razlik
4.85. Okno nastavitev, napredne nastavitve razlikovanja/spajanja
4.86. Okno nastavitev, Shranjeni podatki
4.87. Okno nastavitev, Predpomnilnik dnevnika
4.88. Okno nastavitev, Statistika predpomnilnika dnevnika
4.89. Okno nastavitev, Ukazne datoteke akcij
4.90. Okno nastavitev, nastavitev ukaznih datotek akcij
4.91. Okno za nastavitve, Okno za integracijo sledilnika zadev
4.92. Okno za nastavitve, TortoiseBlame
4.93. The Settings Dialog, TortoiseUDiff Page
4.94. The Settings Dialog, Sync Page
4.95. Taskbar with default grouping
4.96. Taskbar with repository grouping
4.97. Taskbar with repository grouping
4.98. Taskbar grouping with repository color overlays
5.1. The edit project dialog of the project monitor
5.2. The main dialog of the project monitor
B.1. The TortoiseSVN right drag context menu for moving files
C.1. The commit dialog, showing the upgrade notification

Seznam tabel

2.1. Naslovi URL za dostop do skladišča
4.1. Pinned Revision
6.1. Seznam stikal ukazne vrstice, ki so na voljo
6.2. List of SubWCRev error codes
6.3. List of available keywords
6.4. Podprte COM/avtomatizacijske metode
C.1. Elementi menija in njihove vrednosti
D.1. Seznam ukazov in možnosti
D.2. Seznam možnosti
D.3. Seznam možnosti

TortoiseSVN homepage