Manuals

TortoiseSVN

Een Subversion client voor Windows

Version 1.14

Stefan Küng

Lübbe Onken

Simon Large

Jeroen van Amstel

Vertaler 

Eddo Harkema

Vertaler 

Ewout Muller

Vertaler 

Christan Peper

Vertaler 

Guus Raaphorst

Vertaler 

Christophe de Wagter

Vertaler 

Johannes Zwart

Vertaler 

2022/09/06 19:53:28 (r29447)


Inhoudsopgave

Voorwoord
Wat is TortoiseSVN?
TortoiseSVN's mogelijkheden
Licentie
Ontwikkeling
TortoiseSVN's Historie
Dankwoord
Leesgids
Gebruikte terminologie in dit document
1. Aan de slag
Installeren van TortoiseSVN
Systeemvereisten
Installatie
Basis Beginselen
Ga voor een Proefrit
Aanmaken van een archief
Een Project importeren
Een lokale werkkopie (WC) ophalen
Wijzigingen Doorvoeren
Meer Bestanden Toevoegen
De project geschiedenis bekijken
Wijzigingen ongedaan maken
We gaan verder...
2. Basis Versie-Beheer Concepten
Het Archief
Versioneermodellen
Het Probleem van Bestand Delen
De Vergrendel-Wijzig-Ontgrendel Oplossing
De Kopieer-Wijzig-Samenvoeg Oplossing
Wat doet Subversion?
Subversion in Actie
Werkkopieën
Archief URLs
Revisies
Hoe Werkkopieën Het Archief Bijhouden
Samenvatting
3. Het Archief
Archief creatie
Een archief aanmaken via de opdrachtregel applicatie.
Het Archief Aanmaken Met TortoiseSVN
Lokale Toegang tot het Archief
Een archief benaderen op een Netwerk schijf
Archief indeling
Archief Reservekopie
Server gesitueerde hook scripts
Links voor Ophalen
Toegang hebben tot het Archief
4. Dagelijkse gebruikersgids
Algemene Features
Overlappende Pictogrammen
Contekstmenus
Slepen en Plaatsen
Algemene snelkoppelingen
Authenticatie
Maximaliseren van Windows
Data Importeren In Een Archief
Importeren
Invoeren op zijn Plaats
Speciale Bestanden
Een lokale werkkopie (WC) ophalen
Ophaaldiepte
Je Wijzigingen Vastleggen In Het Archief
De Commit Dialoog
Werksets
Alleen delen van bestanden inchecken
Objecten van de vastleggingslijst uitsluiten
Vastleg Log Meldingen
Vastlegging voortgang
Je Werkkopie Bijwerken Met De Wijzigingen Van Anderen
Conflicten oplossen
Bestandsconflicten
Conflicten in eigenschappen
Mapstructuur conflicten
Statusinformatie ophalen
Overlappende Pictogrammen
Gedetailleerde status
Lokale en Server Status
Diffs bekijken
Werksets
Shelving
Logboekboodschappen Venster
Het Logboek Boodschappen Venster Opstarten
Revisie Logboek Acties
Extra Informatie Opvragen
Ophalen van uitgebreide logboek boodschappen
Huidige Werkkopie Revisie
Samenvoeg Traceer Functies
Logboekboodschap en Auteur Wijzigen
Filter op Logmeldingen
Statistische informatie
Offline Modus
De weergave verversen
Tonen van Verschillen
Bestandsverschillen
Opties voor regeleinden, spaties en witregels
Vergelijken van mappen
Vergelijk afbeeldingen met TortoiseIDiff
Diffing Office Documents
Externe Verschil/Samenvoeg gereedschappen
Nieuwe Bestanden En Mappen Toevoegen
Kopiëren/Verplaatsen/Hernoemen Bestanden en Mappen
Negeren bestanden en mappen
Patroonherkenning in negeerlijsten
Verwijderen, Verplaatsen en Hernoemen
Verwijderen van bestanden en mappen
Verplaatsen van bestanden en mappen
Omgaan met conflicten in hoofdlettergebruik in bestandsnamen
Herstellen van Bestandhernoemingen
Verwijderen van Bestanden Zonder Versiebeheer
Wijzigingen ongedaan maken
Schonen
Project Instellingen
Subversion Eigenschappen
TortoiseSVN Project Eigenschappen
Eigenschappen bewerken
Externe Objecten
Externe Mappen
Externe Bestanden
Creating externals via drag and drop
Vertakken / labelen
Aanmaken van Tak of Label
Andere maniere om een tak of label aan te maken
Ophalen of Wisselen...
Samenvoegen
Een Revisie-Bereik Samenvoegen
Twee Verschillende Takken Samenvoegen
Samenvoegopties
De Resultaten van het Samenvoegen Bekijken
Samenvoegen traceren
Handling Conflicts after Merge
Onderhoud aan een Tak met Nieuwe Functies
Blokkeren
Hoe Het Blokkeren Werkt In Subversion
Blokkade verkrijgen
Een Blokkade Vrijgeven
Blokkadestatus Controleren
Niet-geblokkeerde bestanden als Alleen-lezen instellen
Hook Scripts Voor Blokkeringen
Een Patch Maken en Toepassen
Maken van een Patchbestand
Een Patchbestand Toepassen
Wie Heeft Welke Regel Gewijzigd?
Verklaar Bestanden
Verklaar Verschillen
De Archief-verkenner
Revisie schema's
Revisie Schema Knooppunten
Wijzigen van de Weergave
Gebruik van de grafiek
De weergave verversen
Boomstructuren inkorten
Exporteren van een Subversion Werkkopie
Versiebeheer van een werkkopie verwijderen
Verhuizen van een werkkopie
Integratie met Bug Tracking Systemen / Issue Trackers
Issue-nummers aan Logberichten toevoegen
Informatie Verkrijgen vanuit de Issue Tracker
Integratie met Web-gebaseerde Archief Viewers
TortoiseSVN Instellingen
Algemene instellingen
Revisie Grafiek Instellingen
Overlappende Pictogram Instellingen
Netwerk Instellingen
Externe Programma Instellingen
Bewaarde Gegevens Instellingen
Log Caching
Hook Scripts op de Client
TortoiseBlame Instellingen
TortoiseUDiff Settings
Exporting TSVN Settings
Geavanceerde Instellingen
Laatste stap
5. Project Monitor
Adding projects to monitor
Monitor dialog
Main operations
6. Het SubWCRev Programma
De SubWCRev Command Line
Trefwoordvervanging
Voorbeeld trefwoord
COM interface
7. IBugtraqProvider interface
Naming conventions
De IBugtraqProvider interface
De IBugtraqProvider2 interface
A. Veelgestelde Vragen (FAQ)
B. Hoe kan ik...
Verplaats een hoop bestanden in één keer
Forceer gebruikers een log-bericht in te typen
Hook-script op de server
Project eigenschappen
Update Geselecteerde Bestanden in het Archief
Draai Revisies Terug in het Archief (ongedaan maken)
Gebruik het logboek boodschappen scherm
Gebruik het samenvoeg scherm
Gebruik svndumpfilter
Vergelijk Twee Revisies van een Bestand of Map
Een veelgebruikt subproject gebruiken
svn:externals Gebruiken
Een geneste werkkopie gebruiken
Gebruik een relatieve lokatie
Add the project to the repository
Maak een snelkoppeling naar een archief
Negeer bestanden die al opgenomen zijn in het versiebeheer
Versiebeheer van een werkkopie verwijderen
Een werkkopie verwijderen
C. Handige tips voor beheerders
Verspreid TotoiseSVN via groepsbeleid
De update controle omleiden
Zetten van de SVN_ASP_DOT_NET_HACK omgevingsvariable
Opties in het contextmenu uitschakelen
D. Automatisering van TortoiseSVN
TortoiseSVN commando's
Tsvncmd URL verwerker
TortoiseIDiff Commando's
TortoiseUDiff Commands
E. Opdrachtprompt Interface Cross Reference
Conventies en Basis Regels
TortoiseSVN commando's
Ophalen
Verversen
Verversen naar Revisie
Vastleggen
Verschil
Toon logboek
Controleer op Wijzigingen
Revisie schema
Archief Verkenner
Bewerk conflicten
Opgelost
Hernoemen
Verwijderen
Ongedaan maken
Schonen
Plaats Blokkade
Blokkade Opheffen
Tak/Label
Optie
Samenvoegen
Exporteren
Locatie wijzigen
Maak Archief Hier
Toevoegen
Importeren
Verklaren
Voeg aan Negeerlijst toe
Maak patch
Patch toepassen
F. Implementatie details
Overlappende Pictogrammen
G. Taalpakketten en spellingscontrole
Taalpakketten
Spellingscontrole
Verklarende woordenlijst
Register

Lijst van afbeeldingen

1.1. Het TortoiseSVN menu voor bestanden zonder versiebeheer
1.2. Het invoer venster
1.3. Bestandsverschillen Overzicht
1.4. Het logboekscherm
2.1. Een typisch Client/Server Systeem
2.2. Het probleem om te ontwijken
2.3. De Vergrendel-Wijzig-Ontgrendel Oplossing
2.4. De Kopieer-Wijzig-Samenvoeg Oplossing
2.5. ...Kopieren-Wijzigen-Samenvoegen Vervolg
2.6. Het archief bestandssysteem
2.7. Het Archief
3.1. Het TortoiseSVN menu voor bestanden zonder versiebeheer
4.1. Overlappende pictogrammen weergegeven in de verkenner
4.2. Contekstmenu van een directory reeds onder versiebeheer
4.3. Verkenner bestandmenu van een snelkoppeling in een versiebeheerde map
4.4. Authenticatie dialoog
4.5. Het invoer venster
4.6. Het Ophalen venster
4.7. De Commit dialoog
4.8. De Vastleggen Dialoog Spellingscontrole
4.9. Het voortgangsvenster geeft de voortgang van een vastlegging weer
4.10. Voorgangsvenster van een afgeronde verversing
4.11. Overlappende pictogrammen weergegeven in de verkenner
4.12. Verkenner eigenschappen pagina, Subversion tab
4.13. Controleer op Wijzigingen
4.14. Vastleggen venster met werkset
4.15. Shelve dialog
4.16. Unshelve dialog
4.17. Het Logboek Boodschappen Venster
4.18. Het Context Menu Van Het Bovenste Gedeelte In Het Logboek Boodschappen Venster
4.19. The Code Collaborator Settings Dialog
4.20. Context menu van het bovenste deelvenster voor 2 geselecteerde revisies
4.21. Het context menu van het onderste deelvenster van het Logboekboodschappen venster
4.22. The Log Dialog Bottom Pane with Context Menu When Multiple Files Selected.
4.23. Het logboekboodschappen venster toont de revisies van samenvoegingen
4.24. Vastleggingen per Auteur Histogram
4.25. Vastleggingen-per-Auteur taartdiagram
4.26. Vastleggingen-per-datum Grafiek
4.27. Schakel naar Offline werken dialoog
4.28. De Vergelijk Revisies Dialoog
4.29. De beeld-verschil viewer
4.30. Verkenner context menu voor bestanden zonder versiebeheer
4.31. Rechts-slepen-menu voor een map met versiebeheer
4.32. Verkenner context menu voor bestanden zonder versiebeheer
4.33. Verkenner context menu voor bestanden met versiebeheer
4.34. Herstel dialoog
4.35. The Cleanup dialog
4.36. Subversion kenmerken pagina
4.37. Toevoegen van eigenschappen
4.38. Property dialog for hook scripts
4.39. Property dialog boolean user types
4.40. Property dialog state user types
4.41. Property dialog single-line user types
4.42. Property dialog multi-line user types
4.43. svn:externals eigenschappen pagina
4.44. svn:keywords eigenschappen pagina
4.45. svn:eol-style eigenschappen pagina
4.46. tsvn:bugtraq eigenschappen pagina
4.47. Logberichtgrootte eigenschappen pagina
4.48. Taal eigenschappen pagina
4.49. svn:mime-type eigenschappen pagina
4.50. svn:needs-lock eigenschappen pagina
4.51. svn:executable eigenschappen pagina
4.52. Property dialog merge log message templates
4.53. De Tak/Label Dialoog
4.54. De Wissel Dialoog
4.55. Het Samenvoeg Hulpprogramma - Selecteer Revisie Bereik
4.56. Het Samenvoeg Hulpprogramma - Samenvoegen van Boomstructuren
4.57. The Merge Conflict Dialog
4.58. The Merge Tree Conflict Dialog
4.59. The Merge-All Dialog
4.60. Het blokkeringsscherm
4.61. Het Kijk of er updates zijn scherm
4.62. Het Maak Patch Venster
4.63. Het Verklar/Annoteren Scherm
4.64. TortoiseBlame
4.65. De Archief-verkenner
4.66. Een Revisie Schema
4.67. Het Exporteren-vanaf-een-URL scherm
4.68. De Verhuis Dialoog
4.69. The Bugtraq Properties Dialog
4.70. Voorbeeld issue tracker zoek scherm
4.71. Het Instellingen Scherm, Algemene Pagina
4.72. Het Instellingen Scherm, Context Menu Pagina
4.73. Het Instellingen Scherm, Schermen 1 Pagina
4.74. Het Instellingen Scherm, Schermen 2 Pagina
4.75. The Settings Dialog, Dialogs 3 Page
4.76. Het Instellingen Scherm, Kleuren Pagina
4.77. Het instellingen scherm, Revisie schema pagina
4.78. Het instellingen scherm, Revisieschema kleuren pagina
4.79. Het instellingen scherm, Overlappend pictogram pagina
4.80. Het instellingen scherm, Pictogramset pagina
4.81. The Settings Dialog, Icon Handlers Page
4.82. Het instellingen scherm, Netwerk pagina
4.83. Het instellingen scherm, Diff viewer pagina
4.84. Het instellingen scherm, Verschil/Samenvoeg uitgebreid scherm
4.85. Het instellingen scherm, Opgeslagen gegevens pagina
4.86. Het Instellingen Scherm, Log Cache Pagina
4.87. Het Instellingen Scherm, Log Cache Statistieken
4.88. Het Instellingen Scherm, Hook Scripts Pagina
4.89. Het Instellingen Scherm, Hook Scripts Configureren
4.90. Het Instellingen Scherm, Issue Tracker Integratie Pagina
4.91. Het Instellingen Scherm, TortoiseBlame pagina
4.92. The Settings Dialog, TortoiseUDiff Page
4.93. The Settings Dialog, Sync Page
4.94. Taskbar with default grouping
4.95. Taskbar with repository grouping
4.96. Taskbar with repository grouping
4.97. Taskbar grouping with repository color overlays
5.1. The edit project dialog of the project monitor
5.2. The main dialog of the project monitor
B.1. The TortoiseSVN right drag context menu for moving files
C.1. De commit-dialoog terwijl deze de upgrade-notificatie weergeeft

Lijst van tabellen

2.1. Archief Toegang URLs
4.1. Pinned Revision
6.1. Lijst met beschikbare opdrachtregel opties
6.2. List of SubWCRev error codes
6.3. List of available keywords
6.4. COM/automatiseringsmethoden worden ondersteund
C.1. Menuopties en hun waarden
D.1. Lijst van alle beschikbare commando's en opties
D.2. Lijst van beschikbare opties.
D.3. Lijst van beschikbare opties.

TortoiseSVN homepage