Индекс

Симболи

АСП пројекти, Подешавање SVN_ASP_DOT_NET_HACK променљиве окружења.
ВС2003, Подешавање SVN_ASP_DOT_NET_HACK променљиве окружења.
ВебСВН, Интеграција са Веб-заснованом прегледачу спремишта
ВидиРК, Интеграција са Веб-заснованом прегледачу спремишта
Виндоуз шкољка, ТортоисеСВН особине
ГПО, Распоређивање ТортоисеСВН преко групне полисе
ИБагтрагачСнабдевач,
Креирање, Креирање спремишта клијентом командне линије
ТортоисеСВН, Креирање спремишта са ТортоисеСВН
Микрософт Ворд, Дифинг Офице документе
Мрежни дељени простор, Приступање спремишту на мрежном дељеном простору
Приступ, Локални приступ спремишту
СВН_АСП_ДОТ_НЕТ_ХАЦК, Подешавање SVN_ASP_DOT_NET_HACK променљиве окружења.
СУБСТ дискови, Икона прекривач подешавање
СубВЦРев,
Субверзиона књига,
Субверзионе особине, Субверзионе особине
ТортозИДифф, Разл слика користећи ТортозДиф
ТортоисеСВН веза, Везе преузимања
ТортоисеСВН особине, Особине ТортоисеСВН пројеката
УНЦ путања, Локални приступ спремишту
УРЛ измењен, Релоцирање радне копије
УРЛ руковалац, Тсвнцмд УРЛ руковалац
УРЛ спремишта измењен, Релоцирање радне копије
ЦЛИ,
ЦОМ, ,
ЦОМ СубВЦРев интерфејс, ЦОМ интерфејс
ЧПП,
акције серверске стране, Претраживач спремишта
алат спајања, Спољашњи Разл/Стопи алат
аутентикациони кеш, Аутентикација
аутентикација, Аутентикација
ауто-особ, Аутоматско подешавање особина
баг праћење, Интеграција са Баг Праћења Систем / Проблем Трагачи
баг трагач, Интеграција са Баг Праћења Систем / Проблем Трагачи
багтрагач, Интеграција са Баг Праћења Систем / Проблем Трагачи
бриши, Брисање фајлова и фолдера
број верзије у фајловима,
веб види, Интеграција са Веб-заснованом прегледачу спремишта
вебсајт, Везе преузимања
веза, Везе преузимања
веза преузимања, Везе преузимања
величина, Ко је изменио коју линију?
верзионисати нове фајлове, Додавање нових фајлова и фолдера
верзија, Преусмеравање провере надоградње
виндоуз особине, Детаљни статус
врати, Поништи измене, Врати назад (поништи) ревизије у спремишту
вуви руковалац, Вуци баци
вуци-и-баци, Вуци баци
глобално занемаривање, Генерално подешавање
глоббинг, Хватање модела у листи занемаривања
грана, Копирање/Померање/Преименовање фајлова и фолдера, Гранање/Означавање
граф, Ревизиони Граф
групне полисе, Распоређивање ТортоисеСВН преко групне полисе, Онемугући улаз контекстног менија
даљинско урезивање,
делимично преузимање, Провера радне копије
десни вуци, Вуци баци
десни клик, Контекст менији:
дистрибутерски пројекти, Укључи сличан суб-пројекат
дневник, Ревизиони дијалог дневника
дневник спајања праћења, Спајање особина праћења
додавање фајлова у спремиште, Увоз података у спремиште
додај, Додавање нових фајлова и фолдера
закачаљке, Закачиве скрипте са серверске стране
закачиве скрипте, Закачиве скрипте са серверске стране, Закачив скрипт клијентске стране
закачиве скрипте са серверске стране, Закачиве скрипте са серверске стране
закрпа, Креирање и примена закрпа
закључавање, Закључавање
замена, Преузети или пребацити...
занемари, Занемаривање фајлова и фолдера
звуци, Генерално подешавање
извоз, Извоз Субверзионе радне копије
извоз измена, Поређење фолдера
издвајање верзије,
измене, Локални и даљински статус, Упореди две ревизије фајла или фолдера
измене изгледа, Добијање статус информација
иконе, Прекривне иконе
инсталирај, Инсталација
искључи модел, Генерално подешавање
историја, Ревизиони дијалог дневника
кеш дневника, Кеш дневника
клијентска закачаљка, Закачив скрипт клијентске стране
команд линија клијент,
командна линија, ТортоисеСВН команде, ТортозИДиф команде, ТортоисеУДифф команде
контекст мени, Контекст менији:
контрола верзије,
контролор домена, Распоређивање ТортоисеСВН преко групне полисе
конфликт, Копирај-Мењај-Стопи решење, Решавање конфликта
конфликт стабла, Решавање конфликта
конфликти спајања, Руковање конфликтима после стапања
копирај, Гранање/Означавање, Претраживач спремишта
копирај фајлове, Копирање/Померање/Преименовање фајлова и фолдера
креирај спремиште, Креирање спремишта
креирање радне копије, Провера радне копије
кључне речи, свн:кључнеречи
максимизирање, Максимирање Виндоуза
маркирање ослобађања, Гранање/Означавање
монитор урезивања,
мси, Распоређивање ТортоисеСВН преко групне полисе
надгледање пројекта,
наћи измене, Ађурирајте вашу радну копију изменама других
неверзионисан, Избацивање радне копије из контроле верзија, Занемаривање фајлова који су већ верзионисани.
неверзионисана 'радна копија', Извоз Субверзионе радне копије
обележи, Ко је изменио коју линију?
обједињена разлика, Креирање и примена закрпа
ознака, Копирање/Померање/Преименовање фајлова и фолдера, Гранање/Означавање
окривити, Ко је изменио коју линију?
осигурање, Осигурање спремишта
особине пројекта, Особине ТортоисеСВН пројеката
откачи од спремишта, Занемаривање фајлова који су већ верзионисани.
подешавање, ТортоисеСВН поставке
померен сервер, Релоцирање радне копије
помери, Померање фајлова и фолдера
помери фајлове, Копирање/Померање/Преименовање фајлова и фолдера
поништавање измена, Врати назад (поништи) ревизије у спремишту
поништавање урезивања, Врати назад (поништи) ревизије у спремишту
поништи, Поништи измене
попис измена, Листе измена
поређење, Преглед разлика
порука дневника, Форсирати кориснике да унесу поруке дневника
порука урезивања, Форсирати кориснике да унесу поруке дневника
поруке дневника, Ревизиони дијалог дневника
поруке урезивања, Ревизиони дијалог дневника
правопис контрола, Правопис контрола
празна порука, Форсирати кориснике да унесу поруке дневника
празно преузимање, Провера радне копије
праћење спајања, Праћење Спајања
преводи, Језички пакети
преименуј, Померање фајлова и фолдера, Претраживач спремишта, Помери/копирај много фајлова ођедном
преименуј фајлове, Копирање/Померање/Преименовање фајлова и фолдера
прекривачи, Прекривне иконе, Прекривне иконе
премести, Релоцирање радне копије
премештање, Помери/копирај много фајлова ођедном
премотавање, Врати назад (поништи) ревизије у спремишту
претраживач, ТортоисеСВН особине
преузми, Провера радне копије
привремени фајлови, Увези
приоритет прекривања, Прекривне иконе
пријављивање, Урезивање ваших измена у спремиште
проблем трагач, Интеграција са Баг Праћења Систем / Проблем Трагачи,
провера надоградње, Преусмеравање провере надоградње
провера нове верзије, Преусмеравање провере надоградње
прокси сервер, Мрежна подешавања
проширење кључних речи, свн:кључнеречи
пројект монитор,
радна копија, Радна копија
разверзионисање фајлова/фолдера, Занемаривање фајлова и фолдера
разл, Преглед разлика, Креирање и примена закрпа
разл алат, Спољашњи Разл/Стопи алат
разликовање, Преглед Разл
распоређивање, Распоређивање ТортоисеСВН преко групне полисе
ревизионе особине, Измена порука дневника и аутора
ревизиони граф, Ревизиони Граф
ревизија, Ревизије, Ревизиони Граф
ревпропс, Измена порука дневника и аутора
регистри, Напредна подешавања
реорганизуј, Помери/копирај много фајлова ођедном
реп прегледач, Интеграција са Веб-заснованом прегледачу спремишта
репо-претраживач, Претраживач спремишта
речник, Правопис контрола
реши, Решавање конфликта
само за читање, Закључавање
сервер померен, Релоцирање радне копије
сервер прегледач, Претраживач спремишта
скраћеница, Креирај скраћеницу за спремиште
слање измена, Урезивање ваших измена у спремиште
слика разл, Разл слика користећи ТортозДиф
слични пројекти, Укључи сличан суб-пројекат
специјални фајлови, Специјални фајлови
спољашње спремиште, Спољашње Ставке
спољашњи, Спољашње Ставке, Укључи сличан суб-пројекат
спремиште, Спремиште, Увоз података у спремиште
статистика, Статистичке информације
статус, Добијање статус информација, Локални и даљински статус
статус радне копије, Добијање статус информација
стопи, Спајање
два стабла, Спајање два различита стабла
распон ревизија, Спајање опсега ревизија
увези, Увоз података у спремиште
увоз на место, Увоз на место
уклони, Брисање фајлова и фолдера
уклони верзионисање, Занемаривање фајлова који су већ верзионисани.
улази контекстног менија, Онемугући улаз контекстног менија
упореди ревизије, Поређење фолдера
упореди фајлове, Упореди две ревизије фајла или фолдера
упореди фолдере, Упореди две ревизије фајла или фолдера
уреди дневник/аутор, Измена порука дневника и аутора
урежи, Урезивање ваших измена у спремиште
ускладити, Ађурирајте вашу радну копију изменама других, Обнављање изабраних фајлова из спремишта
утоматизовање, ТортоисеСВН команде, Тсвнцмд УРЛ руковалац, ТортозИДиф команде, ТортоисеУДифф команде
филтер, Филрирање дневника порука
функције онемогућавања, Онемугући улаз контекстног менија
хватање модела, Хватање модела у листи занемаривања
чист, Поништи измене
чишћење, Чишћење
језичак,
језички пакети, Језички пакети

S

shelve, Shelving

U

unshelve, Shelving