Rejstřík

Symboly

'pracovní kopie' bez verze, Export Pracovní Kopie Subversion

C

částečné získání, Získání Pracovní Kopie
Často kladené otázky,
chválit, Kdo Změnil Který Řádek?
činnosti na straně serveru, Průzkumník Úložiště
číslo verze v souborech,
čistit, Vrátit změny zpět
CLI,
COM, ,

D

dočasné soubory, Import

I

IBugtraqProvider,
ignorovat, Ignorování Souborů a Adresářů
ikony, Překryv Ikon
import, Import dat do úložiště
import na místě, Import na místě
instalovat, Instalace
internetová stránka, Odkazy pro Získání

J

jazykové balíčky, Jazykové balíčky
jednotky SUBST, Nastavení Překryvu Ikon

K

klíčová slova, svn:keywords
klientské háky, Hákové Skripty na Straně Klienta
kliknutí pravým tlačítkem myši, Kontextové menu
Kniha Subversion,
konflikt, Řešení Kopírovat-Změnit-Sloučit, Řešení Konfliktů
konflikt stromu, Řešení Konfliktů
konflikty sloučení, Handling Conflicts after Merge
kontextové menu, Kontextové menu
kontrola nové verze, Přesměrovat kontrolu nové verze
kontrola pravopisu, Kontrola pravopisu
kontrola verzí,
kopie, Větvení/Značkování, Průzkumník Úložiště
kopírování souborů, Kopírování/Přesun/Přejmenování Souborů a Adresářů

M

maximalizovat, Maximalizace oken
Microsoft Word, Porovnávání Dokumentů Office
mimořádné soubory, Mimořádné soubory
monitor odevzdání,
monitor projektů,
msi, Nasazení TortoiseSVN pomocí zásad skupiny

P

položky kontextového menu, Zakázání položek kontextového menu
porovnání adresářů, Porovnat dvě revize souboru nebo adresáře
porovnání obrázku, Porovnávání snímků pomocí TortoiseIDiff
porovnání souborů, Porovnat dvě revize souboru nebo adresáře
porovnat, Zobrazit Rozdíly, Vytváření a Používání Záplat
porovnat revize, Porovnávání adresářů
porovnávání, Zobrazení rozdílů
pouze pro čtení, Zamykání
pracovní kopie, Pracovní kopie
prázdná zpráva, Přinutit uživatele zadat zprávu záznamu
přejmenování souborů, Kopírování/Přesun/Přejmenování Souborů a Adresářů
přejmenovat, Přesouvání souborů a adresářů, Průzkumník Úložiště, Přesunout/zkopírovat větší množství souborů najednou
překlady, Jazykové balíčky
překlopit, Získat nebo Překlopit...
překryvy, Překryv Ikon, Překryv Ikon
přemístit, Přemístit pracovní kopii
přesun, Přesunout/zkopírovat větší množství souborů najednou
přesunout, Přesouvání souborů a adresářů
přesunování souborů, Kopírování/Přesun/Přejmenování Souborů a Adresářů
přesunutý server, Přemístit pracovní kopii
přidání souborů do úložiště, Import dat do úložiště
přidat, Přidání nových souborů a adresářů
přidat verzi novým souborům, Přidání nových souborů a adresářů
příkazový řádek, Příkazy TortoiseSVN, Příkazy TortoiseIDiff, Příkazy TortoiseUDiff
příkazový řádek klienta,
přinést změny, Aktualizovat pracovní kopii změnami od ostatních
priorita překrytí, Překryv Ikon
Přístup, Lokální Přístup do Úložiště
prohlížeč serveru, Průzkumník Úložiště
prohlížeč úložiště, Integrace s Internetovými Prohlížeči úložiště
prohlížení na internetu, Integrace s Internetovými Prohlížeči úložiště
projekty dodavatele, Zahrnout společný podprojekt
proxy server, Nastavení sítě
průzkumník, Funkce TortoiseSVN
průzkumník úložiště, Průzkumník Úložiště

R

registry, Pokročilá nastavení
reorganizovat, Přesunout/zkopírovat větší množství souborů najednou
revize, Revize, Grafy Revizí
řídké získání, Získání Pracovní Kopie
Rozhraní Windows, Funkce TortoiseSVN
rozšířit klíčová slova, svn:keywords

T

táhnout-a-pustit, Táhnout a Pustit
táhnutí pravým tlačítkem, Táhnout a Pustit
TortoiseIDiff, Porovnávání snímků pomocí TortoiseIDiff
TortoiseSVN odkaz, Odkazy pro Získání

U

úložiště, Úložiště, Import dat do úložiště
UNC cesty, Lokální Přístup do Úložiště
unshelve, Shelving
upravit záznam/autora, Změna Zpráv Záznamu a Autora
URL úložiště změněna, Přemístit pracovní kopii
URL změněna, Přemístit pracovní kopii
úschova ověření, Ověření
úschova záznamu, Uchovávání záznamu