Manuals

Indeks

C

čišćenje, Čišćenje
čist, Poništi izmene
CLI,
COM, ,
COM SubVCRev interfejs, COM interfejs
ČPP,

D

daljinsko urezivanje,
delimično preuzimanje, Provera radne kopije
desni klik, Kontekst meniji:
desni vuci, Vuci baci
distributerski projekti, Uključi sličan sub-projekat
dnevnik, Revizioni dijalog dnevnika
dnevnik spajanja praćenja, Spajanje osobina praćenja
dodaj, Dodavanje novih fajlova i foldera
dodavanje fajlova u spremište, Uvoz podataka u spremište

J

jezičak,
jezički paketi, Jezički paketi

P

podešavanje, TortoiseSVN postavke
pomeren server, Relociranje radne kopije
pomeri, Pomeranje fajlova i foldera
pomeri fajlove, Kopiranje/Pomeranje/Preimenovanje fajlova i foldera
poništavanje izmena, Vrati nazad (poništi) revizije u spremištu
poništavanje urezivanja, Vrati nazad (poništi) revizije u spremištu
poništi, Poništi izmene
popis izmena, Liste izmena
poređenje, Pregled razlika
poruka dnevnika, Forsirati korisnike da unesu poruke dnevnika
poruka urezivanja, Forsirati korisnike da unesu poruke dnevnika
poruke dnevnika, Revizioni dijalog dnevnika
poruke urezivanja, Revizioni dijalog dnevnika
praćenje spajanja, Praćenje Spajanja
pravopis kontrola, Pravopis kontrola
prazna poruka, Forsirati korisnike da unesu poruke dnevnika
prazno preuzimanje, Provera radne kopije
preimenuj, Pomeranje fajlova i foldera, Pretraživač spremišta, Pomeri/kopiraj mnogo fajlova ođednom
preimenuj fajlove, Kopiranje/Pomeranje/Preimenovanje fajlova i foldera
prekrivači, Prekrivne ikone, Prekrivne ikone
premeštanje, Pomeri/kopiraj mnogo fajlova ođednom
premesti, Relociranje radne kopije
premotavanje, Vrati nazad (poništi) revizije u spremištu
pretraživač, TortoiseSVN osobine
preuzmi, Provera radne kopije
prevodi, Jezički paketi
prijavljivanje, Urezivanje vaših izmena u spremište
prioritet prekrivanja, Prekrivne ikone
Pristup, Lokalni pristup spremištu
privremeni fajlovi, Uvezi
problem tragač, Integracija sa Bag Praćenja Sistem / Problem Tragači,
projekt monitor,
proksi server, Mrežna podešavanja
proširenje ključnih reči, svn:ključnereči
provera nadogradnje, Preusmeravanje provere nadogradnje
provera nove verzije, Preusmeravanje provere nadogradnje

T

TortoiseSVN osobine, Osobine TortoiseSVN projekata
TortoiseSVN veza, Veze preuzimanja
TortozIDiff, Razl slika koristeći TortozDif

TortoiseSVN homepage