Manuals

TortoiseSVN

Subversion-käyttöliittymä Windows-ympäristöön

Version 1.14

Stefan Küng

Lübbe Onken

Simon Large

Kari Granö ([email protected])

Käännös 

2022/09/06 19:53:28 (r29447)


Sisällys

Aluksi
Mikä TortoiseSVN on?
TortoiseSVN: ominaisuudet
Lisenssi
Ohjelmakehitys
TortoiseSVN: historia
Kiitokset
Ohje lukemiseen
Käytetyt termit
1. Alkuun pääseminen
TortoiseSVN-ohjelman asentaminen
Järjestelmävaatimukset
Asennus
Peruskäsitteitä
Kokeilemaan!
Arkiston luominen
Projentin tuominen arkistoon
Työkopion hakeminen
Muutosten tekeminen
Uusien tiedostojen lisääminen
Projektin historian tutkiminen
Muutosten peruminen
Eteenpäin...
2. Peruskäsitteitä versionhallinnasta
Arkisto
Lähestymistapoja versionhallintaan
Jaettujen tiedostojen ongelma
Lukitse/muuta/vapauta -ratkaisu
Kopioi-muokkaa-yhdistä -ratkaisu
Mitä Subversion tekee?
Subversion toiminnassa
Työkopiot
Arkistopaikantimet
Versiot
Kuinka työkopiot seuraavat arkiston tilaa
Yhteenveto
3. Arkisto
Arkiston luonti
Arkiston luonti komentoriviltä
Arkiston luonti TortoiseSVN:n avulla
Arkiston paikallinen käyttö
Arkiston käyttö verkkojaolta
Arkiston rakenne
Arkiston varmistus
Palvelinpään komentojonot
Noutolinkit
Arkiston käyttö
4. Päivittäisen käytön opas
Yleiset ominaisuudet
Kuvakepäällykset
Kontekstivalikot
Raahaa ja pudota
Yleisimpien komentojen pikanäppäimiä
Tunnistaminen
Ikkunoiden maksimointi
Tiedon tuonti arkistoon
Tuo
Tuonti arkistoon työkopion kautta
Erikoistiedostot
Työkopion hakeminen
Työkopion haun syvyys
Muutosten toimittaminen arkistoon
Toimitusikkuna
Muutoslistat
Toimita vain osia tiedostoista
Kohteiden ohittaminen toimitusikkunassa
Toimituksen lokiviestit
Toimituksen eteneminen
Päivitä työkopioosi muiden tekemät muutokset
Ristiriitojen ratkonta
Tiedostoristiriidat
Ominaisuusristiriidat
Puuristiriidat
Työkopion tilan selvittäminen
Kuvakepäällykset
Yksityiskohtaiset tilatiedot
Paikallinen ja etätila
Vertailu
Muutoslistat
Hyllyttäminen
Versioloki
Versiolokin avaaminen
Versiolokin toimintoja
Lisätietoa
Lisää lokiviestejä
Työkopion nykyinen versio
Suoritettujen yhdistämisten jäljitys
Lokiviestin ja tekijätietojen muuttaminen
Lokiviestin suodattaminen
Tilastotiedot
Yhteydetön tila
Näytön päivitys
Vertailu
Tiedostojen erot
Rivinlopetin- ja tyhjämerkkiasetukset
Kansioiden vertailu
Kuvien vertailu TortoiseIDiff-työkalulla
Office-dokumenttien vertailu
Erilliset vertailu- ja yhdistämistyökalut
Uusien tiedostojen ja kansioiden lisääminen
Tiedostojen ja kansioiden kopiointi, siirto ja uudelleen nimeäminen
Tiedostojen ja kansioiden ohittaminen
Tiedostonimien täsmäys ohituslistoissa
Poistaminen, siirtäminen ja uudelleen nimeäminen
Tiedostojen ja kansioiden poisto
Tiedostojen ja kansioiden siirto
Tiedostonimien merkkitaso-ongelmien ratkaisu
Tiedostojen uudelleen nimeämisten korjaaminen
Versioimattomien tiedostojen poisto
Muutosten peruminen
Siivoaminen
Projektiasetukset
Subversion-ominaisuudet
TortoiseSVN-projektin ominaisuudet
Ominaisuuksen muokkaaminen
Ulkoiset kohteet
Ulkoiset kansiot
Ulkoiset tiedostot
Ulkoisten viittausten luonti raahaamalla ja pudottamalla
Haarautuminen / merkitseminen
Haaran tai merkityn version luonti
Muita tapoja haaran tai merkityn version luontiin
Hakeako työkopio vai vaihtaa...
Yhdistäminen
Versiovälin yhdistäminen
Kahden eri puun yhdistäminen
Yhdistämisvalinnat
Yhdistämisen tulosten tarkistaminen
Tehtyjen yhdistämisten jäljitys
Ristiriitojen ratkaisu yhdistämisen jälkeen
Kehityshaaran ylläpito
Lukitseminen
Kuinka lukitus toimii Subversionissa
Lukitseminen
Lukon vapautus
Lukkojen tarkistus
Lukitsemattomien tiedostojen pakottaminen kirjoitussuojatuiksi
Lukituskomentojonot
Paikkatiedostojen luonti ja käyttäminen
Paikkatiedoston luominen
Paikkatiedoston käyttäminen
Kuka muutti mitäkin riviä?
Selvitä tekijät tiedostoille
Vertaa ja selvitä tekijät
Arkistoselain
Versiograafit
Versiograafin solmut
Näytön vaihto
Graafin käytöstä
Näytön päivitys
Puiden karsiminen
Subversion-työkopion vienti
Työkopion poisto versionhallinnasta
Työkopion uudelleen sijoittaminen
Integrointi vikaseurantaohjelmiin
Vikanumeroiden lisääminen lokiviesteihin
Tiedon saanti vikaseurantaohjelmasta
Integrointi web-pohjaisiin arkistoselaimiin
TortoiseSVN-asetukset
Yleiset asetukset
Versiograafin asetukset
Kuvakepäällykset
Verkkoasetukset
Ulkoiset ohjelmat
Tallennettujen tietojen asetukset
Lokiviestien talletus
Asiakaspään komentojonot
TortoiseBlame-asetukset
TortoiseUDiff-asetukset
TSVN-asetusten vienti
Lisäasetukset
Lopuksi
5. Projektiseurain
Projektien lisääminen seurantaan
Seurantaikkuna
Päätoiminnot
6. SubWCRev
SubWCRev-komentorivi
Avainsanojen korvaus
Avainsanaesimerkki
COM-rajapinta
7. IBugtraqProvider-rajapinta
Nimeäminen
IBugtraqProvider-rajapinta
IBugtraqProvider2-rajapinta
A. Usein kysytyt kysymykset (UKK)
B. Kuinka teen...
Siirrä/kopioi useita tiedostoja yhdellä kertaa
Pakota käyttäjät syöttämään lokiviesti
Komentojono palvelimella
Projektin ominaisuudet
Päivitä valitut tiedostot arkistosta
Peruuta arkistoon tehtyjä muutoksia
Käytä loki-ikkunaa
Käytä yhdistämisikkunaa
Käytä svndumpfilter-ohjelmaa
Vertaa tiedoston tai hakemiston kahta eri versiota
Sisällytä projektiin yhteinen aliprojekti
Käytä ulkoisia viittauksia (svn:externals)
Käytä sisäkkäistä työkopiota
Käytä suhteellista paikkaa
Lisää projekti arkistoon
Luo pikakuvake arkistoon
Ohita aiemmin versioidut tiedostot
Poista työkopion versiointi
Työkopion poistaminen
C. Hyödyllisiä vihjeitä pääkäyttäjille
Asenna TortoiseSVN ryhmäkäytäntöjen avulla
Päivitystarkistuksen uudelleen ohjaus
SVN_ASP_DOT_NET_HACK-ympäristömuuttujan asetus
Estä kontekstivalikon komentoja
D. TortoiseSVN-automatisointi
TortoiseSVN-komennot
Tsvncmd-paikantimien käsittely
TortoiseIDiff-komennot
TortoiseUDiff-komennot
E. Vastaavuudet komentorivikomentojen kanssa
Merkintätavat ja perussäännöt
TortoiseSVN-komennot
Hae työkopio
Päivitä
Päivitä versioon
Toimita
Vertaa
Näytä loki
Tarkista muutokset
Versiograafi
Arkistoselain
Muokkaa ristiriitoja
Ratkaistu
Nimeä uudelleen
Poista
Palauta
Siivoaminen
Lukitse
Poista lukitus
Luo haara / merkitty versio
Vaihda
Yhdistä
Vie
Siirrä
Luo arkisto tänne
Lisää
Tuo
Selvitä tekijät
Lisää ohituslistaan
Luo paikkatiedosto
Käytä paikkatiedosto
F. Toteutusyksityiskohtia
Kuvakepäällykset
G. Kielipaketit ja tavutuksen tarkastus
Kielimodulit
Oikeinkirjoituksen tarkistus
Sanasto
Indeksi

Luettelo kuvista

1.1. TortoiseSVN-valikko versioimattomille kansioille
1.2. Tuonti-ikkuna
1.3. Tiedostojen vertaileminen
1.4. Loki-ikkuna
2.1. Tyypillinen asiakas/palvelin -järjestelmä
2.2. Vältettävä ongelma
2.3. Lukitse/muuta/vapauta -ratkaisu
2.4. Kopioi-muokkaa-yhdistä -ratkaisu
2.5. ...Kopioi-muokkaa-yhdistä jatkuu
2.6. Arkiston tiedostojärjestelmä
2.7. Arkisto
3.1. TortoiseSVN-valikko versioimattomille kansioille
4.1. Resurssienhallinnan kuvakepäällykset
4.2. Kontekstivalikko versioidulle hakemistolle
4.3. Pikakuvakkeen Tiedosto-valikko versioidussa kansiossa
4.4. Oikea-raahaa -valikko versioidulle kansiolle
4.5. Tunnistusikkuna
4.6. Tuonti-ikkuna
4.7. Työkopion hakuikkuna
4.8. Toimitusikkuna
4.9. Toimitusikkunan oikeinkirjoituksen tarkastus
4.10. Edistymisikkuna näyttää toimituksen vaiheet
4.11. Edistymisikkuna päättyneen päivityksen jälkeen
4.12. Resurssienhallinnan kuvakepäällykset
4.13. Resurssienhallinnan ominaisuudet, Subversion-sivu
4.14. Tarkista muutokset
4.15. Toimitusikkuna muutoslistojen kanssa
4.16. Hyllytysikkuna
4.17. Palauta hyllystä -ikkuna
4.18. Versioloki
4.19. Versiolokin yläpaneelin kontekstivalikko
4.20. Code Collaborator -asetusikkuna
4.21. Yläpaneeli kaksi versiota valittuna
4.22. Lokin alapaneelin kontekstivalikko
4.23. Lokin alapaneelin kontekstivalikko, kun useita tiedostoja on valittuna.
4.24. Yhdistettyjen versioiden jäljitys loki-ikkunassa
4.25. Toimitukset tekijöittäin -histogrammi
4.26. Toimitukset tekijöittäin -ympyräkaavio
4.27. Toimitukset päiväyksen mukaan -graafi
4.28. Yhteydetön tila
4.29. Versioiden vertailu
4.30. Kuvien vertailuohjelma
4.31. Resurssienhallinnan kontekstivalikko versioimattomille tiedostoille
4.32. Oikea-raahaa -valikko versioidulle kansiolle
4.33. Resurssienhallinnan kontekstivalikko versioimattomille tiedostoille
4.34. Resurssienhallinnan kontekstivalikko versioiduille tiedostoille
4.35. Palautusikkuna
4.36. Siivousikkuna
4.37. Subversion ominaisuussivu
4.38. Ominaisuuksien lisääminen
4.39. Ominaisuusikkuna toimintokomennoille
4.40. Ominaisuusikkunan boolean-tyyppi
4.41. Ominaisuusikkunan state-tyyppi
4.42. Ominaisuusikkunan yksiriviset käyttäjän tyypit
4.43. Ominaisuusikkunan useampiriviset käyttäjän tyypit
4.44. svn:externals -ominaisuussivu
4.45. svn:keywords -ominaisuussivu
4.46. svn:eol-style -ominaisuussivu
4.47. tsvn:bugtraq -ominaisuussivu
4.48. Lokiviestien ominaisuussivun koko
4.49. Kielen ominaisuussivu
4.50. svn:mime-type -ominaisuussivu
4.51. svn:needs-lock -ominaisuussivu
4.52. svn:executable -ominaisuussivu
4.53. Ominaisuusikkuna yhdistä lokiviestikaavaimet
4.54. Haara / merkitty versio -ikkuna
4.55. Vaihtoikkuna
4.56. Ohjattu yhdistäminen - versioväli
4.57. Ohjattu yhdistäminen - puut
4.58. Yhdistämisristiriitojen ratkontaikkuna
4.59. Puuyhdistämisristiriitojen ratkontaikkuna
4.60. Yhdistä kaikki -ikkuna
4.61. Lukitusikkuna
4.62. Tarkista muutokset -ikkuna
4.63. Paikkatiedoston luonti-ikkuna
4.64. Selvitä tekijät -ikkuna
4.65. TortoiseBlame
4.66. Arkistoselain
4.67. Versiograafi
4.68. Vie paikantimesta -ikkuna
4.69. Uudelleensijoitusikkuna
4.70. Bugtraq-ominaisuusikkuna
4.71. Esimerkki vikaseurantaohjelman kyselyikkunasta
4.72. Asetusikkuna, yleiset asetukset -sivu
4.73. Asetusikkuna, kontekstivalikkosivu
4.74. Asetusikkuna, Ikkunat 1 -sivu
4.75. Asetusikkuna, Ikkunat 2 -sivu
4.76. Asetusikkuna, Ikkunat 3 -sivu
4.77. Asetusikkuna, Värit -sivu
4.78. Asetusikkuna, versiograafisivu
4.79. Asetusikkuna, versiograafin värit -sivu
4.80. Asetusikkuna, kuvakesivu
4.81. Asetusikkuna, kuvakesivu
4.82. Asetusikkuna, kuvakekäsittelijät
4.83. Asetusikkua, Verkkosivu
4.84. Asetusikkuna, Vertailutyökalut-sivu
4.85. Asetusikkuna, Vertailun/yhdistämisen lisäasetukset
4.86. Asetusikkuna, Tallennetut tiedot
4.87. Asetusikkuna, Lokiviestien talletussivu
4.88. Asetusikkuna, Lokiviestien talletuksen tilastot
4.89. Asetusikkuna, Komentojonosivu
4.90. Asetusikkuna, Määritä komentojonot
4.91. Asetusikkuna, liittymä vikaseurantaan -sivu
4.92. Asetusikkuna, TortoiseBlame-sivu
4.93. Asetusikkuna, TortoiseUDiff-sivu
4.94. Asetusikkuna, synkronointisivu
4.95. Tehtäväpalkki oletusryhmityksellä
4.96. Tehtäväpalkki arkistoryhmityksellä
4.97. Tehtäväpalkki arkistoryhmityksellä
4.98. Tehtäväpalkin ryhmittely arkistoväripäällyksillä
5.1. Projektiseuraimen projektinmuokkausikkuna
5.2. Projektiseuraimen pääikkuna
B.1. TortoiseSVN raahaa-oikealla kontekstivalikko tiedostojen siirtämiseen
C.1. Toimitusikkuna, jossa näytetään pävitysilmoitus

Luettelo tauluista

2.1. Paikantimet arkistoon kytkeytymiseksi
4.1. Kiinnitetty versio
6.1. Lista käytettävissä olevista komentorivivalitsimista
6.2. Luettelo SubWCRev-virhekoodeista
6.3. Luettelo käytettävissä olevista avainsanoista
6.4. Tuetut COM/automaatiomenetelmät
C.1. Valikon komennot ja niiden arvot
D.1. Komennot ja niiden valitsimet
D.2. Komentoriviparametrit
D.3. Komentoriviparametrit

TortoiseSVN homepage