Manuals

ТортоисеСВН

Субверзиони клијент за Виндоуз

Version 1.14

Stefan Küng

Lübbe Onken

Simon Large

Милорад Поповић ([email protected])

Превод 

2022/09/06 19:53:28 (r29447)


Садржај

Предговор
Шта је ТортоисеСВН?
ТортоисеСВН особине
Лиценце
Развој
ТортоисеСВН историја
Захвалности
Водич за читање
Терминологија коришћена у овом документу
1. Кренимо од почетка
Инсталирање ТортоисеСВН
Захтеви система
Инсталација
Основни концепти
Иди на тест драјв
Креирање спремишта
Увожење пројекта
Преузимање радне копије
Израда измена
Додавање још фајлова
Преглед историје пројекта
Поништавање измена
Померање на ...
2. Основни Контрола-Верзија Концепти
Спремиште
Модели верзионисања
Проблем Фајл-Дељења
Закључај-Мењај-Откључај решење
Копирај-Мењај-Стопи решење
Шта Субверзија ради?
Субверзија у акција
Радна копија
УРЛ спремишта
Ревизије
Како радна копија прати спремиште
Закључак
3. Спремиште
Креирање спремишта
Креирање спремишта клијентом командне линије
Креирање спремишта са ТортоисеСВН
Локални приступ спремишту
Приступање спремишту на мрежном дељеном простору
Изглед спремишта
Осигурање спремишта
Закачиве скрипте са серверске стране
Везе преузимања
Приступање Спремишту
4. Водич дневног коришћења
Опште особине
Прекривне иконе
Контекст менији:
Вуци баци
Заједничке скраћенице
Аутентикација
Максимирање Виндоуза
Увоз података у спремиште
Увези
Увоз на место
Специјални фајлови
Провера радне копије
Преузимање дубина
Урезивање ваших измена у спремиште
Урезивање дијалог
Листе измена
Урезивање само дела фајлова
Искључивање ставки из листе за урезивање
Урезивање дневника порука
Напредовање урезивања
Ађурирајте вашу радну копију изменама других
Решавање конфликта
Фајл Конфликти
Конфликти особина
Конфликти Стабла
Добијање статус информација
Прекривне иконе
Детаљни статус
Локални и даљински статус
Преглед Разл
Листе измена
Shelving
Ревизиони дијалог дневника
Позивање на дијалог дневника ревизија
Акције дневника ревизија
Добијање додатних информација
Добијање више порука дневника
Текућа Ревизија Радне Копије
Спајање особина праћења
Измена порука дневника и аутора
Филрирање дневника порука
Статистичке информације
Искључен мод
Обнављање изгледа
Преглед разлика
Фајл разлике
Крај-реда и Белина Опције
Поређење фолдера
Разл слика користећи ТортозДиф
Дифинг Офице документе
Спољашњи Разл/Стопи алат
Додавање нових фајлова и фолдера
Копирање/Померање/Преименовање фајлова и фолдера
Занемаривање фајлова и фолдера
Хватање модела у листи занемаривања
Брисање, померање и преименовање
Брисање фајлова и фолдера
Померање фајлова и фолдера
Рад са конфликтом величине слова у имену фајла
Исправка преименовања фајлова
Брисање неверзионисаних фајлова
Поништи измене
Чишћење
Подешавање пројекта
Субверзионе особине
Особине ТортоисеСВН пројеката
Уређивач особина
Спољашње Ставке
Именици
Спољашњи Фајлови
Креирање екстернала са вуци и пусти
Гранање/Означавање
Креирање Гране или ознака
Други начин креирања гране или ознаке
Преузети или пребацити...
Спајање
Спајање опсега ревизија
Спајање два различита стабла
Опције спајања
Преглед резултата спајања
Праћење Спајања
Руковање конфликтима после стапања
Особина одржавања гране
Закључавање
Како закључавање ради на Субверзији
Закључавање
Откључавање
Провера статуса закључавања
Прављење незакључаних фајлова само за читање
Закачиве скрипте за закључавање
Креирање и примена закрпа
Креирање фајла закрпе
Примена фајла закрпе
Ко је изменио коју линију?
Кривац за фајл
Разликеке окривљавања
Претраживач спремишта
Ревизиони Граф
Чвор ревизионог графа
Измена погледа.
Коришћење графа
Обнављање изгледа
Упрошћавање Стабала
Извоз Субверзионе радне копије
Избацивање радне копије из контроле верзија
Релоцирање радне копије
Интеграција са Баг Праћења Систем / Проблем Трагачи
Додавање Проблем Бројева у Дневник Порука
Добијање информација од поблем трагача
Интеграција са Веб-заснованом прегледачу спремишта
ТортоисеСВН поставке
Генерално подешавање
Ревизиони Граф Подешавање
Икона прекривач подешавање
Мрежна подешавања
Спољашњи програм подешавања
Счвани подаци подешавање
Кеш дневника
Закачив скрипт клијентске стране
ТортозБламе подешавање
ТортоисеУДифф подешавање
Извоз ТСВН подешавања
Напредна подешавања
Финални корак
5. Пројект монитор
Додавање пројекта у монитор
Монитор дијалог
Главне операције
6. СубВЦРев програм
СубВЦРев командна линија
Замена кључних речи
Пример кључне речи
ЦОМ интерфејс
7. ИБагтрагачСнабдевач интерфејс
Конвенција означавања
ИБагтрагачСнабдевач интерфејс
ИБагтрагачСнабдевач2 интерфејс
A. Често постављана питања (ЧПП)
B. Како да ја...
Помери/копирај много фајлова ођедном
Форсирати кориснике да унесу поруке дневника
Закачив скрипт на серверу
Особине пројекта
Обнављање изабраних фајлова из спремишта
Врати назад (поништи) ревизије у спремишту
Користи дијалог дневника ревизија
Користи дијалог спајања
Користи свндумпфилтер
Упореди две ревизије фајла или фолдера
Укључи сличан суб-пројекат
Користите svn:externals
Користи угњеждену радну копију
Користи релативну локацију
Додај пројекат у спремиште.
Креирај скраћеницу за спремиште
Занемаривање фајлова који су већ верзионисани.
Неверзионисана радна копија
Уклони радну копију
C. Корисни савети за администраторе
Распоређивање ТортоисеСВН преко групне полисе
Преусмеравање провере надоградње
Подешавање SVN_ASP_DOT_NET_HACK променљиве окружења.
Онемугући улаз контекстног менија
D. Аутоматизовање ТортоисеСВН
ТортоисеСВН команде
Тсвнцмд УРЛ руковалац
ТортозИДиф команде
ТортоисеУДифф команде
E. Командна Линија Интерфејс Унакрсне Референце
Конвенције и основна правила
ТортоисеСВН команде
Преузимање
Обнављање
Усклади са ревизијом...
Урезивање
Разл
Прикажи дневник
Провера измена
Ревизиони граф
Репо-претраживач
Уреди сукоб
Решено
Преименуј
Обриши
Врати на старо
Чишћење
Закључај
Скини Катанац
Грана/Ознака
Замена
Стопи
Извези
Премести
Креурај спремиште овде
Додавање
Увези
Кривац
Додај у листу за занемаривање
Изради закрпу
Примена закрпа
F. Имплементациони детаљи
Прекривне иконе
G. Језички пакет и провера синтаксе
Језички пакети
Правопис контрола
Појмовник
Индекс

Списак слика

1.1. ТортоисеСВН мени за неверзионисани фолдер
1.2. Увозни дијалог
1.3. Прегледач фајл разлика
1.4. Дијалог дневника
2.1. Типични клијент/сервер систем
2.2. Како избећи проблем
2.3. Закључај-Мењај-Откључај решење
2.4. Копирај-Мењај-Стопи решење
2.5. ...Копирај-Мењај-Стопи наставак
2.6. Фајлсистем спремишта
2.7. Спремиште
3.1. ТортоисеСВН мени за неверзионисани фолдер
4.1. Претраживач приказује прекривне иконе
4.2. Контекст мени за фолдер под контролом верзија
4.3. Експлорер фајл мени за скраћенице у верзионисаном фолдеру
4.4. Десни вуци мени за фолдере под контролом верзија
4.5. Аутентикациони дијалог
4.6. Преузимање дијалог
4.7. резивање дијалог
4.8. Провера правописа дијалога урезивања
4.9. Прогрес дијалог који приказије напредовање урезивања
4.10. Прогрес дијалог који показује завршено обнављање
4.11. Претраживач приказује прекривне иконе
4.12. Власнички лист експлорера, Субверзиони таб
4.13. Провера измена
4.14. Дијалог урезивања са листом промена
4.15. Shelve dialog
4.16. Unshelve dialog
4.17. Дијалог дневника ревизија
4.18. Горњи панел контекстног менија дневника дијалога ревизија
4.19. Код сарадник дијалог подешавања
4.20. Горњи панел контекстног менија за 2 изабране ревизије
4.21. Дијалог дневника доњи панел са контекстним менијем
4.22. Дневник доњи панел са лонтекст менијем када су вишеструки фајлови изабрани.
4.23. Дијалог дневника који приказује спајање праћења ревизија
4.24. Урезивање-по-ауторском хистограму
4.25. Уреуивање-по-ауторском пита дијаграму
4.26. Урезивање-по-подацима графа
4.27. Дијалог Иди на Искључење
4.28. Поређење ревизионија дијалог
4.29. Прегледач разлика слика
4.30. Експлореров контекст мени за неверзионисане фајлве
4.31. Десни вуци мени за фолдере под контролом верзија
4.32. Експлореров контекст мени за неверзионисане фајлве
4.33. Експлореров контекст мени за верзионисане фајлове
4.34. Врати дијалог
4.35. Дијалог чишћења
4.36. Субверзиони власнички лист
4.37. Додавање особина
4.38. Дијалог особина за закачиве скрипте
4.39. Дијалог особина корисничких бул типова
4.40. Дијалог особина корисничких типова стања
4.41. Дијалог особина једна линија кориснички типови
4.42. Дијалог особина више линија кориснички типови
4.43. свн:екстернали страна особина
4.44. свн:кључне речи страна особина
4.45. свн:еол-стил страна особина
4.46. тсвн:багтрек страна особина
4.47. Величина стране особина дневника порука
4.48. Језик стране особина
4.49. свн:миме-тип страна особина
4.50. свн:тражи-закључавање
4.51. свн:извршни страна особина
4.52. Дијалог особина стапа дневник поруке шаблона
4.53. Грана/Ознака дијалог
4.54. Пребаци дијалог
4.55. Чаробњак соајања - Избор опсега ревизија
4.56. Чаробњак спајања - Спајање стабла
4.57. Дијалог конфликта стапања
4.58. Дијалог конфликтног стабла стапања
4.59. Стопи-све дијалог
4.60. Дијалог закључавања
4.61. Провера дијалога измена
4.62. Креирање дијалога закрпе
4.63. Белешка/Кривац дијалог
4.64. ТортозБламе
4.65. Претраживач спремишта
4.66. Ревизиони граф
4.67. Извоз-из-УРЛ дијалог
4.68. Релоцирање дијалог
4.69. Дијалог багтрек особина
4.70. Пример дијалога захтева проблем трагача
4.71. Дијалог подешавања, општа страница
4.72. Дијалог подешавања, Конетекст мени страна
4.73. Подешавање дијалога, дијалог 1 страна
4.74. Дијалог подешавања, Дијалог 2 страница
4.75. Дијалог подешавања, страна дијалога 3
4.76. Дијалог Подешавања, Страница Боја
4.77. Дијалог Подешавања, Страна Ревизионог Графа
4.78. Дијалог Подешавања, Ревизиони Граф Страница Боја
4.79. Дијалог подешавања, Икона прекривачи страница
4.80. Дијалог подешавања, Подешавање икона страница
4.81. Дијалог подешавања, Подешавање икона страница
4.82. Дијалог подешавања, Мрежна страница
4.83. Дијалог подешавања, Разл прегледач страница
4.84. Дијалог подешавања, Разл/Стопи напредни дијалог
4.85. Дијалог подешавања, Сачувани подаци страница
4.86. Дијалог подешавања, Кеш дневника страница
4.87. Дијалог подешавања, Кеш дневника статистика
4.88. Дијалог подешавања, Закачив скрипт страница
4.89. Дијалог подешавања, Конфигурација закачивог скрипта
4.90. Дијалог подешавања, Страница интеграције проблем трагача
4.91. Дијалог подешавања, ТортозБламе страница
4.92. Дијалог подешавања, ТортоисеУДифф страна
4.93. Дијалог подешавања, синхро страна
4.94. Алатни панел са уобичајеним груписањем
4.95. Алатни пулт са груписањем спремишта
4.96. Алатни пулт са груписањем спремишта
4.97. Алатни пулт груписање са колор прекривачима спремишта
5.1. Уређивач пројект дијалога пројект монитора
5.2. Главни дијалог пројект монитора
B.1. The TortoiseSVN right drag context menu for moving files
C.1. Дијалог урезивања, приказује примедбе надградње

Списак табела

2.1. УРЛ приступ спремишту
4.1. Означена ревизија
6.1. Листа доступних прекидача командне линије
6.2. Листа СубВЦРев кодова грешака
6.3. Листа доступних кључних речи
6.4. ЦОМ/аутоматизација методе подржане
C.1. Улази менија и њихове вредности
D.1. Листа доступних командних опција
D.2. Листа расположивих опција
D.3. Листа расположивих опција

TortoiseSVN homepage