Manuals

TortoiseSVN

Subversion klient pro Windows

Version 1.14

Stefan Küng

Lübbe Onken

Simon Large

Zbyněk Schwarz ([email protected])

Překlad 

2022/09/06 19:53:28 (r29447)


Obsah

Předmluva
Co je TortoiseSVN?
Funkce TortoiseSVN
Licence
Vývoj
Historie TortoiseSVN
Poděkování
Průvodce Čtením
Terminologie použitá v tomto dokumentu
1. Začínáme
Instalace TortoiseSVN
Systémové požadavky
Instalace
Základní představa
Jdeme si to vyzkoušet
Vytvoření Úložiště
Import projektu
Získání Pracovní Kopie
Provedení změn
Přidání více souborů
Prohlížení Historie Projektu
Vracení Změn
Pokračujeme ...
2. Základní koncepty Kontroly Verzí
Úložiště
Modely Verzování
Problém sdílení souborů
Řešení Zamknout-Změnit-Odemknout
Řešení Kopírovat-Změnit-Sloučit
Co Subversion dělá?
Subversion v akci
Pracovní kopie
URL úložiště
Revize
Jak Pracovní Kopie Sledují Úložiště
Shrnutí
3. Úložiště
Vytváření úložiště
Vytvoření úložiště z příkazového řádku klienta
Vytváření úložiště pomocí TortoiseSVN
Lokální Přístup do Úložiště
Přístup k úložišti na síťovém disku
Rozložení úložiště
Záloha Úložiště
Hákové skripty na straně serveru
Odkazy pro Získání
Přístup do úložiště
4. Příručka Každodenního Použití
Obecné Funkce
Překryv Ikon
Kontextové menu
Táhnout a Pustit
Běžné zkratky
Ověření
Maximalizace oken
Import dat do úložiště
Import
Import na místě
Mimořádné soubory
Získání Pracovní Kopie
Hloubka Získání
Odevzdání Vašich změn do úložiště
Dialogové okno Odevzdání
Seznam Změn
Odevzdat pouze části souborů
Vyjmout položky ze seznamu odevzdání
Zprávy Záznamu Odevzdání
Průběh Odevzdání
Aktualizovat pracovní kopii změnami od ostatních
Řešení Konfliktů
Konflikty souboru
Konflikt Vlastností
Konflikty Stromu
Získávání informací o stavu
Překryv Ikon
Podrobný Stav
Místní a Vzdálený Stav
Zobrazení rozdílů
Seznam Změn
Shelving
Dialogové Okno Záznamu Revizí
Vyvolání Dialogového Okna Záznamu Revizí
Činnosti Záznamu Revizí
Získání dodatečných informací
Zobrazení více zpráv záznamu
Aktuální Revize Pracovní Kopie
Funkce Sledování Sloučení
Změna Zpráv Záznamu a Autora
Filtrování Zpráv Záznamu
Statistické informace
Offline režim
Obnovení zobrazení
Zobrazit Rozdíly
Rozdíly souboru
Možnosti konců řádků a mezer
Porovnávání adresářů
Porovnávání snímků pomocí TortoiseIDiff
Porovnávání Dokumentů Office
Externí Nástroje Porovnání/Sloučení
Přidání nových souborů a adresářů
Kopírování/Přesun/Přejmenování Souborů a Adresářů
Ignorování Souborů a Adresářů
Shoda vzorů v seznamech k Ignorování
Mazání, Přesunutí a Přejmenování
Smazání souborů a adresářů
Přesouvání souborů a adresářů
Řešení konfliktů v názvech souborů
Oprava Přejmenování Souborů
Smazání souborů bez verze
Vrátit změny zpět
Vyčistit
Nastavení projektu
Subversion Vlastnosti
TortoiseSVN Vlastnosti projektu
Editoři vlastností
Externí položky
Externí adresáře
Externí soubory
Vytváření externích pomocí přetáhnutí
Větvení/Značkování
Vytvoření Větve nebo Značky
Jiné způsoby, jak vytvořit větev nebo značku
Získat nebo Překlopit...
Sloučení
Sloučení Rozsahu Revizí
Sloučení Dvou Různých Stromů
Nastavení Sloučení
Zhodnocení výsledků sloučení
Sledování Sloučení
Handling Conflicts after Merge
Údržba Větve Funkcí
Zamykání
Jak Zamykání v Subversion Funguje
Získání zámku
Uvolnění zámku
Kontrola stavu zámku
Převést Neuzamčené Soubory na Pouze Pro Čtení
Hákové Skripty Uzamknutí
Vytváření a Používání Záplat
Vytvoření Záplatového souboru
Použití Záplatového souboru
Kdo Změnil Který Řádek?
Obviňovat ze souborů
Obvinit Rozdíly
Průzkumník Úložiště
Grafy Revizí
Uzly Grafu Revizí
Změna zobrazení
Použití Grafu
Obnovení zobrazení
Čištění stromů
Export Pracovní Kopie Subversion
Smazání pracovní kopie ze správy verzí
Přemístit pracovní kopii
Integrace se Systémy pro Sledování Chyb/Problémů
Přidání Čísel Problémů do zpráv záznamu
Získávání informací od Systému pro Sledování Problémů
Integrace s Internetovými Prohlížeči úložiště
Nastavení TortoiseSVN
Obecná nastavení
Nastavení Grafu Revizí
Nastavení Překryvu Ikon
Nastavení sítě
Nastavení Externího Programu
Nastavení Uložených dat
Uchovávání záznamu
Hákové Skripty na Straně Klienta
Nastavení TortoiseBlame
Nastavení TortoiseUDiff
Export Nastavení TSVN
Pokročilá nastavení
Poslední krok
5. Monitor projektů
Přidávání projektů do monitoru
Dialogové okno monitoru
Hlavní operace
6. Program SubWCRev
Příkazový řádek SubWCRev
Nahrazení Klíčového Slova
Příklad klíčového slova
Rozhraní COM
7. Rozhraní IBugtraqProvider
Úmluva pro pojmenování
Rozhraní IBugtraqProvider
Rozhraní IBugtraqProvider2
A. Často kladené otázky (FAQ)
B. Jak...
Přesunout/zkopírovat větší množství souborů najednou
Přinutit uživatele zadat zprávu záznamu
Hákový skript na serveru
Vlastnosti projektu
Aktualizovat vybrané soubory z úložiště
Vrátit zpět revize v úložišti
Pomocí dialogového okna záznamu revizí
Pomocí dialogového okna sloučení
Pomocí svndumpfilter
Porovnat dvě revize souboru nebo adresáře
Zahrnout společný podprojekt
Pomocí svn:externals
Pomocí vnořené pracovní kopie
Pomocí relativního umístění
Přidat projekt do úložiště
Vytvořit zkratku úložiště
Ignorovat soubory, které už mají verzi
Odstranit verzi pracovní kopie
Odebrat pracovní kopii
C. Užitečné tipy pro administrátory
Nasazení TortoiseSVN pomocí zásad skupiny
Přesměrovat kontrolu nové verze
Nastavení proměnné prostředí SVN_ASP_DOT_NET_HACK
Zakázání položek kontextového menu
D. Automatizace TortoiseSVN
Příkazy TortoiseSVN
Obslužná rutina URL Tsvncmd
Příkazy TortoiseIDiff
Příkazy TortoiseUDiff
E. Odkazy Rozhraní Příkazové Řádky
Úmluvy a Základní pravidla
Příkazy TortoiseSVN
Získat
Aktualizovat
Aktualizovat na Revizi
Odevzdat
Porovnat
Zobrazit Záznam
Zjistit změny
Graf Revizí
Průzkumník Úložiště
Upravit konflikty
Vyřešeno
Přejmenovat
Smazat
Vrátit
Vyčistit
Uzamknout
Uvolnit zámek
Větev/značka
Překlopit
Sloučit
Exportovat
Přemístit
Vytvořit Úložiště Zde
Přidat
Import
Obvinit
Přidat do seznamu k ignorování
Vytvořit Záplatu
Použít Záplatu
F. Detaily zavedení
Překryv Ikon
G. Jazykové balíčky a kontrola pravopisu
Jazykové balíčky
Kontrola pravopisu
Slovník pojmů
Rejstřík

Seznam obrázků

1.1. Menu TortoiseSVN pro složky bez verzí
1.2. Dialogové okno importu
1.3. Prohlížeč Rozdílů v Souborech
1.4. Dialogové okno Záznamů
2.1. Typický klient/server systém
2.2. Problém, kterému je třeba se vyvarovat.
2.3. Řešení Zamknout-Změnit-Odemknout
2.4. Řešení Kopírovat-Změnit-Sloučit
2.5. ... Pokračování Kopírovat-Změnit-Sloučit
2.6. Systém souborů úložíště
2.7. Úložiště
3.1. Menu TortoiseSVN pro složky bez verzí
4.1. Průzkumník ukazující překryv ikon
4.2. Kontextové menu pro adresář pod správou verzí
4.3. Menu Soubor v Průzkumníku pro zkratky v adresáři s verzí
4.4. Menu táhnutí pravým tlačítkem pro adresář pod správou verzí
4.5. Dialogové okno Ověření
4.6. Dialogové okno importu
4.7. Dialogové okno Získání
4.8. Dialogové okno odevzdání
4.9. Kontrola pravopisu v Dialogovém oknu Odevzdání
4.10. Dialogové okno průběhu zobrazující probíhající odevzdání
4.11. Dialogové okno průběhu zobrazující dokončení aktualizace
4.12. Průzkumník ukazující překryv ikon
4.13. Stránka vlastností v Průzkumníku, karta Subversion
4.14. Zjistit změny
4.15. Dialogové okno odevzdání se Seznamem Změn
4.16. Shelve dialog
4.17. Unshelve dialog
4.18. Dialogové Okno Záznamu Revizí
4.19. Horní Panel Dialogového okna Záznamu revizí s Kontextovým menu
4.20. Dialogové okno nastavení spolupráce na kódu
4.21. Horní panel Kontextového Menu pro 2 vybrané Revize
4.22. Dolní panel dialogového okna Záznamů s Kontextovým Menu
4.23. Dolní panel dialogového okna Záznamů s Kontextovým Menu při zvolení více souborů.
4.24. Dialogové Okno Záznamu Zobrazující Sledování Sloučení Revizí
4.25. Sloupcový graf Odevzdání-podle-Autora
4.26. Koláčový graf Odevzdání-podle-Autora
4.27. Graf odevzdání podle data
4.28. Dialogové okno Jít Offline
4.29. Dialogové okno Porovnání Revizí
4.30. Prohlížeč porovnání obrázku
4.31. Kontextové menu průzkumníka pro soubory bez verze
4.32. Menu táhnutí pravým tlačítkem pro adresář pod správou verzí
4.33. Kontextové menu průzkumníka pro soubory bez verze
4.34. Kontextové menu průzkumníka pro soubory s verzí
4.35. Dialogové okno Vrátit
4.36. Dialogové okno Vyčištění
4.37. Stránka Subversion vlastností
4.38. Přidání vlastností
4.39. Dialogové okno vlastností pro hákové skripty
4.40. Dialogové okno vlastností uživatelských booleanských typů
4.41. Dialogové okno vlastností uživatelských stavových typů
4.42. Dialogové okno vlastností uživatelských jednořádkových typů
4.43. Dialogové okno vlastností uživatelských víceřádkových typů
4.44. Stránka vlastnosti svn:externals
4.45. Stránka vlastnosti svn:keywords
4.46. Stránka vlastnosti svn:eol-style
4.47. Stránka vlastnosti tsvn:bugtraq
4.48. Stránka vlastnosti velikost zprávy záznamu
4.49. Stránka vlastnosti jazyka
4.50. Stránka vlastnosti svn:mime-type
4.51. Stránka vlastnosti svn:needs-lock
4.52. Stránka vlastnosti svn:executable
4.53. Šablony zpráv sloučení v dialogovém okně vlastností
4.54. Dialogové okno Větev/Značka
4.55. Dialogové okno Překlopení
4.56. Průvodce Sloučením - Vyberte Rozsah Revizí
4.57. Průvodce Sloučením - Sloučení Stromu
4.58. The Merge Conflict Dialog
4.59. The Merge Tree Conflict Dialog
4.60. Dialogové okno Sloučit vše...
4.61. Dialogové okno Uzamknutí
4.62. Dialogové okno Zjistit Změny
4.63. Dialogové okno Vytvořit Záplatu
4.64. Dialogové okno Okomentování / Obvinění
4.65. TortoiseBlame
4.66. Průzkumník Úložiště
4.67. Graf Revize
4.68. Dialogové okno Export z URL
4.69. Dialogové okno přemístění
4.70. Dialogové Okno Vlastností Bugtraq
4.71. Ukázka dialogového okna dotazu na systém pro sledování problémů
4.72. Dialogové okno nastavení, stránka Obecné
4.73. Dialogové okno Nastavení, Stránka Kontextového menu
4.74. Dialogové Okno Nastavení, Dialogová okna Stránka 2
4.75. Dialogové okno Nastavení, Dialogová okna Stránka 2
4.76. Dialogové okno Nastavení, Dialogová okna Stránka 3
4.77. Dialogové okno Nastavení, Strana Barvy
4.78. Dialogové okno nastavení, Stránka Graf Revizí
4.79. Dialogové okno nastavení, Stránka Barvy Grafu Revizí
4.80. Dialogové okno nastavení, Stránka Překryv Ikon
4.81. Dialogové okno nastavení, Stránka Sady Ikon
4.82. Dialogové okno nastavení, Stránka Obslužné Rutiny Ikon
4.83. Dialogové okno nastavení, Stránka Síť
4.84. Dialogové okno Nastavení, Stránka Prohlížeč Rozdílů
4.85. Dialogové okno Nastavení, Pokročilé Dialogové Okno Rozdílů/Sloučení
4.86. Dialogové okno nastavení, Stránka Uložená Data
4.87. Dialogové okno Nastavení, Stránka Úschova Záznamu
4.88. Dialogové okno Nastavení, Statistika Úschovy Záznamu
4.89. Dialogové okno nastavení, Stránka Hákové Skripty
4.90. Dialogové okno Nastavení, Konfigurace Hákových Skriptů
4.91. Dialogové okno nastavení, Stránka Integrace se Systémem pro Sledování Problémů
4.92. Dialogové okno nastavení, Stránka TortoiseBlame
4.93. Dialogové okno nastavení, Stránka TortoiseUDiff
4.94. Dialogové okno nastavení, stránka Synchronizace
4.95. Hlavní panel s výchozím seskupením
4.96. Seskupení v hlavním panelu podle úložiště
4.97. Seskupení v hlavním panelu podle úložiště
4.98. Seskupení v hlavním panelu s překryvnými barvami úložiště
5.1. Dialogové okno úpravy projektu v monitoru projektů
5.2. Hlavní dialogové okno monitoru projektu
B.1. The TortoiseSVN right drag context menu for moving files
C.1. Dialogové okno odevzdání, zobrazující oznámení o nové verzi

Seznam tabulek

2.1. Přístupová URL úložiště
4.1. Připnutá revize
6.1. Seznam dostupných přepínačů v příkazovém řádku
6.2. Seznam kódů chyb SubWCRev
6.3. Seznam dostupných klíčových slov
6.4. Podporované metody COM/automatizace
C.1. Položky menu a jejich hodnoty
D.1. Seznam dostupných příkazů a možností
D.2. Seznam dostupných možností
D.3. Seznam dostupných možností

TortoiseSVN homepage