Manuals

TortoiseSVN

Một máy khách Subversion cho Windows

Version 1.14

Küng, Stefan

Onken, Lübbe

Large, Simon

người phiên dịch-bản dịch 

2022/09/06 19:53:28 (r29447)


Mục lục

Lời nói đầu
TortoiseSVN là gì?
Các tính năng của TortoiseSVN
Giấy phép
Phát triển
Lịch sử của TortoiseSVN
Lời cảm ơn
Hướng dẫn đọc
Thuật ngữ sử dụng trong tài liệu này
1. Bắt đầu
Cài đặt TortoiseSVN
Yêu cầu hệ thống
Cài đặt
Các khái niệm cơ bản
Đi lái thử
Tạo một kho lưu trữ
Nhập khẩu một dự án
Kiểm xu một bản sao làm việc
Thực hiện Thay đổi
Thêm nhiều tập tin
Xem Lịch sử dự án
Hoàn tác thay đổi
Đi tiếp ...
2. Khái niệm kiểm soát Phiên bản cơ bản
Kho lưu trữ
Mô hình Phiên bản
Vấn đề chia sẻ tập tin
Giải pháp Khóa-Sửa-Mở khóa
Giải pháp Sao chép-Sửa đổi-Hợp nhất
Subversion làm gì?
Subversion trong hành động
Bản sao Làm việc
URL kho chứa
Sửa đổi
Làm thế nào Các Bản Sao Làm Việc theo dõi các Kho
Tóm tắt
3. Kho lưu trữ
Tạo kho lưu trữ
Tạo một Repository với các dòng lệnh máy khách
Tạo Kho Lưu Trữ Với TortoiseSVN
Truy cập địa phương đến Kho
Truy cập vào một kho lưu trữ trên một mạng chia sẻ
Bố cục Kho chứa
Sao lưu kho lưu trữ
kịch bản móc phía máy chủ
Các Liên kết Kiểm xuất
Truy cập Kho
4. Hướng dẫn sử dụng hàng ngày
Các Tính Năng Chung
Biểu tượng Lớp phủ
Tr đơn ngữ cảnh
Kéo và thả
Phím tắt phổ biến
Xác thực
Tối đa hoá cửa sổ
Nhập khẩu dữ liệu vào một kho chứa
Nhập khẩu
Nhập khẩu Tại chỗ
Các tập tin Đặc biệt
Kiểm Xuất Một Bản Sao Làm Việc
Độ sâu Kiểm xu
Cam kết các Thay đổi của bạn vào Kho
Hộp Thoại Cam kết
Danh sách Thay đổi
Chỉ cam kết các phần của tập tin
Loại trừ mục khỏi Danh mục Cam kết
Thông Điệp Tường Trình Cam Kết
Tiến độ Cam kết
Cập nhật bản sao làm việc của bạn với thay đổi từ những người khác
Giải quyết mâu thuẫn
Các xung đột tập tin
Xung đột về thuộc tính
Mâu Thuẫn Cây
Lấy Thông tin Trạng thái
Biểu tượng Lớp phủ
Tình trạng Chi tiết
Trạng thái địa phương và từ xa
Xem các khác biệt
Danh sách Thay đổi
Shelving
Hộp thoại Tường trình Chỉnh sửa
Gọi Hộp thoại Tường Trình Sửa Đổi
Hoạt động Tường Trình Sửa Đổi
Lấy thông tin thêm
Lấy thêm thông điệp tường trình
Bản sửa đổi làm việc hiện tại
Hợp nhất tính năng theo dõi
Thay đổi Thông Điệp Tường Trình và Tác giả
Lọc Thông Điệp Tường Trình
Thông Tin Thống kê
Chế Độ Ngoại Tuyến
Làm mới màn hình xem
Xem Các Khác Biệt
Khác biệt của tập tin
Tùy chọn cho Hêt-Dòng và Khoảng Trắng
So sánh các thư mục
Tìm Khác Biệt Hình Ảnh Sử Dụng TortoiseIDiff
Tìm khác biệt các tài liệu văn phòng
Công cụ Khác Biệt / Hợp Nhất Bên ngoài
Thêm Tập Tin Và Thư Mục Mới
Sao chép / di chuyển / Đổi tên tập tin và thư mục
Bỏ qua các Tập Tin và Thư mục
Việc Khớp các Mẫu trong Danh sách Bỏ qua
Xóa, Di chuyển và đổi tên
Xóa các tập tin và thư mục
Di chuyển tập tin và thư mục
Đối phó với các cuộc xung đột kiểu chữ tên tập tin
Sửa chữa đổi tên tập tin
Xóa các tập tin chưa phiên bản
Hoàn tác các thay đổi
Dọn sạch
Thiết lập Dự án
Thuộc tính Subversion
Thuộc tính dự án TortoiseSVN
Bộ Biên tập Thuộc tính
Mục bên ngoài
Thư mục bên ngoài
Các tập tin bên ngoài
Creating externals via drag and drop
Phn Nhánh / Tạo Thẻ
Tạo một Chi nhánh hoặc Thẻ
Các cách khác để tạo ra một chi nhánh hoặc thẻ
Kiểm xu hoặc Chuyển mạch ...
Hợp nhất
Hợp nhất một Phạm vi Các sửa đổi
Việc Sáp Nhập Hai Cây Khác Nhau
Tùy Chọn Hợp Nhất
Rà soát các Kết quả Hợp nhất
Theo dõi hợp nh
Handling Conflicts after Merge
Bảo trì các Chi nhánh Tính năng
Khóa
Khóa làm việc thế nào trong Subversion
Lấy một khóa
Phát hành một khóa
Kiểm tra trạng thái Khóa
Làm các Tập tin không bị Khóa Chỉ đọc
Các kịch bản Hook khóa
Tạo và áp dụng các bản vá
Tạo một tập tin v
Áp dụng một tập tin v
Ai Đã Thay Đổi Dòng Nào?
Đổ Lỗi vì Tập Tin
Đổ lỗi cho khác biệt
Trình duyệt Kho
Các đồ thị sửa đổi
Các Nút Đồ thị Sửa đổi
Thay đổi cách xem
Sử dụng Đồ thị
Làm mới màn hình xem
Cắt tỉa các cây
Xuất khẩu một bản sao làm việc Subversion
Loại bỏ một bản sao làm việc từ kiểm soát phiên bản
Di dời một bản sao làm việc
Tích hợp với Hệ thống Theo dõi Lỗi / Trình theo dõi Vấn đ
Thêm số Vấn đề vào Thông điệp Tường tr
Lấy Thông tin từ Bộ Theo Dõi Vấn Đề
Tích hợp với các Trình Xem Kho Lưu Trữ dựa trên Web
Các thiết l của TortoiseSVN
Các Thiết Lập Tổng Qu
Các Thiết Lập Cho Đồ thị Sửa Đổi
Các Thiết Lập Cho Lớp Phủ Biểu Tượng
Các Thiết Lập Mạng
Các Thiết Lập Cho Chương Trình Bên Ngoài
Thiết Lập Cho Dữ Liệu Đã Lưu
Lưu Đệm Tường Trình
Kịch Bản Hook Phía Máy Khách
Thiết Lập TortoiseBlame
TortoiseUDiff Settings
Các Thiết Lập Xuất Khẩu TSVN
Thiết Lập Nâng Cao
Bước Cuối cùng
5. Project Monitor
Adding projects to monitor
Monitor dialog
Main operations
6. Chương trình SubWCRev
Dòng Lệnh SubWCRev
Thay Thế Từ Khoá
Ví dụ Từ khoá
giao diện COM
7. giao diện IBugtraqProvider
Quy ước đặt tên
Giao diện IBugtraqProvider
Giao diện IBugtraqProvider2
A. Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)
B. Làm thế nào để tôi. ..
Di chuyển / sao chép nhiều tập tin cùng một lúc
Buộc người dùng phải nhập một thông điệp tường trình
Kịch bản Hook trên máy chủ
Các thuộc tính dự án
Cập nhật các tập tin được lựa chọn từ kho
Phục hồi (Hoàn tác) các sửa đổi trong kho
Sử dụng hộp thoại tường trình sửa đổi
Sử dụng hộp thoại hợp nhất
Sử dụng svndumpfilter
So sánh hai phiên bản của một tập tin hoặc thư mục
Bao gồm các tiểu dự án chung
Sử dụng svn:externals
Sử dụng một bản sao làm việc lồng nhau
Sử dụng một vị trí tương đối
Add the project to the repository
Tạo một phím tắt đến một kho lưu trữ
Bỏ qua các tập tin được đã được phiên bản
Bỏ phiên bản một bản sao hoạt động
Loại bỏ một bản sao hoạt động
C. Các Lời Khuyên Hữu Ích Cho Các Quản Trị
Triển khai TortoiseSVN thông qua các chính sách nhóm
Chuyển hướng kiểm tra nâng cấp
Thiết lập biến môi trường SVN_ASP_DOT_NET_HACK
Vô hiệu hoá các mục trình đơn ngữ cảnh
D. Tự động hoá TortoiseSVN
Các lệnh TortoiseSVN
xử lý Tsvncmd URL
Các lệnh TortoiseIDiff
TortoiseUDiff Commands
E. Tham Chiếu Chéo Giao Diện Dòng Lệnh
Các quy ước và quy tắc cơ bản
Các lệnh TortoiseSVN
Kiểm xuất
Cập nhật
Cập nhật đến bản sửa đổi
Cam kết
Tìm Khác Biệt
Hiện Tường Trình
Kiểm tra xem có sửa đổi
Đồ Thị Sửa Đổi
Trình Duyệt Kho Lưu Trữ
Chỉnh sửa xung đột
Đã giải quyết
Đổi tên
Xóa
Hoàn nguyên
Dọn sạch
Nhận Khóa
Thả Khóa
Nhánh/Thẻ
Chuyển
Hợp nhất
Xuất khẩu
Di dời
Tạo Kho Chứa Ở Đây
Thêm
Nhập khẩu
Đổ lỗi
Thêm vào Danh sách Bỏ qua
Tạo Bản Vá
Áp dụng Bản vá
F. Thông tin chi tiết Thực hiện
Biểu tượng Lớp phủ
G. Các gói ngôn ngữ và bộ kiểm tra chính tả
Gói Ngôn Ngữ
Bộ kiểm tra chính tả
Thuật ngữ
Chỉ mục

Danh sách Hình

1.1. Các trình đơn TortoiseSVN cho các thư mục không phiên bản
1.2. Hộp thoại nhập khẩu
1.3. Trình xem khác biệt của tâp tin
1.4. Hộp thoại Tường Trình
2.1. Một hệ thống Máy Khách/Máy Chủ điển hình
2.2. Vấn đề cần tránh
2.3. Giải pháp Khóa-Sửa-Mở khóa
2.4. Giải pháp Sao chép-Sửa đổi-Hợp nhất
2.5. ... Sao chép-Sửa đổi-Hợp nhất Tiếp theo
2.6. Các hệ thống tập tin của kho
2.7. Kho lưu trữ
3.1. Các trình đơn TortoiseSVN cho các thư mục không phiên bản
4.1. Explorer hiển thị lớp phủ biểu tượng
4.2. Trình đơn ngữ cảnh cho một thư mục dưới sự kiểm soát phiên bản
4.3. Trình đơn explorer tập tin cho một phím tắt trong một thư mục được phiên bản
4.4. Kéo phải trình đơn cho một thư mục dưới sự kiểm soát phiên bản
4.5. Hộp thoại xác thực
4.6. Hộp thoại nhập khẩu
4.7. Hộp thoại Kiểm Xu
4.8. Hộp thoại Cam kết
4.9. Bộ kểm tra chính tả của Hộp Thoại Cam Kết
4.10. Hộp thoại tiến độ thể hiện một cam kết đang tiến triển
4.11. Hộp thoại tiến độ hiển thị cập nhật hoàn thành
4.12. Explorer hiển thị lớp phủ biểu tượng
4.13. trang thuộc tính Explorer, tab Subversion
4.14. Kiểm tra xem có sửa đổi
4.15. Hộp thoại cam kết với danh sách thay đổi
4.16. Shelve dialog
4.17. Unshelve dialog
4.18. Hộp thoại Tường Trình Sửa Đổi
4.19. Bảng trên cùng của hộp thoại tường trình sửa đổi với trình đơn ngữ cảnh
4.20. The Code Collaborator Settings Dialog
4.21. Bảng trên cùng của trình đơn ngữ cảnh trong 2 bản sửa đổi được lựa chọn
4.22. Khung hộp thoại tường trình dưới đáy với trình đơn ngữ cảnh
4.23. The Log Dialog Bottom Pane with Context Menu When Multiple Files Selected.
4.24. Hộp Thoại Tường Trình Hiển Thị Theo Dõi Hợp Nhất Các Bản Sửa Đổi
4.25. Biểu đồ phân phối của các Cam kết-bở-Tác giả
4.26. Biểu đồ hình bánh của các Cam kết-bởi-Tác giả
4.27. Đồ thị Cam kết-theo-ngày
4.28. Đến Hộp Thoại Ngoại Tuyến
4.29. Hộp Thoại So Sánh Bản Sửa Đổi
4.30. Trình xem khác biệt hình ảnh
4.31. Trình đơn ngữ cảnh Explorer cho các tập tin không phiên bản
4.32. Kéo phải trình đơn cho một thư mục dưới sự kiểm soát phiên bản
4.33. Trình đơn ngữ cảnh Explorer cho các tập tin không phiên bản
4.34. Trình đơn ngữ cảnh của Explorer cho các tập tin được phiên bản
4.35. Hộp thoại hoàn nguyên
4.36. The Cleanup dialog
4.37. Trang thuộc tính Subversion
4.38. Thêm thuộc tính
4.39. Trang thuộc tính svn: externals
4.40. Trang thuộc tính svn:keywords
4.41. Trang thuộc tính svn:eol-style
4.42. Trang thuộc tính tsvn:bugtraq
4.43. Kích thước của trang thuộc tính thông điệp tường trình
4.44. Trang thuộc tính ngôn ngữ
4.45. trang thuộc tính svn:mime-type
4.46. trang thuộc tính svn:needs-lock
4.47. trang thuộc tính svn:executable
4.48. Các mẫu thông điệp tường trình cho hộp thoại thuộc tính
4.49. Hộp tho Chi nhánh / Thẻ
4.50. Hộp thoại Chuyển ổi
4.51. Tình hướng dẫn Hợp nh - Chọn Phạm vi Sửa đổi
4.52. Trình hướng dẫn sáp nh - Sáp nhập cây
4.53. The Merge Conflict Dialog
4.54. The Merge Tree Conflict Dialog
4.55. The Merge-All Dialog
4.56. Hộp thoại khóa
4.57. Hộp thoại Kiểm tra Sửa đổi
4.58. Hộp thoại Tạo Bản Vá
4.59. Chú Thích / Hộp Thaọi Đổ Lỗi
4.60. TortoiseBlame
4.61. Trình duyệt Kho
4.62. Một Đồ thị Sửa đổi
4.63. Hộp thoại xuất khẩu từ URL
4.64. Hộp Tho Di Dời
4.65. Hội Thoại Thuộc Tính Bugtraq
4.66. Hộp thoại ví dụ truy vấn theo dõi vấn đề
4.67. Hộp Thoại Thiết Lập, Trang Tổng Quát
4.68. Hộp Thoại Thiết Lập, Trang Trình Đơn Ngữ Cảnh
4.69. Trang Hộp Thoại Thiết Lập, Các Hộp Thoại 1
4.70. Trang Hộp Thoại Thiết Lập, Hộp Thoại 2
4.71. Hộp Thoại Thiết Lập, Trang Hộp Thoại 3
4.72. Trang Hộp Thoại Thiết Lập, Màu
4.73. Hộp Thoại Thiết Lập, Trang Biểu Đồ Sửa Đổi
4.74. Hộp Thoại Thiết Lập, Trang Màu Sắc Đồ Thị Sửa Đổi
4.75. Hộp Thoại Thiết Lập, Trang Lớp Phủ Biểu Tượng
4.76. Hộp Thoại Thiết Lập, Trang Tập Hợp Biểu Tượng
4.77. Hộp Thoại Thiết Lập, Trang Xử Lý Biểu Tượng
4.78. Hộp Thoại Thiết Lập, Trang Mạng
4.79. Hộp Thoại Thiết Lập, Trang Xem Khác Biệt
4.80. Hộp thoại Thiết Lập, Hộp Thoại Khác Biệt/Hợp Nhất Nâng Cao
4.81. Hộp Thoại Thiết Lập, Trang Đã Lưu Dữ Liệu
4.82. Hộp Thoại Thiết Lập, Trang bộ nhớ đệm tường trình
4.83. Hộp Thoại Thiết Lập, Thống kê Bộ Nhớ Đệm Lưu Trữ Tường Trình
4.84. Hộp Thoại Thiết Lập, Trang Kịch Bản Hook
4.85. Hộp Thoại Thiết Lập, Cấu Hình Kịch Bản Hook
4.86. Hộp Thoại Thiết Lập, Trang Tích Hợp Bộ Theo Dõi Vấn Đề
4.87. Hộp Thoại Thiết Lập, Trang TortoiseBlame
4.88. The Settings Dialog, TortoiseUDiff Page
4.89. The Settings Dialog, Sync Page
4.90. Thanh tác vụ với cách nhóm mặc định
4.91. Thanh tác vụ với cách nhóm kho
4.92. Thanh tác vụ với cách nhóm kho
4.93. Nhóm thanh tác vụ với lớp phủ màu cho kho lưu trữ
5.1. The edit project dialog of the project monitor
5.2. The main dialog of the project monitor
B.1. The TortoiseSVN right drag context menu for moving files
C.1. Hộp thoại cam kết, hiển thị thông báo nâng cấp

Danh sách Bảng

2.1. URL truy cập kho lưu trữ
4.1. Pinned Revision
6.1. Danh sách các thiết bị chuyển mạch dòng lệnh có sẵn
6.2. List of SubWCRev error codes
6.3. Danh sách các từ khóa có sẵn
6.4. các phương pháp COM / tự động hóa được hỗ trợ
C.1. Các mục trong trình đơn và các giá trị của chúng
D.1. Danh sách các lệnh có thể dùng và các tùy chọn
D.2. Danh sách các tùy chọn có sẵn
D.3. Danh sách các tùy chọn có sẵn

TortoiseSVN homepage