Manuals

TortoiseSVN

Subverzioni klijent za Vindouz

Version 1.14

Stefan Küng

Lübbe Onken

Simon Large

Milorad Popović ([email protected])

Prevod 

2022/09/06 19:53:28 (r29447)


Sadržaj

Predgovor
Šta je TortoiseSVN?
TortoiseSVN osobine
Licence
Razvoj
TortoiseSVN istorija
Zahvalnosti
Vodič za čitanje
Terminologija korišćena u ovom dokumentu
1. Krenimo od početka
Instaliranje TortoiseSVN
Zahtevi sistema
Instalacija
Osnovni koncepti
Idi na test drajv
Kreiranje spremišta
Uvoženje projekta
Preuzimanje radne kopije
Izrada izmena
Dodavanje još fajlova
Pregled istorije projekta
Poništavanje izmena
Pomeranje na ...
2. Osnovni Kontrola-Verzija Koncepti
Spremište
Modeli verzionisanja
Problem Fajl-Deljenja
Zaključaj-Menjaj-Otključaj rešenje
Kopiraj-Menjaj-Stopi rešenje
Šta Subverzija radi?
Subverzija u akcija
Radna kopija
URL spremišta
Revizije
Kako radna kopija prati spremište
Zaključak
3. Spremište
Kreiranje spremišta
Kreiranje spremišta klijentom komandne linije
Kreiranje spremišta sa TortoiseSVN
Lokalni pristup spremištu
Pristupanje spremištu na mrežnom deljenom prostoru
Izgled spremišta
Osiguranje spremišta
Zakačive skripte sa serverske strane
Veze preuzimanja
Pristupanje Spremištu
4. Vodič dnevnog korišćenja
Opšte osobine
Prekrivne ikone
Kontekst meniji:
Vuci baci
Zajedničke skraćenice
Autentikacija
Maksimiranje Vindouza
Uvoz podataka u spremište
Uvezi
Uvoz na mesto
Specijalni fajlovi
Provera radne kopije
Preuzimanje dubina
Urezivanje vaših izmena u spremište
Urezivanje dijalog
Liste izmena
Urezivanje samo dela fajlova
Isključivanje stavki iz liste za urezivanje
Urezivanje dnevnika poruka
Napredovanje urezivanja
Ađurirajte vašu radnu kopiju izmenama drugih
Rešavanje konflikta
Fajl Konflikti
Konflikti osobina
Konflikti Stabla
Dobijanje status informacija
Prekrivne ikone
Detaljni status
Lokalni i daljinski status
Pregled Razl
Liste izmena
Shelving
Revizioni dijalog dnevnika
Pozivanje na dijalog dnevnika revizija
Akcije dnevnika revizija
Dobijanje dodatnih informacija
Dobijanje više poruka dnevnika
Tekuća Revizija Radne Kopije
Spajanje osobina praćenja
Izmena poruka dnevnika i autora
Filriranje dnevnika poruka
Statističke informacije
Isključen mod
Obnavljanje izgleda
Pregled razlika
Fajl razlike
Kraj-reda i Belina Opcije
Poređenje foldera
Razl slika koristeći TortozDif
Difing Ofice dokumente
Spoljašnji Razl/Stopi alat
Dodavanje novih fajlova i foldera
Kopiranje/Pomeranje/Preimenovanje fajlova i foldera
Zanemarivanje fajlova i foldera
Hvatanje modela u listi zanemarivanja
Brisanje, pomeranje i preimenovanje
Brisanje fajlova i foldera
Pomeranje fajlova i foldera
Rad sa konfliktom veličine slova u imenu fajla
Ispravka preimenovanja fajlova
Brisanje neverzionisanih fajlova
Poništi izmene
Čišćenje
Podešavanje projekta
Subverzione osobine
Osobine TortoiseSVN projekata
Uređivač osobina
Spoljašnje Stavke
Imenici
Spoljašnji Fajlovi
Kreiranje eksternala sa vuci i pusti
Grananje/Označavanje
Kreiranje Grane ili oznaka
Drugi način kreiranja grane ili oznake
Preuzeti ili prebaciti...
Spajanje
Spajanje opsega revizija
Spajanje dva različita stabla
Opcije spajanja
Pregled rezultata spajanja
Praćenje Spajanja
Rukovanje konfliktima posle stapanja
Osobina održavanja grane
Zaključavanje
Kako zaključavanje radi na Subverziji
Zaključavanje
Otključavanje
Provera statusa zaključavanja
Pravljenje nezaključanih fajlova samo za čitanje
Zakačive skripte za zaključavanje
Kreiranje i primena zakrpa
Kreiranje fajla zakrpe
Primena fajla zakrpe
Ko je izmenio koju liniju?
Krivac za fajl
Razlikeke okrivljavanja
Pretraživač spremišta
Revizioni Graf
Čvor revizionog grafa
Izmena pogleda.
Korišćenje grafa
Obnavljanje izgleda
Uprošćavanje Stabala
Izvoz Subverzione radne kopije
Izbacivanje radne kopije iz kontrole verzija
Relociranje radne kopije
Integracija sa Bag Praćenja Sistem / Problem Tragači
Dodavanje Problem Brojeva u Dnevnik Poruka
Dobijanje informacija od poblem tragača
Integracija sa Veb-zasnovanom pregledaču spremišta
TortoiseSVN postavke
Generalno podešavanje
Revizioni Graf Podešavanje
Ikona prekrivač podešavanje
Mrežna podešavanja
Spoljašnji program podešavanja
Sčvani podaci podešavanje
Keš dnevnika
Zakačiv skript klijentske strane
TortozBlame podešavanje
TortoiseUDiff podešavanje
Izvoz TSVN podešavanja
Napredna podešavanja
Finalni korak
5. Projekt monitor
Dodavanje projekta u monitor
Monitor dijalog
Glavne operacije
6. SubVCRev program
SubVCRev komandna linija
Zamena ključnih reči
Primer ključne reči
COM interfejs
7. IBagtragačSnabdevač interfejs
Konvencija označavanja
IBagtragačSnabdevač interfejs
IBagtragačSnabdevač2 interfejs
A. Često postavljana pitanja (ČPP)
B. Kako da ja...
Pomeri/kopiraj mnogo fajlova ođednom
Forsirati korisnike da unesu poruke dnevnika
Zakačiv skript na serveru
Osobine projekta
Obnavljanje izabranih fajlova iz spremišta
Vrati nazad (poništi) revizije u spremištu
Koristi dijalog dnevnika revizija
Koristi dijalog spajanja
Koristi svndumpfilter
Uporedi dve revizije fajla ili foldera
Uključi sličan sub-projekat
Koristite svn:externals
Koristi ugnježdenu radnu kopiju
Koristi relativnu lokaciju
Dodaj projekat u spremište.
Kreiraj skraćenicu za spremište
Zanemarivanje fajlova koji su već verzionisani.
Neverzionisana radna kopija
Ukloni radnu kopiju
C. Korisni saveti za administratore
Raspoređivanje TortoiseSVN preko grupne polise
Preusmeravanje provere nadogradnje
Podešavanje SVN_ASP_DOT_NET_HACK promenljive okruženja.
Onemugući ulaz kontekstnog menija
D. Automatizovanje TortoiseSVN
TortoiseSVN komande
Tsvncmd URL rukovalac
TortozIDif komande
TortoiseUDiff komande
E. Komandna Linija Interfejs Unakrsne Reference
Konvencije i osnovna pravila
TortoiseSVN komande
Preuzimanje
Obnavljanje
Uskladi sa revizijom...
Urezivanje
Razl
Prikaži dnevnik
Provera izmena
Revizioni graf
Repo-pretraživač
Uredi sukob
Rešeno
Preimenuj
Obriši
Vrati na staro
Čišćenje
Zaključaj
Skini Katanac
Grana/Oznaka
Zamena
Stopi
Izvezi
Premesti
Kreuraj spremište ovde
Dodavanje
Uvezi
Krivac
Dodaj u listu za zanemarivanje
Izradi zakrpu
Primena zakrpa
F. Implementacioni detalji
Prekrivne ikone
G. Jezički paket i provera sintakse
Jezički paketi
Pravopis kontrola
Pojmovnik
Indeks

Spisak slika

1.1. TortoiseSVN meni za neverzionisani folder
1.2. Uvozni dijalog
1.3. Pregledač fajl razlika
1.4. Dijalog dnevnika
2.1. Tipični klijent/server sistem
2.2. Kako izbeći problem
2.3. Zaključaj-Menjaj-Otključaj rešenje
2.4. Kopiraj-Menjaj-Stopi rešenje
2.5. ...Kopiraj-Menjaj-Stopi nastavak
2.6. Fajlsistem spremišta
2.7. Spremište
3.1. TortoiseSVN meni za neverzionisani folder
4.1. Pretraživač prikazuje prekrivne ikone
4.2. Kontekst meni za folder pod kontrolom verzija
4.3. Eksplorer fajl meni za skraćenice u verzionisanom folderu
4.4. Desni vuci meni za foldere pod kontrolom verzija
4.5. Autentikacioni dijalog
4.6. Preuzimanje dijalog
4.7. rezivanje dijalog
4.8. Provera pravopisa dijaloga urezivanja
4.9. Progres dijalog koji prikazije napredovanje urezivanja
4.10. Progres dijalog koji pokazuje završeno obnavljanje
4.11. Pretraživač prikazuje prekrivne ikone
4.12. Vlasnički list eksplorera, Subverzioni tab
4.13. Provera izmena
4.14. Dijalog urezivanja sa listom promena
4.15. Shelve dialog
4.16. Unshelve dialog
4.17. Dijalog dnevnika revizija
4.18. Gornji panel kontekstnog menija dnevnika dijaloga revizija
4.19. Kod saradnik dijalog podešavanja
4.20. Gornji panel kontekstnog menija za 2 izabrane revizije
4.21. Dijalog dnevnika donji panel sa kontekstnim menijem
4.22. Dnevnik donji panel sa lontekst menijem kada su višestruki fajlovi izabrani.
4.23. Dijalog dnevnika koji prikazuje spajanje praćenja revizija
4.24. Urezivanje-po-autorskom histogramu
4.25. Ureuivanje-po-autorskom pita dijagramu
4.26. Urezivanje-po-podacima grafa
4.27. Dijalog Idi na Isključenje
4.28. Poređenje revizionija dijalog
4.29. Pregledač razlika slika
4.30. Eksplorerov kontekst meni za neverzionisane fajlve
4.31. Desni vuci meni za foldere pod kontrolom verzija
4.32. Eksplorerov kontekst meni za neverzionisane fajlve
4.33. Eksplorerov kontekst meni za verzionisane fajlove
4.34. Vrati dijalog
4.35. Dijalog čišćenja
4.36. Subverzioni vlasnički list
4.37. Dodavanje osobina
4.38. Dijalog osobina za zakačive skripte
4.39. Dijalog osobina korisničkih bul tipova
4.40. Dijalog osobina korisničkih tipova stanja
4.41. Dijalog osobina jedna linija korisnički tipovi
4.42. Dijalog osobina više linija korisnički tipovi
4.43. svn:eksternali strana osobina
4.44. svn:ključne reči strana osobina
4.45. svn:eol-stil strana osobina
4.46. tsvn:bagtrek strana osobina
4.47. Veličina strane osobina dnevnika poruka
4.48. Jezik strane osobina
4.49. svn:mime-tip strana osobina
4.50. svn:traži-zaključavanje
4.51. svn:izvršni strana osobina
4.52. Dijalog osobina stapa dnevnik poruke šablona
4.53. Grana/Oznaka dijalog
4.54. Prebaci dijalog
4.55. Čarobnjak soajanja - Izbor opsega revizija
4.56. Čarobnjak spajanja - Spajanje stabla
4.57. Dijalog konflikta stapanja
4.58. Dijalog konfliktnog stabla stapanja
4.59. Stopi-sve dijalog
4.60. Dijalog zaključavanja
4.61. Provera dijaloga izmena
4.62. Kreiranje dijaloga zakrpe
4.63. Beleška/Krivac dijalog
4.64. TortozBlame
4.65. Pretraživač spremišta
4.66. Revizioni graf
4.67. Izvoz-iz-URL dijalog
4.68. Relociranje dijalog
4.69. Dijalog bagtrek osobina
4.70. Primer dijaloga zahteva problem tragača
4.71. Dijalog podešavanja, opšta stranica
4.72. Dijalog podešavanja, Konetekst meni strana
4.73. Podešavanje dijaloga, dijalog 1 strana
4.74. Dijalog podešavanja, Dijalog 2 stranica
4.75. Dijalog podešavanja, strana dijaloga 3
4.76. Dijalog Podešavanja, Stranica Boja
4.77. Dijalog Podešavanja, Strana Revizionog Grafa
4.78. Dijalog Podešavanja, Revizioni Graf Stranica Boja
4.79. Dijalog podešavanja, Ikona prekrivači stranica
4.80. Dijalog podešavanja, Podešavanje ikona stranica
4.81. Dijalog podešavanja, Podešavanje ikona stranica
4.82. Dijalog podešavanja, Mrežna stranica
4.83. Dijalog podešavanja, Razl pregledač stranica
4.84. Dijalog podešavanja, Razl/Stopi napredni dijalog
4.85. Dijalog podešavanja, Sačuvani podaci stranica
4.86. Dijalog podešavanja, Keš dnevnika stranica
4.87. Dijalog podešavanja, Keš dnevnika statistika
4.88. Dijalog podešavanja, Zakačiv skript stranica
4.89. Dijalog podešavanja, Konfiguracija zakačivog skripta
4.90. Dijalog podešavanja, Stranica integracije problem tragača
4.91. Dijalog podešavanja, TortozBlame stranica
4.92. Dijalog podešavanja, TortoiseUDiff strana
4.93. Dijalog podešavanja, sinhro strana
4.94. Alatni panel sa uobičajenim grupisanjem
4.95. Alatni pult sa grupisanjem spremišta
4.96. Alatni pult sa grupisanjem spremišta
4.97. Alatni pult grupisanje sa kolor prekrivačima spremišta
5.1. Uređivač projekt dijaloga projekt monitora
5.2. Glavni dijalog projekt monitora
B.1. The TortoiseSVN right drag context menu for moving files
C.1. Dijalog urezivanja, prikazuje primedbe nadgradnje

Spisak tabela

2.1. URL pristup spremištu
4.1. Označena revizija
6.1. Lista dostupnih prekidača komandne linije
6.2. Lista SubVCRev kodova grešaka
6.3. Lista dostupnih ključnih reči
6.4. COM/automatizacija metode podržane
C.1. Ulazi menija i njihove vrednosti
D.1. Lista dostupnih komandnih opcija
D.2. Lista raspoloživih opcija
D.3. Lista raspoloživih opcija

TortoiseSVN homepage